Novosti

Zakon o prebivalištu

Porezne novosti, ožujak 2013.

U Narodnim novinama broj 144/12 objavljen je Zakon o prebivalištu koji je stupio na snagu 29.12.2012.godine.

Zakon, između ostalog, propisuje sljedeće za hrvatske državljane:

  • Obveza prijave prebivališta i boravišta: podnosi se osobno u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu i na adresi prebivališta odnosno od dana dolaska u mjesto i na adresu boravišta.
    • Obveza odjave prebivališta i boravišta:
    • Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi dužna je odjaviti prebivalište prije iseljenja a najkasnije u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda.
  • Osoba koja napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja posla i drugih razloga, dužna je to prijaviti nadležnom tijelu, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije. Smatra se da osoba boravi izvan Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Hrvatsku, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u RH ukupno dulje od tri mjeseca. Osobe koje se danom na stupanje ovog Zakona nalaze izvan RH dulje od godinu dana, dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o tome obavijestiti nadležno tijelo na čijem području imaju prijavljeno prebivalište.
  • Odjava prebivališta i boravišta po službenoj dužnosti:
    Policijska uprava po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi.
  • Propisane su novčane kazne od 500,00 do 15.000,00 kn za prekršaje ne ispunjavanje propisanih obveza prijave/odjave prebivališta/boravišta.
Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

U Narodnim novinama broj 27/2013 objavljen je Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu. Pravilnik je stupio na snagu 12.03.2013.godine, te je uz Pravilnik priložen Obrazac kojeg treba popuniti prilikom prijave/odjave prebivališta, prijave boravišta i prijave privremenog odlaska u inozemstvo.

Prilikom prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske na obrascu je potrebno navesti zemlju i mjesto u koje se privremeno odlazi, na koje vrijeme se odlazi i razlog odlaska.

Je li Vam ovo bilo korisno?