Novosti

Promjene Pravilnika o porezu na dobit koje se odnose na poslovne odnose između povezanih osoba

Porezne novosti, siječanj 2016.

U Narodnim novinama, broj 137/2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Istraži sadržaj

Izmjenom Pravilnika o porezu na dobit, svi porezni obveznici, neovisno o veličini, dužni su prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dobit (Obrazac PD) dostaviti i izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, ako su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama.

Povezanim osobama smatraju se osobe iz članka 13. stavka 2. Zakona o porezu na dobit i članka 41. Općeg poreznog zakona.

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama sastoji se od četiri dijela:
 • Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita 
 • Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita 
 • Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga 
 • Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga

Financiranje

U dijelu obveze/potraživanja od povezanih osoba po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita sadržane su osnovne informacije o vjerovniku/dužniku, informacije o povlaštenom poreznom statusu, pravu na preneseni porezni gubitak, udjelu u kapitalu/glasačkom pravu ili druga vrsta povezanosti.

Uz osnovne informacije potrebno je iskazati i sljedeće:

 • Iznos četverostruke svote udjela u kapitalu ili glasačkim pravima 
 • Informacije o iznosima obveze/potraživanja po primljenim/danim zajmovima i kreditima
 • Stanje obveze/potraživanja na prvi i zadnji dan poreznog razdoblja 
 • Kamatna stopa
 • Obveze/potraživanja za kamate 
 • Obračunate kamate iznad propisane stope ili na iznos iznad visine kapitala 
 • Obveze/potraživanja za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja

Prodaja robe i usluga

U dijelu obveze/potraživanja prema povezanim osobama po osnovi nabave/isporuke roba i usluga prikazuju se osnovne informacije o povezanim osobama, povlaštenom poreznom statusu, pravu na preneseni porezni gubitak te udjelu u kapitalu/glasačkom pravu ili drugoj vrsti povezanosti.

Uz osnovne informacije potrebno je iskazati i sljedeće:

 • Iznos nabave/isporuke roba i usluga 
 • Iznos obveza/potraživanja na prvi i zadnji dan poreznog razdoblja 
 • Ukupne obveze/potraživanja nastala tijekom poreznog razdoblja

Svrha Izvješća je mogućnost procjene izloženosti poreznog obveznika rizicima koji nastaju iz odnosa s povezanim društvima, a radi usklađivanja sa hrvatskim propisima koje se odnose na transferne cijene.

Kontakti

Rado ćemo vam pružiti dodatnu podršku u donošenju odluka na osnovi ovih promjena te vas pozivamo da se obratite našim poreznim stručnjacima za daljnje informacije.

Dražen Nimčević
Partner
+385 (1) 235 1 917
dnimcevic@deloittece.com

Petra Bulić
Menadžerica
+385 (1) 2351 974
pbulic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?