Novosti

Povećanje trošarine na duhanske proizvode

Porezne novosti, ožujak 2014.

Vlada Republike Hrvatske je donijela je novu Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje koja je stupila na snagu 6. ožujka 2014. godine.

Navedenom uredbom povećane su trošarine na duhanske proizvode i to kako slijedi:

Cigarete Trošarina od 6. ožujka 2014 Trošarina do 6. ožujka 2014
specifična trošarina   210 kuna za 1.000 kom 197 kuna za 1.000 kom
proporcionalna trošarina   37%  od maloprodajne cijene 37%  od maloprodajne cijene

 

  Trošarina od 6. ožujka 2014 Trošarina do 6. ožujka 2014
Sitno rezani duhan   520 kuna za 1 kg 450 kuna za 1 kg
Ostali duhan za pušenje   450 kuna za 1 kg 380 kuna za 1 kg
Je li Vam ovo bilo korisno?