Novosti

Bespovratne novčane potpore za kupnju električnih i hibridnih vozila

Porezne i EU novosti, lipanj 2014.

Javni poziv za sufinanciranje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su javni poziv za neposredno sufinanciranje trgovačkih društava i obrta dodjelom subvencija za kupnju električnih i hibridnih vozila kategorija M1 i N1:

 • M1: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala ili osobna vozila,
 • N1: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase ≤ 3500 kg.

Potpora se može dodijeliti za nabavu novih vozila; nije predviđeno sufinanciranje kupnje vozila kategorije N1 za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu i naknadu.

Iznos i oblik potpore

Dodjeljuju se bespovratna novčana sredstva koja se smatraju potporama male vrijednosti (de minimis) u sljedećim iznosima po vozilu (do maksimalno 40% troškova kupnje vozila, PDV nije uključen):

 • Električna vozila – do 70.000,00 kuna
 • Hibridna električna »plug-in« vozila – do 50.000,00 kuna
 • Hibridna vozila s emisijama CO2 do najviše 100 g CO2/km – do 30.000,00 kuna

Predviđeni maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 350.000 kn, a ukupni iznos potpora koji je predviđen za dodjelu ovim pozivom iznosi 4.000.000 kn.

Tko može sudjelovati

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti trgovačka društva i obrti ako:

 • imaju sjedište na području RH,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Javnom pozivu,
 • registriraju vozila na području Republike Hrvatske,
 • nemaju dugovanja prema Fondu,
 • nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekta u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja se smatraju potporama male vrijednosti,Korisnici državne potpore po ovom natječaju moći će biti mali, srednji i veliki poduzetnici iz svih sektora gospodarstva čije je osnivanje i ustroj propisan važećim Zakonom o trgovačkim društvima ili su 30. lipnja 2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatnosti.
 
Postupak prijave i rokovi
 

Sredstva fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine (31. prosinac 2014.) ili do iskoristivosti sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Sredstva se dodjeljuju po redoslijedu prijave.

Obavezna dokumentacija sastoji se od:

 • prijavnog obrasca,
 • izjave o korištenim potporama male vrijednosti,
 • ponude za kupnju vozila, ovjerene od prodavatelja,
 • specifikacije tehničke karakteristike vozila koje su predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, tip, model, vrsta goriva i izvora snage te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.,
 • potvrde porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne starija od 30 dana od slanja dokumentacije,
 • izvoda iz sudskog ili obrtnog registra,
 • izjave da poduzetnik nije u poteškoćama.
Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.)
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama

Kontakti:

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake u Odjelu poreznog savjetovanja.

Je li Vam ovo bilo korisno?