Novosti

Direktiva Vijeća (EU) 2018/822

Dodatni zahtjevi za transparentnošću vezano za prekogranične aranžmane

Porezne novosti, rujan 2019.

Vijeće EU je donijelo Direktivu 2018/822 („Direktiva“) kojom se izmjenila Direktiva 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje. U nastavku je pregled najvažnijih odredbi:

Porezni obveznici (uključujući njihovi pružatelji savjeta, tj. posrednici) će biti obvezni javno objavljivati informacije o potencijalno opasnim prekograničnim poreznim aranžmanima.

Direktiva definira opća i posebna „obilježja” koja aražman mora imati, a koja ukazuju na to da je potencijalno riječ o izbjegavanju plaćanja poreza ili zlouporabi poreznih pravila.

Odredbe se odnose i na poslovanje s povezanim i nepovezanim osobama, ali dodatno detaljnije definiraju potencijalno opasne porezne aranžmane s povezanim osobama.

Porezne uprave će automatski razmjenjivati dobivene informacije.

Za neobjavljivanje, pogrešno ili djelomično objavljivanje informacija o potencijalno opasnim poreznim aranžmanima odredit će se kazne.

Porezni obveznik ili posrednik će imati obvezu objave o prekograničnim aranžmanima u roku od 30 dana od:

  • Dana nakon što je prekogranični aranžman stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe;
  • Dana nakon što je prekogranični aranžman spreman za provedbu;
  • Trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana;

Ovisno o tome što nastupi ranije.

Važni datumi:

Želite li primati naše porezne novosti?
(Pošaljite nam Prijavu uz GDRP pristanak.)

Prijava

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Naši porezni i pravni stručnjaci pomoći će vam u provođenju analize vaših transakcija s društvima iz inozemstva i mjere u kojoj će te transakcije biti podložne primjeni novih odredbi Direktive koja će biti implementirana u hrvatsko zakonodavstvo. Dodatno, nakon provedene analize, u suradnji s Vama uspostavit ćemo model efikasnog izvještavanja kako biste zajamčeno ispunjavali obveze nametnute novim odredbama.

Vaš Deloitte tim.

Dražen Nimčević
Partner
Tel: +385 1 2351 900
dnimcevic@deloittece.com

Natko Sertić
Partner
Tel: +385 1 2351 900
nsertic@deloittece.com

Petra Bulić
Viša menadžerica
Tel: +385 1 2351 900
pbulic@deloittece.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?