Global employer services - overview

Usluge

Usluge za tvrtke koje zapošljavaju djelatnike na globalnoj razini

Rastom i globalizacijom kompanija problemi u vezi zapošljavanja djelatnika postaju sve složeniji. Među najozbiljnije izazove s kojima se tvrtke danas suočavaju spada poštivanje složenih poreznih zakona i regulativa iz područja radnog prava.

Naknade i dodatne pogodnosti

Organizacije traže da se dizajnira sustav naknade i dodatnih pogodnosti na isplativi, efikasan i porezno usklađen način - kako za poslodavca, tako i za zaposlene. Deloitte-ovi stručnjaci pomoći će prilikom usklađivanja programa naknade i dobiti sa općom korporativnom strategijom i strategijom u odnosu na talente, ali i tržišnim potrebama. Mi pomažemo da se odgovori na niz kompleksnih poreznih pitanja u različitim fazama životnog ciklusa kompanija, uključujući spajanja, akviziciju, pripajanja, svođenje organizacije na pravu veličinu, i opće restrukturiranje. Osim usklađivanja, naš integrirani tim stručnjaka može pomoći da se istraže mogućnosti za transformaciju globalnog programa zapošljavanja, kao što je procjena ukupne nagrade koju zaposlenici žele, zatim identificiranje iznosa poticaja za zaposlenike da se uspješno obavlja poslovanje i planovi upravljanja talentima i istraživanje ideja koje će osigurati učinkovit povrat investicija (ROI).

Tehnologija

Tehnologija omogućuje učinkovitost, kontrolu i Business Intelligence rješenja koja omogućuju našim klijentima da se podigne nivo usluga prema interesnim skupinama. Deloitte je priznati lider u dizajnu, razvoju i implementaciji inovativnih tehnologija koje mogu značajno unaprijediti program administracije i obradu međunarodnih podataka o zaposlenima. Pomogli smo mnogim svjetskim organizacijama prilikom integriracije tehnologije u svoje programe međunarodnog postavljanja kadrova i omogućili elektroničke sustave za potporu tim procesima. Naše metode zasnovane na webu mogu poboljšati korisnički servis, brzinu transakcije, kao i praćenje kvalitete i odgovornosti. Kroz našu sljedeću generaciju "Global Advantage portal"-a, korisnici mogu pristupiti našim alatima i prilagoditi okolnosti svog poslovanja na interaktivan, dinamičan i funkcionalan način.

Deloitte nudi cjelovite planove i programe za razvojne strategije koji mogu pomoći pri transformaciji globalnih programa zapošljavanja na troškovno i porezno učinkovit način. Među naše usluge spadaju:

  • Usluge vezane uz međunarodna izaslanja
  • Naknade i dodatne pogodnosti
  • Međunarodni ljudski resursi
  • Rizik.Talenti.Nagrađivanje.
  • Tehnologija

Usluge međunarodnih zadaća

Važan korporativni pravni i reputacijski rizik s kojim se suočavaju tvrtke koje zapošljavaju svoje djelatnike na globalnoj razini, jest sigurnost da se osiguraju da su oni i njihovi djelatnici poštuju i lokalnu regulativu i obveze. Uspješan međunarodni program zahtjeva od kompanije da uspostavi ravnotežu između konkurentne naknade i kontrole troškova, uvijek vodeći računa da su pravilnik i procedure zakonski usklađene. Deloitte vam može pomoći s ovim složenim izazovom izuzetnim poznavanjem poreznih zakona i našim specijaliziranim savjetodavnim uslugama. Naši stručnjaci pomažu kompanijama koordinirajući različite elemente koji se odnose na globalno mobilnu radnu snagu, a u skladu sa individualnim zahtjevima zaposlenih o izvještavanju o plaćama.

Međunarodni ljudski resursi

Bez obzira je li u pitanju stvaranje prvog međunarodnog programa kompanije za zaposlene ili preispitivanje operativne efikasnosti postojećeg programa, Deloitteov stručnjaci za međunarodne ljudske resurse mogla pomoći. Mi radimo s kompanijama na upravljanju internim financijskim troškovima i elementima naknada u okviru globalnog programa mobilnosti. Naš pristup usuglašava ciljeve međunarodnog programa s korporativnom strategijom i strategijom ljudskih resursa. Nudimo specijalizirana iskustva u kreiranju pravila, benchmarkinga i administracije, zajedno s konzaltingom koji treba pridonijeti dodatnoj vrijednosti za poslodavca, koji na taj način dobiva više vremena da se fokusira na poboljšanje uspješnosti zaposlenog.

Rizik.Talenti.Nagrađivanje.

Uspjeh svake organizacije je izravno povezan s njezinim ljudima. Današnje globalno okruženje kompanijama predstavlja izazov da strateški razmišljaju o iskorištavanju energije i prednostima geografski i kulturno različite radne snage. Deloitteovi stručnjaci mogu multinacionalnim organizacijama pomoći procijeniti, poboljšati, i transformirati njihove programe globalne mobilnosti, nagrađivanja, kao i programe upravljanja talentima i performansama. Želimo skrenuti pažnju na različita iskustva naše organizacije koja klijentima pružaju uvid u praktičnu primjenu. Osim toga, nudimo usluge koje podržavaju principe dizajna i implementacija odgovarajućih kontrola za upravljanje financijskim i regulatornim rizikom koji se odnosi na mobilnost zaposlenika. Dobro dizajnirani i dobro vođeni programi omogućuju kompanijama da kvantificiraju povrat ulaganja i donesu bolje strateške odluke o tome kako najbolje postići ciljeve koji se odnose na upravljanje talentima.