Webinar
13 Apr.

Aktualitások és gyakorlati tapasztalatok a GDPR hatálybalépését követően

Tuesday, 10:00 a.m.  CEST | 1 hr

Idén lesz a 3. évfordulója, hogy hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), amely jó alkalom arra, hogy megosszuk egymással az eddigi tapasztalatokat. 2021. április 13-án egy webinárium keretében röviden bemutatjuk, hogy a nemzeti hatóságok gyakorlata és felméréseink szerint az adatvédelmi reform átültetésében jelenleg hol tartanak a vállalkozások, és melyek azok a kérdések, amelyekkel továbbra is foglalkozni szükséges.

Az eseményről

Idén lesz a 3. évfordulója, hogy hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), amely jó alkalom arra, hogy megosszuk egymással az eddigi tapasztalatokat.

Ezúton szeretnénk meghívni a Deloitte Magyarország adatvédelmi témájú online előadására, mely során röviden bemutatjuk, hogy a nemzeti hatóságok gyakorlata és felméréseink szerint az adatvédelmi reform átültetésében jelenleg hol tartanak a vállalkozások, és melyek azok a kérdések, amelyekkel továbbra is foglalkozni szükséges.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság képviseletében webinárunk vendége lesz Nagy Renáta projektasszisztens, aki a STAR II. projekt keretében vizsgált KKV-k adatvédelmi gyakorlatát mutatja be.

Érintett témakörök

 1. Hazai és nemzetközi adatvédelmi tapasztalatok bemutatása a GDPR hatálybalépése óta
  • A hazai és nemzetközi hatóságok gyakorlatának rövid bemutatása (ICO, CNIL, NAIH)
  • A Deloitte adatvédelmi érettségi felmérés eredményeinek ismertetése
 2. KKV-k adatvédelmi felkészültsége a NAIH szemszögéből
  • A STAR II. projekt célja, a GDPR-nek való megfelelés elősegítése az adatvédelmi hatóságok és a kis- és középvállalkozások kölcsönös kötelezettségeikben való támogatásával
  • A tapasztalt felkészültségi szint bemutatása
  • Konklúzió: leggyakrabban felmerült kérdések
 3. Adatvédelmi kockázatok, tanúsítás és jövőkép
  • Kritikus adatvédelmi kockázatok
  • GDPR tanúsítás - jelenlegi körkép
  • Adatvédelmi Jövőkép az EU-n belül és kívül

A Résztvevő kizárólag a Deloitte előzetes, írásos beleegyezése esetén jogosult az eseményt rögzíteni, illetve az eseményen elhangzottak vagy az előadás anyagok (a továbbiakban "Rendezvény tartalma") bármely részét, bármilyen formában nyilvánosságra hozni, vagy az Esemény tartalmát – akár módosított formában – harmadik félnek átadni, hozzáférhetővé tenni. Deloitte minden esetben jogi lépéseket fog kezdeményezni a fenti rendelkezések megszegése esetén. A Deloitte nem vállal felelősséget azért, hogy valamennyi regisztrációt kezdeményező Résztvevő számára biztosítani fogja az eseményen való részvételt.

A Deloitte kizárja felelősségét azért, hogy az online előadás során adott bármely információ az eseményen részt vevő számára meghatározott cél(ok)ra megfelelő vagy az Esemény tartalma alapján megtett lépéseknek a résztvevő által szándékolt hatásai, eredményei lesznek. A Deloitte kizárja felelősségét azon harmadik személyekkel szemben, akiknek a Résztvevő az Esemény tartalmának bármilyen – akár módosított – formában átadja, hozzáférhetővé teszi.

Recommended for you

Tuesday, 13 Apr 2021 10:00 a.m. CEST
Share Esemény megosztása közösségi felületen