Deloitteova istraživanja

Deloitteovo globalno istraživanje stavova voditelja nabave 2018.

Stavovi voditelja lanca nabave

Sažetak

Jasan pomak nabave prema inovacijama i vrijednosti zahtjeva ubrzavanja promjena, posebno na području vodstva, upravljanja talentima i digitalne nabave.

Pregled tržišta

 • Smanjivanje troškova (78%), novi proizvodi/razvoj tržišta (58%) i upravljanje tržišnim rizikom (54%) ostaju pri vrhu prioriteta voditelja nabave;
 • 61% voditelja nabave ostvarilo je bolje rezultate na području smanjivanja troškova u odnosu na prošlu godinu;
 • 48% ispitanika orijentirano je na organsko širenje, nasuprot 20% onih koji naginju širenju putem akvizicija;
 • Nesigurnost trgovačkih sankcija je najveći rizik (33%).

Vrijednost i suradnja

 • Učinkovitost nabave kao partnera ostalim odjelima pojačat će se usklađivanjem s operativnim i poslovnim prioritetima, mjerenim kroz međusobno dogovorene pokazatelje učinkovitosti;
 • Čak 65% ispitanika navodi da imaju slabu ili nikakvu vidljivost izvan najužeg kruga dobavljača, što znači da su lanci nabave organizacija izloženi potencijalnom riziku prekida i smanjivanju marži;
 • Ove je godine zabilježeno smanjenje suradnje s dobavljačima te smanjenje potražnje (eng. demand management) kao strategije isporuke vrijednosti.

Talenti i vodstvo

 • Više od polovice ispitanika vjeruje da njihovi zaposlenici nemaju znanja i vještine potrebne za ispunjavanje nabavnih strategija te smatra da su izazovi na tržištu rada sve veći; s druge strane sve manje ulažu u razvoj zaposlenika
 • Postoji snažna korelacija između liderskih sposobnosti voditelja nabave i učinka odjela
 • Više od 72% funkcija navelo je da su namijenili manje od 2% budžeta kojima raspolažu za edukaciju

Digitalna nabava

 • Digitalni alati i aplikacije bit će sve važniji voditeljima nabave
 • Napredak i usvajanje novih tehnologija do sada su bili slabi, a ispitanici i dalje imaju zadršku kada je riječ o digitalnim tehnologija
 • Digitalna transformacija je neizbježna, a najuspješnije organizacije predvode njeno prihvaćanje
 • Svega 3% voditelja nabave vjeruje da njihovi timovi imaju vještine potrebne za učinkovito iskorištavanje digitalnih tehnologija

Ključni kapaciteti:

U usporedbi s 2017., 3 nova kapaciteta čine razliku između velike i prosječne uspješnosti:

 • Vodstvo
 • ujednačene tablice za vrednovanje 
 • transparentnost lanca opskrbe

Četiri kapaciteta i dalje, u odnosu na 2017., čine razliku između vrlo uspješnih voditelja nabave:

 • zastupanje interesa
 • donošenje strateških odluka
 • privlačenje talenata
 • digitalna nabava

Vrlo uspješne organizacije za nabavu obilježava viša razina uključenosti u donošenje odluka i djelotvorna primjena ujednačenih tablica za vrednovanje.

Njihovi su izgledi za transparentnost lanca opskrbe 2,5 puta veći od izgleda drugih organizacija na istoj razini.

Vrijednost i suradnja

U usporedbi s 2017., nisu zabilježene značajne promjene u strategijama nabave koje su trebale isporučiti dodatnu vrijednost, ipak, uočljiv je porast fokusa na smanjivanje troškova životnog ciklusa i vlasništva.

Prioriteti u nabavi u idućih 12 mjeseci biti će:

 • Konsolidacija troškova;
 • Smanjenje troškova životnog ciklusa/vlasništva;
 • Pronalazak nove konkurencije dobavljačima;
 • Smanjenje troškova kroz promjenu specifikacija;
 • Poboljšanje razine suradnje s dobavljačima;
 • Partnerstvo s ostalim odjelima u organizaciji;
 • Restrukturiranje odnosa s postojećim dobavljačima;
 • Restrukturiranje baze nabave;
 • Smanjivanje troškova transakcije;
 • Smanjivanje potražnje;
 • Upravljanje volatilnošću cijena roba;
 • „Outsourcing” funkcija nabave koje ne pripadaju njenoj osnovnoj djelatnosti.

