Novosti

FATCA - obavijest o statusu pregovora

Porezne novosti, travanj 2014.

Kao što je ranije objavljivano, Republika Hrvatska (RH) će u pogledu primjene američkog Zakona o dostavljanju podataka o nerezidentnim računima (tzv. FATCA), kao i većina članica Europske unije, sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) sklopiti sporazum po tzv. FATCA Modelu 1A (Sporazum). Sporazum će se temeljiti na reciprocitetu, a provodit će se automatskom razmjenom podataka između poreznih administracija. U praksi to znači da će financijske institucije dostavljati podatke hrvatskoj Poreznoj upravi koja će ih dalje razmjenjivati s američkom Poreznom upravom. Navedeno će vrijediti i u drugom smjeru, dakle, hrvatska Porezna uprava će od američke strane primati informacije o hrvatskim rezidentima koji su vlasnici računa u financijskim institucijama u SAD-u. Primjena FATCA-e započinje 1. srpnja 2014. godine, do kojeg datuma je potrebno potpisati Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Porezna uprava je putem svoje službene internetske stranice obavijestila javnost o statusu pregovora za sklapanje Sporazuma. U obavijesti se navodi da je Vlada RH donijela 20. veljače 2014. godine Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. U pregovarački tim na hrvatskoj strani uključeni su predstavnici Ministarstva financija, Porezne uprave, Hrvatske narodne banke, Hrvatske Agencije za nadzor financijskih institucija i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Prema navodima iz obavijesti, Porezna uprava pregovara o pitanjima usklađenja tekstova i konačnog potpisivanja Sporazuma s nadležnim tijelom SAD-a (a to je US Treasury). Američkoj strani je sukladno očitovanjima Hrvatske narodne banke i Hrvatske udruge banaka predloženo izuzeće od primjene FATCA-e za stambene štedionice u Republici Hrvatskoj i to na način da se stambene štedionice uključe u Dodatak II Sporazuma kao hrvatske neizvještajne financijske institucije koje ispunjavaju zahtjeve u smislu FATCA-e. Po očitovanju američke strane, ukoliko ista budu zadovoljavajuća i optimalna za obje ugovorne strane, pristupiti će se pripremi za potpisivanje Sporazuma.

S obzirom da prva izvješćivanja prema američkom nadležnom tijelu trebaju započeti u rujnu 2015., te da se porezne administracije moraju dodatno sporazumjeti o načinima provedbe Sporazuma, prema informacijama iz obavijesti Ministarstvo financija će sve relevantne informacije o statusu pregovora o Sporazumu i primjeni FATCA-e u RH objavljivati na svojim službenim stranicama.

Je li Vam ovo bilo korisno?