Novosti

Najavljene izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Porezne novosti, rujan, 2022

Na službenim stranicama Središnjeg portala za savjetovanje s javnošću „e-Savjetovanje“ objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, a vezano uz neoporezive primitke radnika koji će stupiti na snagu 1. listopada 2022. godine.

Ovim izmjenama i dopunama povećan je iznos određenih neoporezivih primitaka:

  • prigodne nagrade s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • dar u naravi s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna

Što se tiče djelomično ili u cijelosti iskorištenih neoporezivih iznosa gore navedenih stavki, izuzev naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, u 2022. godini moguće je isplatiti razliku do novo propisanih iznosa.

Ono što je novost jest da će od 1. siječnja 2023. godine podmirivanje troškova prehrane biti moguće najviše do visine 500,00 kuna mjesečno (paušalno), odnosno, do visine 1.000,00 kuna mjesečno (troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije), osim u slučaju kad se paušalna naknada / podmirenje troškova prehrane vrši za više mjeseci istog poreznog razdoblja. U tom slučaju će se iste moći neoporezivo isplatiti / podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju (primjerice ako se paušalna naknada za prehranu isplaćuje kvartalno, neoporezivo će se moći isplatiti do 1.500 kuna).

Želite li primati naše porezne novosti?
(Pošaljite nam Prijavu uz GDRP pristanak.)

Prijava

Je li Vam ovo bilo korisno?