TMT Predictions 2014

Predviđanja

Predviđanja u telekomunikacijama, medijima i tehnologiji za 2014. godinu

Globalna predviđanja u TMT sektoru

Trinaesto godišnje Deloitteovo istraživanje nastalo je na temelju spoznaja dobivenih u razgovorima s klijentima, analitičarima i Deloitteovim stručnjacima za telekomunikacije, medije i tehnologiju.

Deloitte predviđa da će u 2014. godini prodaja nosive tehnologije, poput high-tech naočala, satova i traka, doseći 10 milijuna predmeta te da će se broj pretplata na televizijske kanale udvostručiti, kao i da će rasti vrijednost prava na emitiranje premijskih sportskih programa, prvenstveno sjevernoameričkih sportskih liga i europskog nogometa. Uz to, u 2014. godini prognozira se porast prodaje phableta - pametnih telefona većih dimenzija koji su kombinacija mobitela i tableta - u odnosu na tablete za 25 milijardi dolara, dok se ukupna vrijednost prodaje pametnih telefona, tableta, osobnih računala, televizora i igraćih konzola procjenjuje na više od 750 milijardi dolara, nakon čega slijedi daljnja konvergencija načina korištenja od strane potrošača.

TMT predviđanja za 2014
Je li Vam ovo bilo korisno?