deloitte legal terms

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2016. május 19.

A deloitte.com weboldal különböző globális, országos, regionális, illetve egy adott irodához kapcsolódó oldalakból áll.  Az aktuális oldal megjelölése az Ön által a deloitte.com-on belül éppen megtekintett weboldal jobb felső sarkában a "Hely" megnevezés után látható.

A jelen Felhasználási feltételek arra a konkrét globális, országos, regionális, illetve egy adott irodához kapcsolódó oldalra érvényesek, amelyet utoljára megtekintett, mielőtt a jelen Felhasználási feltételekre mutató hivatkozásra kattintott.  Erre a konkrét oldalra a jelen Felhasználási feltételekben a "jelen Weboldal" néven hivatkozunk.

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.  Amennyiben nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket, úgy Ön nem használhatja a jelen Weboldalt, és haladéktalanul meg kell szakítania a weboldallal létesített kapcsolatot. 

A "Deloitte Csoport" kifejezés a Deloitte Touche Tohmatsu Limitedre ("DTTL"), a DTTL tagvállalataira, valamint azok kapcsolt vállalkozásaira utal.  A deloitte.com-on belül az egyes globális, országos, regionális, illetve egy adott irodához kapcsolódó oldalakat (az oldal jobb felső sarkában feltüntetettek szerint) a Deloitte Csoport valamely tagvállalata szolgáltatja.   

A jelen Weboldalt a DTTL Csoport tagvállalatai közül a DTTL magyarországi tagvállalatai szolgáltatják (Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Deloitte CRS Kft. és a Deloitte-tal együttműködő a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda), amelyre a jelen dokumentum a továbbiakban "Deloitte Magyarország" néven hivatkozik. Bár a jelen Felhasználási feltételek a Deloitte Csoport egyéb tagvállalataira is tartalmazhatnak hivatkozást, a jelen Felhasználási feltételek kizárólag az Ön és a Deloitte Magyarország közötti kapcsolatra érvényesek, a Deloitte csoport egyéb tagvállalataira nem.  

A tartalom felhasználása, korlátozások, Adatvédelmi nyilatkozat 

Ön jogosult a jelen Weboldal tartalmának megtekintésére, másolására, kinyomtatására (ide nem értve annak módosítását), amennyiben Ön a jelen Felhasználási feltételek szerinti összes kötelezettségét teljesíti, kivéve, ha valamely konkrét tartalom esetében ennek ellenkezőjére hívjuk fel a figyelmet; ennek feltétele, hogy (i) a használat kizárólag információszerzési és nem kereskedelmi célt szolgál, továbbá (ii) az Ön által a tartalomról készített másolaton szerepel a szóban forgó tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogi nyilatkozat szövege.

Ön nem jogosult a jelen Weboldal részét képező vagy ott meghatározott semmilyen szoftver, saját fejlesztésű folyamat, illetve technológia lemásolására vagy felhasználására.  

A jelen Weboldal megnyitása és használata során Önnek be kell tartania a vonatkozó jogszabályokat.

Ön elfogadja, hogy módunkban áll felhasználni az Ön személyes adatait a Deloitte Magyarország Adatvédelmi nyilatkozatával és Süti szabályzatával összhangban, amelyek az előbbi hivatkozásokra kattintva tekinthetők meg.  Ön ezúton elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozat és a Süti szabályzat feltételeit, beleértve a bennük foglalt, Önt érintő kötelezettségeket is.

Szellemi tulajdonjogok, a Deloitte elnevezésének, illetve logójának használati tilalma

Ahol külön nem jelezzük, ott a weboldal tartalmát a Deloitte Magyarország vagy a Deloitte Csoport valamely másik tagvállalata szolgáltatja.  

A jelen Weboldalt és annak tartalmát az Egyesült Államok, Magyarország illetve más országok szerzői jogi törvényei védik.  A Deloitte és a jogtulajdonosok minden, a jelen Felhasználási feltételekben meg nem említett jogot is fenntartanak.

