Novosti

Porezna reforma | Reforma poreznog sustava

Porezne novosti, studeni 2016.

Porezna reforma

Vlada RH predstavila poreznu reformu

Na prvoj sjednici nove Vlade Republike Hrvatske predstavljena je reforma poreznog sustava čije osnovne smjernice donosimo u nastavku. Važno je naglasiti kako se radi tek o prijedlozima, koji idu u javnu raspravu, dakle ne radi se još o izmjenama važećih zakonskih odredbi tako da su moguća i značajna odstupanja od niže navedenog.

U nastavku donosimo najvažnije najavljene promjene u poreznom sustavu za građane i poduzetnike koje je najavio ministar financija.

Porez na dobit

/ Porezna reforma - Reforma poreznog sustava

Prema prijedlogu, učinci izmjena u sustavu poreza na dobit trebale bi donijeti administrativno i financijsko rasterećenje poduzetnika, stvaranje temelja za povećanje ulaganja te jačanje konkurentnosti. Izmjene poreza na dobit bi trebale stupiti na snagu od 01.01.2017. godine.

Predložene promjene:
 • Snižavanje stope 20% na 12%
  • za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike s godišnjim prihodima manjim od 3 milijuna kuna
 • Snižavanje stope 20% na 18%
  • za ostale porezne obveznike
 • Ukidanje olakšica za reinvestiranu dobit i slobodne zone, uz zadržavanje olakšica za potpomognuta područja (PP1 i Vukovar), obrazovanje i izobrazbu, istraživačkorazvojne projekte i olakšica prema zakonu o poticanju ulaganja
 • Izbor načina poslovanja:
  • ili poslovanje u sustavu obrta ili oporezivanje obrta kroz porez na dobit
  • ili plaćanje obveze poreza na dobit prema novčanom tijeku ili plaćanje poreza na dobit na utvrđenu poreznu dobit
 • Fleksibilnost u izboru načina oporezivanja gospodarske djelatnosti neprofitnog sektora do praga za ulazak u sustav PDV-a
  • vođenje knjigovodstva ili plaćanje paušalnog poreza
 • Povećanje priznavanja porezno priznatih rashoda troškova reprezentacije s 30% na 50%
 • Priznavanje vrijednosnog usklađenja te poreznog rashoda za nenaplaćena potraživanja
 • Sporazumi s PU oko transfernih cijena – cijena koje se zaračunavaju između povezanih društava unutar grupacija - reguliranje troškova u redistribuciji grupe

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST je donesen na 2. sjednici Hrvatskog sabora 2. prosinca 2016. - pogledajte što donosi u našim Poreznim novostima od prosinca 2016. - Porezna reforma | Na što obratiti pažnju

Porez na dohodak

/ Porezna reforma - reforma poreznog sustava

Najviše iščekivana promjena za većinu građana, kako poslodavaca tako i radnika odnosi se na povećanje neoporezivog iznosa dohotka i smanjenje najviše porezne stope na dohodak. Smanjenje poreznog opterećenja trebalo bi utjecati na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povoljniju investicijsku klimu, osobito ako se uzme u obzir da Hrvatska ima jednu od najviših progresivnih stopa na poreza na dohodak u usporedbi sa susjednim državama. Prema predloženoj reformi, izmjene poreza na dohodak trebale bi stupiti na snagu od 01.01.2017. godine.

