Novosti

Harmonizirane trošarine – Novi Zakon o trošarinama

Porezne novosti, ožujak 2013.

U Narodnim novinama broj 222013 objavljen je Zakon o trošarinama koji je stupio na snagu 2. ožujka 2013. godine, osim članaka 1. do 35., članka 41., članaka 43. do 99., članka 101. do 114., te članaka 117. i 118. koji stupaju na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju (EU).

Zakon uređuje trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije (trošarinskih proizvoda) koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u EU.

U odnosu na prethodni Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 83/09. i 111/12), novi Zakon donosi sljedeće promjene koje će postati aktualne ulaskom Republike Hrvatske u EU:

 • Definira se razlika između uvoza i unosa trošarinskih proizvoda;
 • Uvedeni su instituti registriranog pošiljatelja, registriranog primatelja , registriranog primatelja koji povremeno prima trošarinske proizvode i carinskog sustava odgode;
 • Navedeni su uvjeti pod kojim se odvija kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske i između Republike Hrvatske i drugih država članica;
 • Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je samo uz elektronički trošarinski dokument (e-TD) te su definirani slučajevi kada se iznimno može koristiti papirnati prateći trošarinski dokument (PTD);
 • Objavljen je rezervni postupak za primatelja i pošiljatelja u slučaju nedostupnosti računalnog sustava Carinske uprave;
 • Uvedena je prodaja na daljinu;
 • Detaljnije su navedeni zahtjevi o dokumentaciji koju pošiljatelj dostavlja ukoliko želi ostvariti povrat plaćene trošarine;
 • Dodane su nove kategorije obveznika plaćanja trošarine;
 • Prošireni su zahtjevi postavljeni za utvrđivanje je li trošarinski proizvod namijenjen za osobne potrebe ili za komercijalne svrhe;
 • Utvrđene su količine do visine kojih se smatra da uneseni trošarinski proizvodi nisu namijenjeni za komercijalne svrhe;
 • Prošireni su uvjeti kada nastaje obveza obračunavanja trošarine;
 • Propisuje se postupak obračuna i naplate trošarine pri izvršenim prekršajima i nepravilnostima;
 • Pojednostavljena su pravila vezana za tretiranje gubitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja;
 • Brisane su odredbe o statusu i obvezama trošarinskog zastupnika;
 • Dopunjene su odredbe koje se odnose na vrste trošarinskih prekršaja i visine novčanih kazni;
 • Razrađene su odredbe vezane uz poreznog obveznika, nastanak i obračun trošarine za električnu energiju, prirodni plin, ugljen, koks i lignit;
 • Usklađene su minimalne visine trošarina na pojedine energente te su uvedena i dodatna oslobođenja od plaćanja, stoga se fiskalno opterećenje obveznika plaćanja trošarine neće značajno promijeniti;

Nije bilo većih promjena kod oporezivanja alkohola i alkoholnih pića i duhanskih prerađevina.
Prema odredbama novog Zakona o trošarinama, trošarinskim obveznicima postaju opskrbljivač električne energije kod isporuke električne energije krajnjem kupcu, odnosno kod uvoza ili unosa električne energije za vlastite potrebe, te proizvođač električne energije koji tu robu koriste za vlastite potrebe. Navedene odredbe se odgovarajuće primjenjuju i kod prirodnog plina, ugljena, koksa i lignita. Navedeno predstavlja značajnu novost u odnosu na prethodno važeći zakon.

Je li Vam ovo bilo korisno?