Novosti

Prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit na javnom savjetovanju

Porezne novosti, studeni, 2022

Objavljen je prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit („Prijedlog Zakona“) koji je na javnom savjetovanju do 1.12.2022. godine. U nastavku donosimo glavne značajke predloženog Prijedloga Zakona:

 • Dodatni porez na dobit primjenjivat će se na sve porezne obveznike (pravne ili fizičke osobe u sustavu poreza na dobit) koji u 2022. godini ostvare godišnje prihode iznad 300 milijuna kuna.
 • Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu koju čini pozitivna razlika između oporezive dobiti poreznog razdoblja i prosječne oporezive dobiti na temelju prethodna četiri porezna razdoblja (odnosno, 2018., 2019., 2020. i 2021. godine) uvećane za 20%.
 • Dodatni porez na dobit plaćao bi se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 33% te bi se primjenjivao za porezno razdoblje od 1. siječnja 2022. godine.
 • Porezna osnovica utvrđuje se neovisno o tome ima li porezni obveznik poreznu obvezu prema prijavi poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Pri utvrđivanju osnovice dodatnog poreza na dobit ne uzima se u obzir porezni štit prema posebnim propisima kao pravo na poticaje ulaganja ili korištenje prijenosa poreznog gubitka. Sukladno tome, moguće je da neki porezni obveznici neće imati obvezu poreza na dobit u prijavi poreza na dobit temeljem prenesenih poreznih gubitaka, ali će isti biti obveznici plaćanja dodatnog poreza na dobit. S druge strane, moguće su situacije gdje će porezni obveznici plaćati porez na dobit od 18%, ali i dodatni porez na dobit po stopi od 33%.
 • U slučaju da je porezni obveznik ostvario porezni gubitak u jednom od četiri prethodna porezna razdoblja, za potrebe izračuna dodatnog poreza na dobit smatrat će se da je oporeziva dobit tog poreznog razdoblja nula. Slijedom toga, za porezne obveznike koji su u sva prethodna četiri porezna razdoblja ostvarili porezni gubitak, a u 2022. godini su ostvarili prihod veći od 300 milijuna kuna, cjelokupna oporeziva dobit iz točke 36., odnosno 39. prijave poreza na dobit, bit će oporeziva i dodatnim porezom na dobit.
 • O obračunatom dodatnom porezu na dobit porezni obveznik je obvezan podnijeti poreznu prijavu u istom roku kao i prijavu poreza na dobit nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
 • Prijedlog Zakona predviđa i porezne obveznike koji će biti izuzeti plaćanja dodatnog poreza na dobit. Slijedom toga, Prijedlog Zakona propisuje da su to novoosnovani samostalni poduzetnici kojima je 2022. godina prva godina poslovanja i poduzetnici koji okončavaju svoje poslovanje.
 • Dodatno, prihodi koji će biti izuzeti iz porezne osnovice su:
  • o prihodi koji su rezultat otpisa obveza od strane vjerovnika u predstečajnim i stečajnim postupcima
  • o prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine i namirenja vjerovnika
  • o prihodi ili dobit od prodaje dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine nepovezanoj osobi, a koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga
 • U slučaju da je porezni obveznik obvezan plaćati solidarni doprinos sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2022/1854, nije istovremeno i obveznik plaćanja dodatnog poreza na dobit.
 • U slučaju stupanja na snagu ovog Prijedloga Zakona, izgled obrasca prijave i ostali detalji bit će uređeni pravilnikom koji donosi Ministar Financija u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona o dodatnom porezu na dobit.

Kontakti:

U slučaju bilo kakvih pitanja, komentara ili prijedloga oko izmjena Prijedloga Zakona, slobodno nam se obratite.

Natko Sertić
Partner
nsertic@deloittece.com

Ida Zrilić
Direktorica
izrilic@deloittece.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?