Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztó - Hírlevelek

Budapest, 2017. szeptember 18.

Adatkezelési tájékoztató

A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a Deloitte CRS Kft, valamint a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám – a felsorolás sorrendjében -: 01-10-044100, 01-09-071057, 01-09-975176, Deloitte Legal nem rendelkezik cégjegyzékszámmal, a továbbiakban a felsorolt Deloitte szervezetek együttesen: Deloitte) a céges elérhetőségüket megadó személyek (a továbbiakban: kapcsolattartók) adataiból (cégnév, név, beosztás, céges e-mail cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges e-mail címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket a Deloitte álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén a Deloitte jogi, adózási, pénzügyi és egyéb tanácsadási tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

A kapcsolattartók a hírlevélküldésre a Deloitte honlapján az erre szolgáló felületen keresztül iratkozhatnak fel, feltéve, hogy a szükséges adataikat (név, cégnév, beosztás, céges e-mail cím) megadják. A Deloitte fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon. Abban az esetben, ha a feliratkozott kapcsolattartó nem céges e-mail címet ad meg, a Deloitte a feliratkozását és az adatait haladéktalanul törli és az érintett szervezetet, illetve kapcsolattartót kizárja a hírlevélküldésből. A kapcsolattartók a hírlevelekről az azokban szereplő linken keresztül bármikor leiratkozhatnak. Ebben az esetben valamennyi adatuk haladéktalanul törlésre kerül.

A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat a Deloitte saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevélküldő szolgáltatás során a hírlevélküldést egy a Deloitte-tal szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy, a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153., cégjegyzékszám: 01-09-885144) végzi, így a kapcsolattartói adatok a részére átadásra kerülnek. A hírlevélküldő szolgáltatást nyújtó cég az adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen harmadik személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi, az adatkezelésére egyebekben saját tájékoztatója irányadó. A Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a kapcsolattartói adatokat Németországban található szerverein tárolja.

A kapcsolattartók részére megküldött hírlevelek kapcsán a Deloitte folyamatosan figyeli és nyilvántartja, hogy a megküldött hírlevelek olvasatlanul törlésre vagy megnyitásra kerültek, hány alkalommal kattintottak az abban található linkekre, a hírlevelekben található linkek megnyitása alapján meghatározza az adott szervezetet esetlegesen továbbiakban érdeklő témaköröket.

Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megtartott (online) előadásokra való jelentkezés során a kapcsolattartói adatokat (cégnév, név, beosztás, céges e-mail cím) egy a Deloitte-tal szerződéses kapcsolatban álló személy, az On24, Inc. (székhely: 795 Folsom Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94107 USA) társaság részére kell megadni. Az online előadási szolgáltatást nyújtó cég az adatokat a rá vonatkozó szabályok alapján, a saját tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli. Amennyiben az adataikat nem adják meg az On24 Inc. részére, úgy az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megtartott (online) előadásokon nem tudnak részt venni.

Tekintettel arra, hogy a hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók, mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat a Deloitte nem, mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az érintett szervezettel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, jelen esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdésük vagy észrevételük merül fel, kérjük, hogy azokat a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre küldjék meg (tárgy: „hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés”).

Budapest, 2017. szeptember 18.