Naš tim

Krešimir Kolar

Direktor u Odjelu poslovnog savjetovanja Rukovoditelj za sektor osiguranja u Adriatic regiji

Direktor za sektor osiguranja u Adriatic regiji

Krešimir Kolar

  

Krešimir Kolar