Talenti i vodstvo

Ulaganje u talente se smanjuje, a uočljiv je i nedostatak jasne strategije razvoja zaposlenika.
Razvoj zaposlenika:

 • Svega 49% voditelja nabave smatra da su znanja i vještine njihovi postojećih zaposlenika dovoljni za ostvarivanje ciljeva strategije nabave
 • Nevjerojatno, ali ovo je najviši zabilježeni nivo povjerenja od 2013.;
 • Zabilježeno je značajno smanjenje korištenja usluga edukacijskih centara za nabavu u odnosu na prethodnu godinu, i manji angažman u usporedbi s ostalim poslovnim funkcijama;
 • Usluge tzv. „outsourcinga“ su pale na 10%, što je najniža razina u proteklih 5 godina.

Digitalna nabava

Voditelji nabave diljem svijeta svjesni su moći boljeg uvida utemeljenog na podacima te se očekuje da će analize najviše utjecati na poduzeća u sljedećim dvjema godinama.

Tehnološka područja koja će najviše utjecati na poslovanje u sljedećim dvjema godinama:

 • Kao i 2017., analiza i obnova alata za stratešku nabavu najviše će utjecati na poslovanje u sljedećim dvjema godinama
 • Došlo je do smanjenja na razini svih područja, osim jednoga, a to je robotska automatizacija procesa
 • Viđenje utjecaja robotske automatizacije procesa skoro se udvostručilo

Uporaba analize podataka:

 • 50 % ispitanika navelo je kako proaktivno iskorištava inteligentnu i naprednu analizu za optimiranje troškova, a 48 % poboljšava učinkovitost (međutim, oba su postotka niža nego prošle godine);
 • Transparentnost podataka ključan je rezultat digitalne transformacije. Rješenja digitalne nabave pružaju bolje uvide utemeljene na podacima zbog provođenja analize prethodno nedostupnih podataka, što dovodi do djelotvornije uporabe resursa, učinkovitih operacija i donošenja odluka na temelju više informacija.

Primjena digitalnih tehnologija:

 • Primjena digitalnih tehnologija na funkciju nabave omogućit će da strateška opskrba postane predvidljivija, transakcijska nabava automatizirana, upravljanje opskrbljivačima proaktivnije te postupci nabave inteligentniji;
 • S brzim napretkom digitalnih tehnologija, brojne se organizacije preusmjeravaju prema razumijevanju trenutačnih i budućih digitalnih inovacija te njihove primjene u vlastitim poduzećima;
 • Upravljanje rizikom opskrbljivača i upravljanje opskrbljivačima najmanje su digitalizirani procesi.

Aspekti postupka nabave na koje će tehnologija vjerojatno najviše utjecati u sljedećih pet godina:
66 % voditelja nabave smatra da će upravljanje opskrbljivačima (uključujući uspješnost, rizik, odnos i inovaciju), opskrba i operativna kupnja te poslovno planiranje i razvoj strategije (uključujući analizu potrošnje i istraživanje) iskusiti najveće promjene zbog digitalne tehnologije u sljedećih pet godina.

Nadilaženje prepreka učinkovitoj primjeni tehnologije:

 • Iako postoje izazovi i prepreke usvajanju tehnologije, pojedine su organizacije pristupile izradi digitalnih planova;
 • Digitalno zrele organizacije bolje su u planiranju dugoročne digitalne strategije, odgovarajućim investicijama, privlačenju talenata i razvoju digitalne culture;
 • Dodatno, važno je što prije implementirati digitalnu strategiju provesti mini-eksperimente u inicijativama na razini organizacije;
 • Na kraju, vodstvo je još jedan od faktora uspjeha, a uspješnije će biti one organizacije kod kojih lideri imaju viziju i volju za ulaganje u digitalnu strategiju, kao i za njezino ispunjenje.

5 najvažnijih poboljšanja koje voditelji nabave mogu napraviti u 2018. godini:

 • Osvježiti/definirati nabavne strategije za top 15 kategorija nabave;
 • Ojačati odnose s poslovnim korisnicima unutar tvrtke, pronaći dodatnu vrijednost, poboljšati brzinu i transparentnost procesa planiranja;
 • Pripremiti fleksibilne/alternativne dobavljače za nadolazeću sezonu;
 • Uložiti u razvoj i edukaciju svog šireg nabavnog tima;
 • Ubrzati/pokrenuti digitalizaciju nabave.

Je li Vam ovo bilo korisno?