Predložene promjene:
 • Povećanje neoporezivog iznosa odnosno poreznog odbitka s trenutačnih 2.600 kuna na 3.800 kuna
 • Smanjivanje stopa poreza na dohodak od 25% i 40% na 24% i 36% (ukidanje najniže porezne stope od 12%)
 • Uvođenje jedinstvenog poreznog razreda od 0 – 17.500 kuna za primjenu porezne stope od 24%
 • podizanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove
  • odrasla osoba – faktor 0,7
  • 1. dijete- faktor 0,7
  • 2. dijete- faktor 1,0
  • 3. dijete- faktor 1,4
 • Dodatno umanjenje porezne obveze za 50% za umirovljenike, osobe na PP1 i u Gradu Vukovaru (samo za mirovine i dohodak od nesamostalnog rada)
 • Zadržavanje stope poreza na dohodak od 12% samo kod konačnog oporezivanja dohotka od imovine i kapitala te osiguranja 
 • Uvođenje sintetičkog oporezivanja drugog dohotka te obveza uplate doprinosa na taj dohodak, ali po sniženim stopama – za zdravstvo umjesto 20 na 10 posto, a za mirovinski sustav s 15 na 7,5 posto.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK je donesen na 2. sjednici Hrvatskog sabora 2. prosinca 2016. - pogledajte što donosi u našim Poreznim novostima od prosinca 2016. Porezna reforma | Na što obratiti pažnju

Porez na dodanu vrijednost

/ Porezna reforma - reforma poreznog sustava

Najavljene promjene u sustavu PDV-a za cilj bi imale smanjenje regresivnosti kroz redefinirane snižene stope na dobra i usluge koje u najvećem dijelu koriste svi građani RH.

Predložene promjene od 1. siječnja 2017.:
 • Snižavanje stope PDV-a na pojedine proizvode i usluge s 25% na 13%
  • sirovine u poljoprivrednoj proizvodnji (sjeme, sadnice, gnojivo i pesticidi)
  • isporuka električne energije
  • dječje sjedalice za automobile
  • odvoz smeća
  • isporuka ljesova i urni
 • Snižena stopa 13% prelazi u stopu 25%
  • usluge u ugostiteljstvu i šećer
 • Snižena stopa 5% prelazi u stopu 13%
  • kino ulaznice
Predložene promjene od 1. siječnja 2018.:
 • pojednostavljenje sustava s dvije stope 
  • opća stopa 24%
  • snižena stopa 12%
 • primjena obračunske kategorije PDV-a kod uvoza strojeva i opreme
 • Povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na iznos od 300.000 kuna
  • pojednostavljenje administracije za male porezne obveznike
 • Omogućavanje odbitka pretporeza za poduzetnike za troškove nabave automobila za osobni prijevoz i povezanih ostalih zavisnih troškova u iznosu od 50%

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST je donesen na 2. sjednici Hrvatskog sabora 2. prosinca 2016. - pogledajte što donosi u našim Poreznim novostima od prosinca 2016. - Porezna reforma | Na što obratiti pažnju

Porez na promet nekretnina i uvođenje poreza na nekretnine

/ Porezna reforma - reforma poreznog sustava

Uvođenje poreza na nekretnine je projekt koji se planira uvesti tek od 1. siječnja 2018. godine. Još nema predloženih detalja oko poreznih stopa i osnovica. Predlaže se smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5% na 4% od 1. siječnja 2017. godine.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA je donesen na 2. sjednici Hrvatskog sabora 2. prosinca 2016. - pogledajte što donosi u našim Poreznim novostima od prosinca 2016. - Porezna reforma | Na što obratiti pažnju

Porezna reforma | Na što obratiti pažnju
Pogledajte detaljno što donosi izglasana porezna reforma u poreznim novostima od prosinca 2016. 

Povezani sadržaji:

2. sjednica Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor je na svojoj 2. sjednici 2. prosinca 2016. izglasao i usvojio slijedeće:
(izvor Hrvatski sabor: www.sabor.hr/sjednica-sabora)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
OPĆI POREZNI ZAKON
 • KONAČNI PRIJEDLOG OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 24
  Rasprava je zaključena 30. studenoga 2016. Zakon je donesen na 2. sjednici 2. prosinca 2016. (83 glasa "za", 1 "protiv", 2 "suzdržana").
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
ZAKON O POREZU NA DOHODAK,
ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA
Je li Vam ovo bilo korisno?