Novosti

Presuda Suda EU - PDV

Spojeni slučajevi C-144/13 (VDP Dental Laboratory NV), C-154/13 (X BV) i C-160/13 (Nobel Biocare Nederland BV)

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvoz i stjecanje (dobara unutar EU) zubnih proteza

Sud je zaključio da:
  • ako nacionalno zakonodavstvo predviđa oslobođenje od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza koje nije u skladu s EU PDV Direktivom, porezni obveznik ne može istovremeno primjenjivati oslobođenje od plaćanja PDV-a predviđeno nacionalnim zakonodavstvom i odbijati pretporez po povezanim ulaznim računima pozivajući se pri tom na odredbe PDV Direktive, i da
  • porezni obveznici mogu primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a predviđeno za stjecanje (dobara unutar EU) i uvoz dobara ako bi isporuka istih u tuzemstvu bila oslobođena plaćanja PDV-a.

Sud je 26. veljače 2015. godine donio presudu u spojenim slučajevima C-144/13 (VDP Dental Laboratory NV, „VDP“), C-154/13 (X BV, „X“) i C-160/13 (Nobel Biocare Nederland BV, „Nobel“) protiv Staatssecretaris van Financiën („Staatssecretaris“; nizozemsko Ministarstvo financija). Predmet rasprave u navedenim slučajevima bilo je pitanje istovremene primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza koje nije u skladu s PDV Direktivom, i odbitak pretporeza po povezanim ulaznim računima po osnovi odredbi PDV Direktive. Također se raspravljalo i o opsegu primjene oslobođenja za stjecanje (dobara unutar EU; „stjecanje“) i uvoz zubnih proteza, odnosno općenito primjena navedenih oslobođenja ako bi isporuka tih dobara koju obavi porezni obveznik u svakom slučaju u tuzemstvu bila oslobođena plaćanja PDV-a.

Nizozemsko zakonodavstvo je do 1. siječnja 2007. godine propisivalo oslobođenje od plaćanja PDV-a, bez prava na odbitak pretporeza, za isporuke zubnih proteza od strane svih poreznih obveznika. Od navedenog datuma je to oslobođenje ograničeno isključivo na isporuke dentalnih tehničara i doktora dentalne medicine, što je i predviđeno PDV Direktivom.
VDP je, do stjecanja statusa dentalnog tehničara, na isporuku zubnih proteza primjenivao opće oslobođenje od plaćanja PDV-a predviđeno nizozemskim zakonodavstvom te je odbijao pretporez po povezanim ulaznim računima pozivajući se pri tom na odredbe PDV Direktive. Staatssecretaris je VDP-u osporio takav odbitak pretporeza. Nadalje, VDP je platio PDV na stjecanje i uvoz zubnih proteza. Naknadno je ocijenio da nije bio obvezan tako postupiti jer nizozemsko zakonodavstvo i PDV Direktiva propisuju da su i uvoz dobara i stjecanje dobara unutar EU općenito oslobođeni plaćanja PDV-a ako bi njihova isporuka u tuzemstvu u svim slučajevima također bila oslobođena. VDP tražio povrat plaćenog iznosa pozivajući se na prethodno navedena oslobođenja. Staatssecretaris je odbio takav zahtjev.

X je obavljao stomatološku djelatnost na području Nizozemske te je stjecao zubne proteze od dentalnog tehnočara iz Njemačke. Pri tom nije samo-obračunavao PDV pozivajući se na odredbe o oslobođenju od plaćanja PDV-a jer bi takva isporuka zubnih proteza u tuzemstvu bila oslobođena plaćanja PDV-a. Staatssecretaris je X-u osporio primjenu navedenog oslobođenja.

Nobel je nizozemsko društvo koje ima status zubnog tehničara. Od svoje matice iz Švedske (koja također ima status zubnog tehničara) naručivao je zubne proteze i isporučivao ih zubotehničkim laboratorijima u Nizozemskoj. Nobel nije samo-obračunavao PDV na stjecanje dobara iz Švedske pozivajući se na odredbe o oslobođenju jer bi takva isporuka zubnih proteza u tuzemstvu bila oslobođena od plaćanja PDV-a. Staatssecretaris je X-u osporio primjenu navedenog oslobođenja.

Sud je trebao: (1) dati mišljenje može li porezni obveznik istovremeno primjenjivati oslobođenje bez prava na odbitak pretporeza, koje nije u skladu s PDV Direktivom ,a predviđeno je nacionalnim zakonodavstvom i pri tom odbijati pretporez po osnovi odredbi PDV Direktive i (2) očitovati se o opsegu primjene oslobođenja za stjecanje i uvoz dobara čija bi isporuka u tuzemstvu bila oslobođena plaćanja PDV-a.

Presuda

Sud je zaključio da ako nacionalno zakonodavstvo predviđa oslobođenje od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, koje nije u skladu s PDV Direktivom, porezni obveznik ne može istovremeno primjenjivati to oslobođenje i odbijati pretporez po ulaznim računima za povezane isporuke pozivajući se pri tom na odredbe PDV Direktive. Sud je također zaključio da porezni obveznici mogu primijeniti oslobođenje za stjecanje i uvoz zubnih proteza ako bi njihova isporuka u tuzemstvu bila oslobođena plaćanja PDV-a.

Sud u obrazloženju ističe da ako nacionalno zakonodavstvo nije usklađeno s odredbama PDV Direktive, porezni obveznik može postupati prema odredbama ili nacionalnog zakonodavstva ili PDV Direktive - ne može kombinirati oba zakonodavstva na način da iz svakoga primjenjuje samo onaj segment koji mu izravno pogoduje u vezi neke transakcije.

U pogledu oslobođenja za stjecanje i uvoz dobara čija bi isporuka svakako bila oslobođena plaćanja PDV-a u tuzemstvu, Sud je istaknuo da su za primjenu navedenih oslobođenja bitne odredbe država odredišta u vezi uvjeta pod kojima je moguće ostvariti oslobođenje za takve isporuke. Kako bi se primijenilo oslobođenja od plaćanja PDV-a na stjecanje i uvoz zubnih proteza nužno je da isporučitelj (dobavljač) ima status dentalnog tehničara ili doktora dentalne medicine i da bi njegova isporuka, da je pod istim uvjetima obavljena u tuzemstvu, bila oslobođena od plaćanja PDV-a. Dakle, ako država u kojoj isporučitelj ima sjedište ne predviđa oslobođenje za isporuku zubnih proteza, to neće utjecati na mogućnost primjene oslobođenja na stjecanje i uvoz istih jer je bitno da takvo oslobođenje predviđa zemlja odredišta.

Ističemo da je Republika Hrvatska iz PDV Direktive preuzela odredbe o oslobođenju isporuke zubnih proteza od strane dentalnih tehničara i doktora dentalne medicine kao i odredbe o oslobođenju stjecanja i uvoza dobara čija bi isporuka, kada bi bila obavljena pod istim uvjetima u tuzemstvu, bila oslobođena plaćanja PDV-a.

Presude Suda EU - PDV

Arhiv

Je li Vam ovo bilo korisno?