Novosti

Presuda Suda EU - PDV

C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne

Iznajmljivanje nekretnina

Sud je zaključio da se stavljanje na raspolaganje sportske infrastrukture, kao što je nogometni stadion, uz naknadu u koju je uključena i isporuka različitih usluga, osobito usluga održavanja, čišćenja, vođenja brige i osiguravanja usklađenosti s normama, ne smatra iznajmljivanjem nekretnina koje je oslobođeno plaćanja PDV-a, već oporezivom uslugom.

Sud Europske unije (''Sud'') je 22. siječnja 2015. godine donio presudu u postupku belgijske općinske uprave koja upravlja nogometnom stadionom Luc Varenne („općinska uprava“) protiv Kraljevine Belgije. Predmet rasprave u navedenom slučaju je bio karakter usluge stavljanja na raspolaganja nogometnog stadiona pri čemu su u naknadu bile uključene i druge usluge kao što je održavanje, čišćenje, vođenje brige i osiguravanje usklađenosti s normama.

Naime, općinska uprava upravlja nogometnim stadionom Luc Varenne pri čijem je stjecanju odbila pretporez. Tijekom 2003. godine je sklopila ugovor o korištenju nogometnog stadiona s lokalnim nogometnim klubom te je na naknadu za korištenje istoga obračunala PDV. Ugovorom je određeno da se 20% naknade odnosi na pravo pristupa nogometnom igralištu (koje je ograničeno na 18 dana po sportskoj sezoni), a 80% naknade na različite usluge u vezi održavanja, čišćenja, vođenja brige (košenje, sađenje itd.) i osiguravanja usklađenosti s normama površine koja služi za igru. Belgijska porezna uprava je transakciju okarakterizirala kao iznajmljivanje nekretnina, koje je prema odredbama belgijskog PDV zakonodavstva oslobođeno plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza. Sukladno tome, osporila je općinskoj upravi pretporez odbijen pri stjecanju stadiona.

Sud je trebao dati mišljenja može li se transakcija između općinske uprave i nogometnog kluba kvalificirati kao iznajmljivanje nekretnina koje je oslobođeno plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.

Presuda

Sud je zaključio da stavljanje na raspolaganje nogometnog stadiona, na temelju ugovora i uz naknadu od koje se 80% odnosi na obavljanje različitih usluga, osobito usluga održavanja, čišćenja, vođenja brige i osiguravanja usklađenosti s normama, načelno ne predstavlja iznajmljivanje nekretnina koje je oslobođeno plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.

Nadalje, Sud u obrazloženju presude ističe da je temeljno obilježje iznajmljivanja nekretnine dodjela najmoprimcu, na ugovoreno vrijeme i uz naknadu, prava korištenja nekretninom kao da je on vlasnik i isključivanje svakog drugog iz tog prava. Razmatranjem ugovora između općinske uprave i nogometnog kluba Sud je zaključio da se u predmetnom slučaju radi o kompleksnoj usluzi koja se sastoji od omogućavanja pristupa stadionu i povezanih usluga upravljanja, održavanja i čišćenja stadiona. Budući da se samo 20% naknade odnosilo na uslugu pristupa stadionu, Sud je zaključio da se u predmetnom slučaju nikako ne može raditi o iznajmljivanju nekretnine koje je oslobođeno plaćanja PDV-a.

Slijedom navedenog, iz predmetne presude proizlazi da je pri utvrđivanju poreznog tretmana određene isporuke potrebno sagledati uvjete pod kojima će se ista odvijati i koje će sve segmente sadržavati. U slučaju ako se radi o kompleksnoj usluzi koja se sastoji od davanja nekretnine na korištenje ograničen broj dana tijekom određenog razdoblja i usluga upravljanja, održavanja i čišćenja iste, pri čemu se veći dio naknade odnosi na popratne usluge, ta usluga se ne može smatrati iznajmljivanjem nekretnina koje je oslobođeno plaćanja PDV-a, već regularnom isporukom koja podliježe oporezivanju PDV-om.

Napominjemo da je Republika Hrvatska ograničila opseg primjene članka 135. stavka 1. (l) EU PDV Direktive koji propisuje oslobođenja od plaćanja PDV-a za iznajmljivanje svih nekretnina. Tako je u Hrvatskoj samo najam stambenih prostorija oslobođen plaćanja PDV-a, dok se na sve ostale oblike najma nekretnina plaća PDV.

Presude Suda EU - PDV

Arhiv

Je li Vam ovo bilo korisno?