Novosti

Novi element računa prema Ovršnom zakonu

Porezne novosti, listopad 2014.

Od 01.09.2014. stupile su na snagu izmjene i dopune Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14) koje, između ostalog, propisuju dodatni element koji je potrebno naznačiti na računu i to u slučaju kada se on izdaje fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost.

Račun kao vjerodostojna isprava za ovrhu

Prema članku 31. stavku 3. Ovršnog zakona da bi spomenuti račun mogao biti podobna isprava za ovrhu isti mora sadržavati upozorenje dužniku da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane tražbine, vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave.

Uz ostale ovršne isprave koje su navedene u članku 31. stavku 1., i račun koji se izdaje fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost može biti vjerodostojna isprava prihvatljiva za ovrhu, ako su na njemu naznačeni:

  • podaci o vjerovniku i dužniku
  • podaci o predmetu, vrsti, opsegu i vremenu ispunjenja obveze
  • napomena, da vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Novi element računa tj. upozorenje da vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe, je ključno ako se pojavi potreba provedbe ovrhe. Ovrhu je moguće ostvariti i u slučaju da na računu nije naveden ovaj element, međutim u tom slučaju sud mora utvrditi da je račun vjerodostojna isprava te da je kao takav podoban da se na temelju njega provodi ovrha.

Je li Vam ovo bilo korisno?