Perspektive

WOMEN ON BOARDS INITIATIVE

Tvrtke s rodno izbalansiranim upravama i nadzornim odborima imaju višestruke koristi – učinkovitije su i profitabilnije. Deloitte i EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) su održali dvije interaktivne online edukacije „Korporativno upravljanje i rodna jednakost u nadzornim odborima“ s ciljem osnaživanja poslovnih žena, njihovog značajnijeg uključivanja u uprave i nadzorne odbore te razmjene dobrih praksi rodno izbalansiranih odbora.

Je li Vam ovo bilo korisno?