Studije slučaja

Oporezivanje dividende i udjela u dobiti

Porezne novosti, studeni 2013.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Nastavno na Odluku i rješenje Ustavnog suda od 18.rujna 2013.godine o ukidanju članka 16. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 22/12), a kojim se propisuje da se ustezanje predujma poreza na dohodak od kapitala primjenjuje „na sve primitke od dividendi i udjela u dobiti, koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju“, Sabor je na sjednici održanoj 27.rujna 2013.godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji će stupiti na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji se nalazi na stranici www.sabor.hr, ne sadrži odredbu koja bi odgovarala onoj iz ukinutog članka 16. Zakona (NN 22/12), ali u članku 6. propisuje da se odredbe tog (novog) zakona primjenjuju u odnosu na plaćanje predujma poreza na dohodak po osnovi dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu na sve primitke od dividendi i udjela u dobiti koji su isplaćeni nakon stupanja na snagu toga zakona, a prema načelu blagajne.

Vlada je na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak podnijela dva amandmana koji se također mogu naći na službenim stranicama Sabora, a kojima je u vezi s tim Konačnim prijedlogom u obzir uzela Odluka Ustavnog suda. Navedeni amandmani odgovarajuće su uključeni u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojeg je Sabor i donio 27. rujna 2013. godine, a objavljivanje kojeg se očekuje u Narodnim Novinama.

Amandmanima se iz članka 6. Konačnog prijedloga brišu riječi „iz dobiti ostvarene nakon 31. prosinca 2000. godine te se mijenja članak 8. istoga koji glasi:

“Iznimno od članka 6.ovoga Zakona i članka 51.stavka 4. Zakona o porezu na dohodak ako je odluka o isplati dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu donesena, sukladno posebnim propisima, prije stupanja na snagu ovog Zakona, a isti nisu isplaćeni do dana stupanja na snagu ovog Zakona, pri isplati te dividende i udjela u dobiti primijeniti će se propisi koji su bili na snazi na dan kada je ta odluka donesena, što isplatitelj dokazuje vjerodostojnim ispravama”.

Uz obrazloženje amandmana, navodi se Odluka Ustavnog suda od 18.rujna 2013.godine kojom se ukida članak 16.stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, te se Vlada poziva na obrazloženje iz Odluke da je pravo svakog pravnog subjekta da u trenutku donošenja poslovnih odluka zna kojim će se poreznim zahvatima javna vlast umiješati u njegov ostvareni dohodak, odnosno koja je i kakva mu je zakonom utvrđena obveza.

Povezane teme

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Sjednice Sabora RH

Ustavni sud
Odluka Ustavnog suda od 18.rujna 2013.godine kojom se ukida članak 16.stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Je li Vam ovo bilo korisno?