Deloitteova istraživanja

Trendovi u tehnološkom sektoru u 2015. godini

Stapanje poslovanja i IT

Suradnja između rukovoditelja poslovanja i rukovoditelja nadležnih za informacijske sustave odnosno informatičku tehnologiju mijenja se iz temelja u smjeru koji bi im omogućio iskoristiti prednosti koje donose korjenite promjene, izraditi strategiju poslovanja i dati se u potragu za prilikama koje bi mogle omogućiti preoblikovanje.

Deloitteovo šesto po redu izvješće o trendovima u sektoru tehnologije ističe kretanja koja bi mogla iz korijena promijeniti način poslovanja s klijentima, način rada, kao i način nastanka i razvoja tržišta i sektora.

Trendove možete proučiti klikom da naslove koji slijede, a cijelo izvješće dostupno je u pdf-formatu.

Tech Trends 2015: Stapanje poslovanja i IT

Voditelj informacijskih sustava kao voditelj integracije

Kako tehnologija mijenja postojeće modele i stvara nove, tako raste i važnost uloge voditelja informacijskih sustava i informatičkih tehnologija, pri čemu je integracija glavna njegova misija. Voditelji zaduženi za informacijske sustave sve su izloženiji potrebi ovladavanja tehnološkim prekretnicama uz istovremeno balansiranje budućih potreba u odnosu na današnju stvarnost u operativnom dijelu poslovanja. Svoje odgovornosti trebaju promatrati kroz leću koja obuhvaća cijelo poduzeće kako bi bili sigurni da kritična područja kao što su digitalno poslovanje, analitika i tehnologija oblaka ne potaknu neobuzdana i suvišna, često međusobno suprotstavljena ili neuspješna ulaganja u silose odjela odnosno funkcija. U tako dinamičnom okružju prilika i izazova, voditelji informacijskih sustava ne samo da mogu poslužiti kao vezivno tkivo nego se mogu pretvoriti i u pokretače zbližavanja opsežnih informatičko-tehnoloških inicijativa — čak i kroz proširenje ove razine hijerarhije novim ulogama kao što su voditelj digitalnog poslovanja, voditelj podataka i voditelj inovacija. A što ako voditelji informacijskih sustava ne odgovore tom izazovu? U tom slučaju mogu se naći u ulozi skrbnika dok drugi zacrtavaju strategijski smjer ka budućnosti koristeći kao okosnicu tehnologije koje sve više postaju roba.

API ekonomija

Aplikacijska programska sučelja (eng. Application programming interfaces, APIs) prerasla su okvir metode razvoja i izrasla u pokretač poslovnog modela i temu dostojnu uvrštavanja u dnevni red sastanaka uprave. Osnovna sredstva organizacije mogu se ponovno iskoristiti, dijeliti i monetizirati upravo putem tih sučelja, koja omogućuju širenje dosega postojećih usluga ili pak novih prihodnih tokova. Aplikacijskim programskim sučeljima treba upravljati kao proizvodom, i to onim koji je na vrhu potencijalno kompleksnog tehničkog ustroja koji sadrži i naslijeđene sustave i podatke, kao i one trećih.

Ambijentalno računalno okružje

Ugrađeni senzori i priključeni uređaji pružaju brojne mogućnosti — u samom domu, poduzeću i globalno. Da bi se one mogle pretočiti u utjecaj na poslovanje, potrebno je fokusirati se na objedinjavanje „pametnijih“ stvari s analitikom, sigurnošću, podatcima i integracijskim platformama, što bi svim tim raznorodnim elementima omogućilo međusobno funkcioniranje bez prekida. Ambijentalno računalno okružje sačinjavaju senzori, uređaji, inteligencija i programi koji prikupljaju podatke da bi Internet stvari mogao proraditi.

