REflexions - Issue 4

Analiza

Inovacije u upravljanju poslovnim objektima

Novo promišljanje vodstva

Deloitteovo izvješće o inovacijama u području poslovnih objekata kao pripreme za budućnost istražuje načine na koje društva koja upravljaju poslovnim objektima mogu svoje zgrade pripremiti za budućnost ugrađujući u svoje poslovne strategije pet glavnih točaka.

Istraži sadržaj

Tehnologija i inovativnost navode na propitivanje tradicionalnih poslovnih modela u sektoru upravljanja poslovnim objektima. Kako državne agencije sve veće težište stavljaju na gradove budućnosti, poduzetnici koji se bave projektiranjem i gradnjom poslovnih objekata te vlasnici samih objekata moraju se pitati jesu li njihove zgrade spremne za budućnost, primjenjuje li se tehnologija inovativno i svrsishodno u smjeru priprema i reakcije na ekosustav koji se ubrzano mijenja.

Izvješće Inovacije u upravljanju poslovnim objektima obrađuje pet glavnih tema koje smatramo važnima za vlasnike poslovnih objekata u sagledavanju njihove poslovne strategije, a to su:

  • mobilnost u budućnosti
  • zdravlje i dobrobit korisnika objekata
  • internet stvari 
  • tehnologije trodimenzionalnog ispisa (3D)
  • demografski podaci i prediktivna analitika

Uvrštavanjem spomenutih tema u svoju strategiju možete ostvariti ne samo prednost u odnosu na konkurente nego i rast prihoda i dobiti.

Deloitteovo izvješće o inovacijama u području poslovnih objekata - (Innovations in commercial real estate - Preparing for the city of the future)
Je li Vam ovo bilo korisno?