Novosti

Oporezivanje dividende i udjela u dobiti

Porezne i EU novosti, srpanj 2014.

Odluka Ustavnog suda o retroaktivnom oporezivanju dividendi i udjela u dobiti

U Narodnim Novinama 83/2014 objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom se ukidaju članci 6. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz listopada 2013.godine (NN 125/13), odnosno Odlukom Ustavnog suda ukida se retroaktivno oporezivanje dividendi i udjela u dobiti.

Podsjećamo da je oporezivanje dividendi uvedeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz veljače 2012.godine (NN 22/2012), te je oporezivanje dividendi po stopi od 12% na snazi od 1.3.2012.godine. U članku 16.stavku 3. izmjena iz veljače 2012.godine navedeno je da se oporezuju sve dividende i udjeli u dobiti koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu navedenog Zakona (od 1.3.2012.godine), osim na dividende i udjele u kapitalu koji su nastali do 31.prosinca 2000.godine bez obzira kada se isplaćuju.

Zbog spornog članka kojim je određeno retroaktivno oporezivanje dividendi i udjela u dobiti podnesen je prijedlog Ustavnom sudu za ocjenu suglasnosti sa Ustavom (ocjenu ustavnosti) .

18.rujna 2013.godine Ustavni sud donio je Odluku i rješenje o ukidanju spornog članka 16. stavka 3. kojim je određeno retroaktivno oporezivanje dividendi. U listopadu 2013. godine, na Odluku i rješenje Ustavnog suda, donesene su nove izmjene Zakona o porezu na dohodak (NN 125/13). U izmjenama odgovoreno je na Odluku Ustavnog suda na sljedeći način:

U članku 6. propisano je da se oporezivanje dividendi i udjela u dobiti provodi po načelu blagajne.

U članku 8. odredba o retroaktivnom oporezivanju dividendi preformulirana je na način da se oporezuju sve dividende i udjele u dobiti isplaćeni nakon 1.3.2012.godine, ako je odluka o isplati istih donesena nakon 1.3.2012.godine, bez obzira kada su nastale.

Nakon ovih izmjena, ponovo je podnesen prijedlog Ustavnom sudu za ocjenu suglasnosti navedenih članaka s Ustavom.

18. lipnja 2014.godine, Ustavni sud donio je Odluku kojim se članci 6. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ukidaju, odnosno Odlukom Ustavnog suda ukida se retroaktivno oporezivanje dividendi i udjela u dobiti.

Je li Vam ovo bilo korisno?