O nama

Obavijest o privatnosti

1. svibnja 2018. godine

Moji osobni podaci u opsegu određenom tijekom postupka registracije radi stvaranja mog korisničkog profila (adresa e-pošte, ime, prezime, radno mjesto, tvrtka, adresa, grad, poštanski broj, zemlja) kao i osobnih podataka prikupljenih u vezi sa sljedećim svrhama i za potrebe istih (pod uvjetom da dajete privolu za odnosnu svrhu):

 • obavještavanja o događanjima u organizaciji Deloittea i pozivanje na sudjelovanje u njima
 • organiziranje mrežnih seminara, tzv. webinara
 • izravni marketing, uključujući slanje e-pošte uz predbilježbu
 • obavljanje poslovnih djelatnosti Deloittea
 • upravljanje prodajnim prilikama Deloittea
 • u slučaju da se odlučim za uporabu određene aplikacije ponuđene i preuzete izvana (pod uvjetima vanjskog pružatelja), dajem privolu za obradu svojih podataka koje je voditelj obrade pribavio u vezi s mojom uporabom te aplikacije, a u gore navedene svrhe.
Voditelj(i) obrade osobnih podataka:

Deloitte u Hrvatskoj (više na „O nama“), je voditelj obrade osobnih podataka (Deloitte d.o.o. i Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o.).

Izvršitelji obrade osobnih podataka:
 • Oracle East Central Europe Services BV, Cyprus Branch, koji posluje pod svojim trgovačkim nazivom Oracle Cyprus Solutions , Acropoleos Avenue 58, 2012 Nicosia, Cyprus
 • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
 • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warsaw, Poland
 • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prague 8, Czech Republic
 • Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prague 8, Czech Republic
  con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czech Republic
 • SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Poland
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
 • DoubleDutch and LogMeIn (ako ste se odlučili registrirati za neki događaj)

U slučaju da obrada podataka obuhvaća njihov prijenos izvan Europske unije (EU-a), prijenos se obavlja na temelju standardnih ugovornih odredaba koje je odobrila EU, čime se jamči odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Voditelj i izvršitelji obrade osobnih podataka dužni su provesti tehnološke, fizičke, administrativne i postupovne mjere sigurnosti, sve u skladu s normama prihvaćenim na tom području, a kako bi se zaštitila i osigurala povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka koji se obrađuju, spriječila neovlaštena uporaba osobnih podataka ili neovlašteni pristup istima i onemogućila povreda osobnih podataka (sigurnosni incident) u skladu s uputama i politikama Deloitte CE-a i mjerodavnim zakonima.

Primatelji osobnih podataka: Moji osobni podaci stavit će se na raspolaganje sljedećim kategorijama primatelja: ovlaštenim zaposlenicima i predstavnicima gore navedenih voditelja i izvršitelja obrade te društvima iz grupe Deloitte CE.

Moji osobni podaci mogu se otkriti i nadležnim tijelima ovlaštenim temeljem mjerodavnih zakona.

Razdoblje tijekom kojeg će se obrađivati moji osobni podaci: Moji osobni podaci obrađivat će se sve dok moja privola ne bude povučena ili dokle god je to neophodno u vezi s gore opisanim svrhama, ali ne duže od 10 godina. Po isteku navedenog razdoblja, osobni podaci trajno će se izbrisati. Međutim, svjestan/na sam da voditelj obrade može zadržati moje osobne podatke u ograničenom opsegu radi dokazivanja usklađenosti s mjerodavnim zakonima.

Primam na znanje da kao ispitanik imam pravo da od voditelja obrade zatražim pristup svojim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade, odnosno uložim prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka, pravo na povlačenje svoje privole u bilo kojem trenutku te pravo dobivanja kopije svojih osobnih podataka koji se obrađuju. Sva prava navedena u ovome stavku mogu ostvariti sâm slanjem zahtjeva voditelju obrade podataka e-poštom na cehrcommunication@deloittece.com.

Svjestan/svjesna sam da se moji osobni podaci u vezi s gore navedenim svrhama (sklonosti, ponašanja i izbor marketinškog sadržaja) mogu koristiti kao podloga za automatizirane odluke koje dovode do prepoznavanja prodajnih prilika u društvima iz grupe Deloitte CE.

Također imam pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka u Hrvatskoj u slučaju da smatram kako se obradom mojih osobnih podataka krše mjerodavni zakoni.

Je li Vam ovo bilo korisno?