Novosti

Prodajete li ili kupujete nekretnine?

Oporezivanje prometa nekretnina od 1. siječnja 2015.

PDV Direktivom Europske unije („EU“) propisano je da se isporuke građevina (pod određenim uvjetima) i građevinskih zemljišta oporezuju PDV-om. Republici Hrvatskoj je u postupku pregovora s EU odobreno prijelazno razdoblje za potrebe usklađivanja poreznog tretmana koje završava 31. prosinca 2014. godine.

Kako je potrebno uskladiti relevantne zakonske propise, Ministarstvo financija je s ciljem provođenja potrebnih usklađenja najavilo izmjene i dopune Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na promet nekretnina koji bi stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Zakon o PDV-U

Odredbe o oporezivanju građevina i građevinskih zemljišta implementirane su u Zakon o PDV-u već 1. srpnja 2013. godine, ali stupaju na snagu tek 1. siječnja 2015. godine. Sukladno istima, PDV-om će se oporezivati sljedeće isporuke koje obavlja porezni obveznik:

a. isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojima se one nalaze kada se iste prodaju prije prvog nastanjenja (korištenja) ili kada od datuma prvog nastanjenja (korištenja) do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine i

b. isporuka građevinskih zemljišta.

Građevinom će se u smislu PDV-a smatrati objekt pričvršćen na zemlju ili učvršćen u zemlji.
Isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojima se one nalaze bit će oslobođena od plaćanja PDV-a ako se iste prodaju nakon prvog nastanjenja ili ako je od datuma prvog nastanjenje do datuma sljedeće isporuke proteklo više od dvije godine. Isporuka svih ostalih zemljišta, osim građevinskog, također će biti oslobođena plaćanja PDV-a. Međutim, porezni obveznik može izabrati oporezivanje prethodno navedenih oslobođenih isporuka ako je kupac porezni obveznik koji ima pravo u cijelosti odbiti pretporez te će o takvoj odluci biti potrebno obavijestiti Poreznu upravu. Bitno je istaknuti da zakonodavac više neće poznavati pojmove tzv. stare i novosagrađene nekretnine te će za oporezivanje biti bitan kriterij nastanjenosti odnosno korištenja građevine. 

Najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u također će biti detaljnije propisano kada će se korištena građevina koja je rekonstruirana ponovno smatrati građevinom koje nije nastanjenja (korištena) i čija će isporuka biti oporeziva PDV-om. 

Zakon o porezu na promet nekretninama

Budući da zakonodavac više neće poznavati pojam novosagrađene nekretnine,a isti se koristi u trenutno važećem Zakonu o porezu na promet nekretnina, najavljene su i izmjene navedenog zakona i to na način da će se propisati da se prometom nekretnina ne smatra isporuka nekretnina na koje se plaća PDV sukladno odredbama Zakona o PDV-u.

Na taj način će se uspostaviti jedinstveno tumačenje predmeta oporezivanja te će se spriječiti mogućnost da u nekim slučajevima dođe do dvostrukog oporezivanja isporuka nekretnina i PDV-om i porezom na promet nekretnina.

Također je predviđeno propisivanje obveze da se svi ugovori i druge isprave kojime se stječu nekretnine obvezno dostavljaju Poreznoj upravi, čak i ako ne postoji obveza obračuna poreza na promet nekretnina, a sve s ciljem uspostavljanja sustavne kontrole nad oporezivanjem prometa nekretnina.

Je li Vam ovo bilo korisno?