Novosti

Bliži se rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1

Porezne novosti, siječanj 2016.

Istraži sadržaj

Podsjećamo da su svi porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a Poreznoj upravi do 20. veljače 2016. godine obvezni podnijeti obrazac OPZ-STAT-1 (statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima).

U obrascu će se izvijestiti o svim potraživanja koja su nastala temeljem izdanih računa, koja su dospjela do 31. prosinca 2015. godine, a nisu naplaćena do 31. siječnja 2016. godine. U pogledu vremenskog obuhvata potraživanja o kojima se izvještava predviđeno je da se u obrazac uključuju sva potraživanja koja na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina. Navedeno znači da će porezni obveznici u OPZ-STAT-1 uključiti sva potraživanja koja su dospjela između 1. siječnja 2010. i 31. prosinca 2015. godine.

Napominjemo da je Porezna uprava zauzela stav da se računima mogu smatrati i ugovori ili neka druge dokumentacija koja sadrži sve elemente računa, pa stoga izvještavanje nije isključivo ograničeno na isprave koje se u poslovnom prometu nazivaju računima.

Također je potrebno istaknuti da se u OPZ STAT-1 uključuju i ona potraživanja koja su utužena, prijavljena u stečajnom postupku ili postupku predstečajne nagodbe.

Za detaljnije informacije o rokovima, sadržaju i opsegu izvještavanja za OPZ-STAT-1 slobodno se obratite se našim poreznim stručnjacima koji će svojim savjetima rado asistirati pri sastavljanju navedenog obrasca.

Kontakti

Rado ćemo vam pružiti dodatnu podršku u donošenju odluka na osnovi ovih promjena te vas pozivamo da se obratite našim poreznim stručnjacima za daljnje informacije.

Helena Schmidt
Direktor
+385 (1) 2351 918
hschmidt@deloittece.com

Tatjana Orešković Trcin
Menadžerica
+385 (1) 2351 993
toreskovictrcin@deloittece.com

Preuzmite našu aplikaciju za porezne novosti

Preuzimanjem aplikacije Croatia Tax News - možete pratiti naše najnovije poslovne objave i istraživanja – bilo kada i bilo gdje.

Croatia Tax News - Deloitte nudi pregled aktualnih objava Deloittea Hrvatska o izmjenama i dopunama poreznih propisa, praksi Suda Europske unije u pogledu interpretacije odredbi EU PDV Direktive i novostima iz područja potpora i poticaja. Osim navedenog, Croatia Tax News - Deloitte također omogućuje pregled aktualnih objava te usluga drugih odjela unutar Deloittea Hrvatska.

 

Google Play 

 Preuzmite aplikaciju za Android platforme

AppStore (iTune)

 Preuzmite aplikaciju za iOS platforme (iPhone, iPad)

Porezna aplikacija
Je li Vam ovo bilo korisno?