Novosti

Rješenje Ustavnog suda RH o privremenoj obustavi primjene određenih odredbi Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

Porezne novosti, travanj 2013.

Ustavni sud RH („USRH“) je dana 03. travnja donio Rješenje kojim se privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koja je dividenda ostvarena, odnosno koji je udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 22/12 („ZIDZPD/12“).

Sporne odredbe ZIDZPD12 su stupile na snagu 01. ožujka 2012. godine, a propisuju oporezivanje svih primitaka iznad 12.000 kn godišnje isplaćenih po osnovi dividendi i ostalih udjela u dobiti nastalih nakon 31. prosinca 2000.

Hrvatska udruga poslodavaca („HUP“) je dana 11. rujna 2012. podnijela USRH Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH smatrajući da je navedenim zakonskim izmjenama povrijeđen Ustav RH, odnosno da su zakonske izmjene diskriminatorne. U Prijedlogu HUP nadalje navodi kako je spornim odredbama ZIDZPD/12 povrijeđeno niz ustavnih načela kao što su: zabrana retroaktivnog djelovanja zakona, načelo razmjernosti, načelo zabrane umanjivanja stečenih prava po osnovi ulaganja kapitala, načelo jednakosti i pravednosti poreznog sustava.

Odluka USRH je privremenog karaktera te znači da se osporavane odredbe neće primjenjivati do donošenja konačne odluke USRH o suglasnosti ZIDZPD/12 s Ustavom što znači da se nadležna državna tijela (Porezna uprava) trebaju suzdržati od primjene spornih odredbi (obračuna i naplate poreznih obveza koje proizlaze iz osporavanih odredbi ZIDZPD/12) do konačnog rješenja ove pravne stvari. USRH smatra kako sporne odredbe ali i ZIDZPD/12 u cjelini, otvaraju niz ozbiljnih pitanja koja zahtijevaju podrobno ispitivanje u svjetlu temeljnih ustavnih vrednota i zaštićenih ustavnih dobara

Važno je napomenuti da Rješenje USRH ni na koji način ne prejudicira konačnu odluku USRH u ovoj pravnoj stvari, a koja će biti donesena nakon potpune provedbe postupka ocjene ustavnosti spornog zakona.

Je li Vam ovo bilo korisno?