Novosti

Nova eskontna stopa HNB-a i njen utjecaj na zajmove između povezanih osoba

Porezne novosti, studeni 2015.

Hrvatska narodna banka („HNB“) donijela je 20. listopada 2015. godine Odluku o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama HNB-a („Odluka“) kojom se eskontna kamatna stopa mijenja s trenutnih 7% na 3%. Odluka stupa na snagu 31. listopada 2015. godine.

Istraži sadržaj

Ova promjena imat će značajne porezne implikacije kod društava koja imaju financijske transakcije s povezanim osobama.

U Hrvatskoj se eskontna stopa HNB-a primjenjuje kao tržišna kamatna stopa u zajmovima između povezanih osoba već dugi niz godina. Promjena ove stope, prva od 2011. godine, imat će sljedeće porezne učinke:

  • U slučaju zajmova danih povezanim osobama, porezna osnovica uvećavat će se samo ako je ugovorena kamatna stopa niža od 3% (do sad se uvećanje vršilo ako je ugovorena kamatna stopa bila niža od 7%)
  • U slučaju zajmova primljenih od povezanih osoba, porezna osnovica uvećavat će se ako je kamata na primljeni zajam viša od 3% (do sad se uvećanje vršilo samo ako je ugovorena kamatna stopa premašivala 7%)

S obzirom da ove izmjene mogu imati značajan utjecaj na vaše porezne troškove već u 2015. godini, a osobito od 2016. godine, preporučujemo Vam da izvršite detaljan pregled grupnog financiranja u Vašem društvu ili grupi društava kako biste mogli pravovremeno reagirati i izbjeći eventualne neočekivane troškove.

„U prilogu Vam dostavljamo i ogledni primjerak financijskih izvještaja pripremljenih sukladno MSFI-jevima, primjenjiv za 2015. financijsku godinu. Ogledni primjerak financijskih izvještaja uključuje i sažeti pregled važećih Standarda i izmjena.”

Kontakti

Rado ćemo vam pružiti dodatnu podršku u donošenju odluka na osnovi ovih promjena te vas pozivamo da se obratite našim poreznim stručnjacima za daljnje informacije.

Dražen Nimčević
Partner
+385 (1) 235 1 917
dnimcevic@deloittece.com

Natko Sertić
Viši menadžer
+385 (1) 2352 142
nsertic@deloittece.com

Adrian Hammer
Menadžer
+385 (1) 2352 150
ahammer@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?