A "Deloitte", a "Touche", a "Tohmatsu", a "Deloitte Touche Tohmatsu" és a "Deloitte & Touche" kifejezés, a Deloitte logó, a felsoroltak különböző nyelvű változatai, valamint a jelen Weboldalon megjelenő egyes termékelnevezések a Deloitte Csoport tagvállalatai védjegyeinek, illetve bejegyzett védjegyeinek minősülnek. A "Deloitte", a "Touche", a "Tohmatsu", a "Deloitte Touche Tohmatsu", a "Deloitte & Touche" kifejezés, a Deloitte logó, valamint a felsorolt védjegyek különböző nyelvű változatai sem önállóan, sem más kifejezésekkel összevonva nem használhatók fel, kivéve, ha ezt a jelen Felhasználási feltételek kifejezetten engedélyezik.  A felsorolt elnevezések, jelzések, illetve logók semmilyen sajtóközleményben, reklámban, illetve egyéb marketinganyagban vagy médiamegjelenésben nem használhatók fel, sem írásban, sem szóban, sem pedig elektronikus, vizuális vagy egyéb formában, kivéve, ha ezt a Deloitte Touche Tohmatsu vagy annak valamely megbízottja írásban kifejezetten engedélyezi. Az írásos engedély beszerzéséhez kérjük, keressen minket a jelen Weboldalon található "Lépjen velünk kapcsolatba" hivatkozáson keresztül.

A jelen Weboldalon szereplő, más felek védjegyeire tett utalások csupán az azonosítás célját szolgálják, és nem utalnak arra, hogy ezek a felek jóváhagyták a jelen Weboldalt, illetve annak tartalmát. A jelen  Felhasználási feltételek semmilyen jogot nem biztosítanak az Ön számára más felek védjegyeinek használatára.

Felelősségkorlátozás

A JELEN WEBOLDAL (BELEÉRTVE ANNAK TELJES TARTALMÁT) KIZÁRÓLAG ÁLTALÁNOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ, ÉS A DELOITTE MAGYARORSZÁG A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL NEM NYÚJT SZAKMAI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT.  MINDEN OLYAN DÖNTÉS MEGHOZATALA ELŐTT, AMELY BEFOLYÁSOLHATJA A CÉG ÜZLETVITELÉT, ILLETVE PÉNZÜGYEIT, KÉRJE KI EGY KÉPZETT SZAKMAI TANÁCSADÓ VÉLEMÉNYÉT.

A JELEN WEBOLDAL TARTALMA A LEÍRTAK SZERINT ÉRTELMEZENDŐ, ÉS A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM TESZ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLAL GARANCIÁT A WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN.  AZ ELŐBBIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VÁLLAL GARANCIÁT A JELEN WEBOLDAL BIZTONSÁGOSSÁGÁÉRT, HIBÁTLANSÁGÁÉRT, VÍRUSMENTESSÉGÉÉRT, KÁRTÉKONY SZOFTVEREKTŐL VALÓ MENTESSÉGÉÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN MINŐSÉGI KRITÉRIUMNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT.  A DELOITTE MAGYARORSZÁG ELHÁRÍT MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁSOK PIACKÉPESSÉGÉRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, JOGTISZTASÁGÁRA, VERSENYKÉPESSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA ÉS PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

ÖN A JELEN WEBOLDALT KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN FELELŐSSÉGET VÁLLAL A FELHASZNÁLÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSÁBÓL, ILLETVE ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT.  A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, ILLETVE ABBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÉRT - LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLY SZERINTI VAGY MAGÁNJOGI (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL FAKADÓ) - A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A DELOITTE MAGYARORSZÁG TUDATÁBAN VOLT, ILLETVE TUDATÁBAN KELLETT VOLNA, HOGY LEGYEN ANNAK, HOGY A KÁROK BEKÖVETKEZHETNEK.

A JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ HIVATKOZÁSOK EGY RÉSZE HARMADIK FELEK ÁLTAL ÜZEMELTETETT OLDALAKRA, TARTALMAKRA, ILLETVE ESZKÖZÖKRE MUTAT, AMELYEK NEM TARTOZNAK A DELOITTE MAGYARORSZÁG ELLENŐRZÉSE ALