Novosti

Izmjene i dopune propisa o porezu na dodanu vrijednost (“PDV”)

Porezne novosti, ožujak 2014.

Izmjenama i dopunama propisa o PDV-u koje su stupile na snagu 1. siječnja 2014. godine u implementirane su značajne izmjene u pogledu oporezivanjem putničkih agencija, pojednostavljena su pravila odbitka pretporeza te je povećana snižena stopa od 10%na 13%.

Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija

U svrhu usklađenja hrvatskih PDV propisa s presudom Suda Europske unije u slučaju Komisija protiv Španjolske i 7 drugih država članica EU na odgovarajući način su izmijenjene odredbe u svezi s oporezivanjem putničkih agencija. Naime, od 1 siječnja 2014. godine definicija putnika je proširena na svaku osobu kojoj putnička agencija obavlja usluge, dok se do navedenog datuma putnikom smatrala svaka fizička osoba koja koristi usluge putničke agencije za potrebe svog putovanja. Posljedično su hrvatske putničke agencije dužne poseban postupak oporezivanja primjenjivati i na prodaju turističkih aranžmana drugim putničkim agencijama i ostalim pravnim osobama.

Osim navedenog, od 1. siječnja 2014. godine je za primjenu posebnog postupka dovoljno da putnička agencija obavlja jednu od usluga vezanu uz putovanje kao što su smještaj ili prijevoz. S druge strane, poseban postupak se do 1. siječnja primjenjivao u slučaju kada su se putniku obavljale najmanje dvije usluge (prijevoz, smještaj ili druge turističke usluge).

Odbitak pretporeza

U Pravilnik o PDV-u je implementirana nova odredba kojom se pojednostavljuje postupak odbitka pretporeza. Prema istoj porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio dobro ili uslugu ako do roka za podnošenje prijave PDV-a za to razdoblje posjeduje odgovarajući račun. Međutim, ako porezni obveznik nema račun za primljena dobra ili obavljene usluge do navedenog roka, tada pretporez po primljenoj isporuci može odbiti u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio račun.

Ostale značajne izmjene i dopune

Od 1. siječnja 2014. godine snižena stopa od 10%, kojom se između ostaloga oporezuju usluge smještaja, ugostiteljske usluge i dječja hrana, povećana je na 13%.

Zbog različitih interpretacija odredbe o valuti u kojoj moraju biti iskazani iznosi na računima, izmjenama Pravilnika o PDV-u pojašnjeno je da navedeni iznosi mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je ukupan iznos računa i iznos PDV-a koji treba platiti iskazan u kunama.

Od 1. siječnja 2014. godine u primjeni su izmijenjeni obrasci predviđeni za potrebe obračuna PDV-a (Obrazac PDV, Obrazac PDV-K i knjige ulaznih i izlaznih računa).

Je li Vam ovo bilo korisno?