Novosti

Slučajevi C-502/13 Luksemburg i C-479/13 Francuska:

Primjena snižene stope na isporuku digitalnih ili elektroničkih knjiga

Sud je zaključio da su Republika Francuska i Veliko Vojvodstvo Luksemburg, primjenjujući sniženu stopu PDV-a na isporuku digitalnih ili elektroničkih knjiga, povrijedile obveze koje proizlaze iz odredbi EU PDV Direktive u svezi s primjenom opće i snižene stope PDV-a.

Sud je 5. ožujka 2015. godine presudio u sporovima između Europske komisije s Francuskom Republikom i Velikim Vojvodstvom Luksemburg. Predmet rasprave je bila primjena snižene stope PDV-a od 3% (Luksemburg), odnosno 5,5% (Francuska), na isporuku elektroničkih knjiga („e-knjige“).

Presuda

Sud je zaključio da su Republika Francuska i Veliko Vojvodstvo Luksemburg, primjenjujući sniženu stopu PDV-a na isporuku digitalnih ili elektroničkih knjiga, povrijedile obveze koje proizlaze iz odredbi EU PDV Direktive u svezi s primjenom opće i snižene stope PDV-a.

Sukladno odredbama EU PDV Direktive, snižene stope PDV-a mogu se primijeniti samo na isporuke dobara ili usluga navedenih u Prilogu III. PDV Direktive, a navedeni prilog predviđa primjenu snižene stope PDV-a na isporuku knjiga u svim fizičkim oblicima.

Neosporno je da je za čitanje e-knjige svakako potrebno fizičko sredstvo kao što je računalo, međutim takvo sredstvo nije uključeno u samu isporuku e-knjige pa stoga u nedostatku fizičkog oblika isporuku e-knjige nije moguće oporezivati sniženom stopom PDV-a.

Navedeno tumačenje potkrijepljeno je i člankom 98. stavkom 2. PDV Direktive koji izričito propisuje da se snižena stopa PDV-a ne može primijeniti na usluge isporučene elektroničkim putem, a isporuka e-knjiga udovoljava karakteristikama isporuke obavljene elektroničkim putem (isporuka se obavlja putem interneta ili elektroničke mreže, automatizirana je, zahtijeva minimalno ljudsko sudjelovanje i nemoguće je izvršiti bez informacijske tehnologije).

Slijedom navedenog, isporuka e-knjiga podliježe oporezivanju općom stopom PDV-a, a snižena stopa se može primijeniti isključivo na isporuku knjiga u fizičkom obliku.

Implikacije presude za porezne obveznike u Hrvatskoj

Zakonom o PDV-u je propisano da se knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenici za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, u svim fizičkim oblicima, oporezuju sniženom stopom od 5%. Republika Hrvatska se dakle uskladila s odredbama PDV Direktive u pogledu oporezivanja isključivo knjiga u fizičkim oblicima sniženom stopom PDV-a. Isporuka e-knjiga u Hrvatskoj podliježe oporezivanju općom stopom PDV-a od 25%.

Presude Suda EU - PDV

Arhiv

Je li Vam ovo bilo korisno?