Novosti

Novosti u oporezivanju porezom na dohodak od 1. rujna 2019. godine

Porezne novosti, kolovoz 2019.

U Narodnim novinama broj 80/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. rujna 2019. godine.

U nastavku donosimo najvažnije promjene.

Neoporezivi iznos pune dnevnice za službena putovanja / dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu povećan je s dosadašnjih 170,00 kn na 200,00 kn, dok je iznos tuzemnih dnevnica za službena putovanja koja traju više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno povećan s dosadašnjih 85,00 kn na 100,00 kn. Uvećane dnevnice se mogu isplatiti za službena putovanja od 1. rujna 2019. godine pa nadalje.
Uvode se nove neoporezive naknade i potpore odnosno primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, a koje poslodavac može isplatiti/podmiriti radnicima pod određenim uvjetima:

  • Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane radnika u iznosu do 5.000,00 kn godišnje;
  • Troškovi prehrane radnika za vrijeme rada kod poslodavca u iznosu do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem;
  • Troškovi smještaja radnika za vrijeme rada kod poslodavca do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da računi smještaja glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem (ne odnosi se na trošak najma garaže i troškove režija). Radnik može i sam sklopiti ugovor o najmu s najmodavcem, pri čemu mora poslodavcu dostaviti kopiju ugovora ili računa temeljem kojeg mu poslodavac uplaćuje na račun trošak smještaja neoporezivo;
  • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika u iznosu do 2.500,00 kn godišnje („turistički vaučer“) prema propisima ministarstva nadležnog za turizam (iznimno, ova odredba stupa na snagu kada se donesu navedeni propisi);
  • Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika temeljem dokumentacije ustanova predškolskog odgoja do visine stvarnih izdataka. Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju (strani jezik i sl.).

Paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane (do 5.000,00 kn godišnje) i naknada troškova prehrane (do 12.000,00 kn godišnje)  radnika međusobno se isključuju za isto razdoblje. Ako poslodavac sam kod sebe osigurava prehranu i/ili smještaj za radnike o tome mora postojati vjerodostojna dokumentacija.

Ključne riječi: Neoporezivi iznos pune dnevnice | neoporezive naknade | potpore | primici | dodak od nesamostalnog rada | paušalna naknada | podmirivanje troškova smještaja i prehrane | redovna skrb djece radnika

 

Želite li primati naše porezne novosti?
(Pošaljite nam Prijavu uz GDRP pristanak.)

Prijava

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
NN 80/2019, (1672), pravilnik, 28.8.2019.

Porezna reforma od 1. siječnja 2019. godine

Porezne novosti, prosinac 2018. | Izmjene poreznih propisa | Reforma poreznog sustava 

 

Je li Vam ovo bilo korisno?