Dimenzijski marketing

U proteklih nešto više od pola desetljeća došlo je do znatnog unaprjeđenja marketinga. Okosnica je stvaranje digitalno povezanih klijenata, što je odraz dramatično promijenjene dinamike između odnosa i transakcija. Oblikuje se nova vizija marketinga kroz ulaganja koje voditelji marketinške funkcije i voditelji informatičko-tehnološkog aspekta poslovanja usmjeravaju u tehnologije za automatizaciju marketinga, multikanalne pristupe nove generacije, razvoj sadržaja, analize klijenata i korisnika te inicijative u poslovnom prometu. Nova, moderna era u marketingu zasigurno nosi i nove izazove u dimenzioniranju sudjelovanja klijenata, povezivosti, podataka, kao i uvide.

Svesoftverizacija

U zanosu oko digitalije, analitike i tehnologije oblaka lako je previdjeti napredak u infrastrukturi i operacijama. Sada je moguće virtualizirati i automatizirati cijelo operativno okružje — poslužitelje, sustave pohrane i mrežu. Podatkovni centar budućnosti pruža potencijal ne samo za smanjenje troškova već i za dramatično povećanje brzine, uz sve jednostavnije postavljanje, korištenje i održavanje tehnološkog dosega. Softverizacija svega podići će ulaganja u infrastrukturu na višu razinu, od skupih instalacijskih radova do onoga što razlikuje od konkurencije.

Renesansa poslovnih sustava

Organizacije ulažu znatna sredstva u svoje poslovne sustave, i one iz vlastitog razvoja, i one kupljene, koji, osim što omogućuju vođenje poslova, mogu tvoriti temelj za rast i razvoj novih usluga kroz nadogradnju na standardizirane podatke i automatizirane poslovne procese. Da bi to postigle, mnoge od njih upuštaju se u modernizaciju sustava da bi smanjile tzv. tehnički dug, tj. izloženost posljedicama neadekvatno projektiranog sustava, loše sistemske arhitekture ili nekvalitetnog razvoja softvera kroz ponovno uspostavljanje platformi kao rješenja kojima će otkloniti zapreke skaliranju i izvedbi te širenje naslijeđene infrastrukture na način koji će poticati nove inovativne usluge i ponudu.

Amplifikacija inteligencije

Analitičke metode sve su složenije a tvrtke na sve masivnije i kompleksnije skupove podataka primjenjuju strojno učenje i prediktivno modeliranje. Umjetna inteligencija sada je stvarnost. Onaj dio njene namjene koji više obećava i izgledniji je, nije zamijeniti radnika, već proširiti njegove sposobnosti. Napredna analitika postavljena na način da nadograđuje znanje pojedinca i omogućava korištenje u neprekinutom kontinuitetu na samoj točki utjecaja na poslovanje može proširiti znanja i razinu obaviještenosti, a time podići i efektivnost u odlučivanju.
 

IT-jevac budućnosti

Rijetkost tehničkog talenta ono je što brine brojne sektore, a neke organizacije suočavaju se s manjkom talenta na više frontova. Naslijeđena stručna radna snaga odlazi u mirovinu, a organizacije se otimaju za vještine u primjeni najnovijih tehnologija koje korjenito mijenjaju način poslovanja i rada. Velika je vjerojatnost da će tvrtke, nastojeći premostiti ovaj jaz, trebati kultivirati novu vrstu - IT-jevca budućnosti - s navikama, poticajima i vještinama koje će se suštinski razlikovati od onih koje su danas u igri.
 

Eksponencijale

Brz rast eksponencijala nosi znatne implikacije. Moćne tehnologije, u koje se ubrajaju kvantno računarstvo, umjetna inteligencija, robotika, aditivni postupci te sintetička i industrijska biologija, donose nove i disruptivne konkurentske rizike i prilike poduzećima koja su tradicionalno dominirala svojim sektorima. Ovogodišnje izvješće o trendovima u tehnološkom sektoru istražuje eksponencijale kao postavke za podizanje svijesti i razmjenu novih saznanja o njihovim putanjama i mogućim utjecajima.

Je li Vam ovo bilo korisno?