Novosti

Life program

Natječaj za prijavu projektnih prijedloga

Otvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program LIFE u 2018. godini. LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna € u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti.

LIFE projektne prijedloge mogu prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije.

Odabrani projekti sufinanciraju se u iznosu do 55% prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60%, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU Direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75% sufinanciranja.

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Programu slobodno nam se obratite na adresu cehreu@deloitte.com. Ovo predstavlja izvrsnu priliku da se upoznate sa radom Deloittovog tima za potpore i poticaje, kao i saznate više o mogućnostima sufinanciranja Vašeg poslovanja putem EU izvora.

Je li Vam ovo bilo korisno?