Financiranje iz fondova EU-a

EU i državne potpore i poticaji

Ostvarite bespovratnu potporu iz EU fondova za Vaše ulaganje. Raspolažemo s višegodišnjim iskustvom u povlačenju bespovratnih sredstava i provedbi projekata.