Governance, Risk and Compliance services

Usluge

Rukovođenje, regulativa i rizici

Stalno se javljaju novi rizici, dok postojeći postaju sve složeniji. Kao odgovor na brojne događaje koji su se u novije vrijeme pokazali kao rizični, mnoge zemlje i mnogi sektori posegnuli su za postavljanjem strožih okvira upravljanja i rukovođenja. Rukovoditelji su sve svjesniji toga da je sposobnost efektivnog upravljanja, ublažavanja i praćenja rizika jedna od konkurentskih prednosti.

Naša praksa zadužena za konzultantske usluge u području rukovođenja, regulative i rizika namijenjena je prvenstveno izvršnim direktorima i upravama.

Cilj je klijentima pomoći da stvore i zaštite vrijednost i podignu razinu efikasnosti održivog upravljanja strateškim, regulatornim, operativnim rizicima te rizikom usklađenosti.

  • Usluge upravljanja korporativnim rizicima i rukovođenja
  • Usluge upravljanja rizicima
  • Usluge iz područja regulative i usklađenosti

Usluge upravljanja korporativnim rizicima i rukovođenja

Tim za usluge upravljanja korporativnim rizicima i rukovođenje pomaže upravama, izvršnim direktorima i višim rukovoditeljima u izradi i korištenju programa i procesa upravljanja strateškim rizicima. Poslovni subjekti su u današnjim izazovnim uvjetima na tržištu sve su neotporniji na "iznenađenja" i potreba za cjelovitim upravljanjem rizicima je sve veća.

Da bi klijentima i rukovoditeljima omogućili hvatanje u koštac s internim i vanjskim elementima koji dovode do ovakvog stanja, nudimo im sljedeće usluge:

• upravljanje korporativnim rizicima

• praćenje rizika i izvještavanje o rizicima

• inteligentni procesi i sustavi zasnovani na rizicima

• poredbene analize korporativnog upravljanja i najbolje prakse

• edukacija i osvješćivanje glavnih rukovoditelja

• potpora u odlučivanju na temelju rizika.

Usluge upravljanja rizicima

Usluge upravljanja rizicima namijenjene su upravama i glavnim direktorima kao pomoć u iznalaženju rješenja i okvira u području analize i mjerenja rizika, izvještavanja o rizicima te upravljanja podacima o rizicima, odnosno postavljanju, uvođenju i unaprjeđenju infrastrukture u odnosu na specifične rizike koji se javljaju u njihovim organizacijama.

Deloitteovi stručnjaci pomažu klijentima u uvođenju prihvatljivih granica rizičnosti i korištenju kapaciteta za praćenje rizika, kao i postavljanju odgovarajuće strukture rukovođenja zasnovane na rizicima.

Usluge iz područja regulative i usklađenosti

Usluge iz područja regulative i usklađenosti namijenjene su kao pomoć organizacijama u njihovoj prilagodbi stalnim promjenama regulativa.

Deloitteovi stručnjaci, od kojih su mnogi ranije surađivali na donošenju propisa ili usklađivanju s novim regulativama, nude usluge na trima razinama:

• strateška razina - pomoć u predviđanju promjena regulative i prilagođavanju tim promjenama

• razina operativne efikasnosti - postizanje

• troškovne efektivnosti u pogledu ravnoteže između usklađenosti i rizika

• uklanjanje odstupanja u odnosu na propisane obveze.