Novosti

Pregled nacrta OECD-ovog Priručnika o procjeni rizika transfernih cijena s aspekta hrvatskih poreznih obveznika

Porezne novosti, studeni 2013.

Transferne cijene

Indikatori koji poreznim inspektorima ukazuju na rizik transfernih cijena prije poreznog nadzora

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) je 30. travnja 2013. izdala nacrt Priručnika o procjeni rizika transfernih cijena za javnu raspravu.

Cilj nacrta Priručnika je osigurati poreznim upravama praktične primjere koje će im olakšati procjenu rizika transfernih cijena svakog pojedinog poreznog obveznika prije poreznog nadzora.

Odabir društava koja će biti predmet nadzora je ključan kako za porezne uprave tako i za porezne obveznike koji podliježu nadzoru, koji u pravilu obuhvaća razdoblje od više godina i uključuje stotine sati zajedničkog rada.

Sadržaj OECD-ovog Priručnika o procjeni rizika transfernih cijena

Nacrt Priručnika pruža smjernice poreznim upravama predlažući korake koje je potrebno napraviti prije odluke o odabiru subjekta poreznog nadzora.

Porezni obveznici mogu koristi Priručnik kako bi procijenili svoje rizike poslovanja s aspekta transfernih cijena. Najvažnija informacija za poreznog obveznika sadržana u Priručniku predstavlja popis indikatora rizika koji upućuju poreznu upravu na nadzor transfernih cijena.

Neki od ključnih indikatora za utvrđivanje rizika prikazani su u tablici u nastavku.

Pregled indikatora rizika sadržanih u Priručniku

Indikator rizika Primjeri indikatora rizika
Plaćanja koja umanjuju osnovicu poreza na dobit (Base eroding payments) Licence, zakupnina, usluge poslovnog savjetovanja te naknade za ostale usluge između povezanih osoba, financijski instrumenti kao i ostale učestale transakcije, uključujući i prodaju ili kupnju proizvoda ili usluga velikog obujma.
Porezna obilježja povezanih osoba - nerezidenata Primjeri uključuju materijalno značajne transakcije s povezanim društvima koja posluju u zemljama  s niskim poreznim stopama ili su u povlaštenom poreznom položaju.
Jednokratne transakcije Transakcije koje mogu utjecati na odnose transfernih cijena u budućim razdobljima između članica grupe kao npr. poslovno restrukturiranje.
Profitna odstupanja Odstupanja od razine profitabilnosti u odnosu na standarde industrije te na usporediva društva ili u odnosu na povezana društva. Kontinuirani operativni  gubici ostvarenih  tijekom godina.

 

Priručnik definira kako je jedan od indikatora rizika nepredavanje zatražene dokumentacije o transfernim cijenama poreznoj upravi.

Nacrt Priručnika identificira indikatore niskog rizika transfernih cijena, kao što su niska količina kontroliranih transakcija, postojanje usporedivih nekontroliranih transakcija koje se koriste kao osnova za formiranje transfernih cijena, transakcije s povezanim društvima u zemljama s relativno visokim poreznim stopama kao i postojanje manjinskih dioničara čiji interesi mogu utjecati na podjelu dobiti između povezanih društava.

Posjedovanje valjanje dokumentacije o transfernim cijenama, kao i suradnja s poreznom upravom u području transfernih cijena predstavlja indikatore koji utječu na smanjenje rizika poreznog obveznika.

Nacrt Priručnika sadrži smjernice o informacijama koje porezne uprave trebaju tražiti od poreznih obveznika koji imaju odnose s povezanim društvima:

  1. Identifikacija transakcija između povezanih osoba;
  2. Identifikacija povezanih osoba koje obavljaju kontrolirane transakcije;
  3. Priroda i iznos kontroliranih transakcija obavljenih od strane svake povezane osobe;
  4. Segmentirani financijski rezultati svake kontrolirane transakcije; i
  5. Opis razlika između financijskih izvještaja poreznog obveznika i njegove porezne prijave (tj. knjigovodstvena/porezna razlika).

Potencijalni učinak na hrvatske porezne obveznike

Hrvatska porezna uprava je posljednjih godina ažurirala i prihvatila pristup koji se temelji na riziku prilikom odabira poreznih obveznika koji će biti predmet nadzora. To znači da Hrvatska porezna uprava već primjenjuje određene smjernice propisane nacrtom Priručnika koji je izdan od strane OECD-a.

Procesi procjene rizika koje hrvatska porezna uprava koristi nisu javno dostupni te je nacrt Priručnika koristan resurs jer pruža značajne detalje u vezi indikatora koje Hrvatska Porezna uprava uzima u obzir prilikom procijene rizika kao i način odabira poreznih obveznika za nadzor transfernih cijena.

Nacrt Priručnika osigurava hrvatskim poreznim obveznicima sažet pregled o tome na što se porezna uprava usmjerava prilikom procjene rizika transfernih cijena kao i odabira subjekta nadzora. Temeljem razumijevanja rizika identificiranih u nacrtu Priručnika, porezni se obveznici mogu pripremiti na način da dokumentiraju transakcije - posebno one identificirane temeljem nacrta Priručnika.

PDF izdanje
Pregled nacrta OECD-ovog Priručnika o procjeni rizika transfernih cijena s aspekta hrvatskih poreznih obveznika

Je li Vam ovo bilo korisno?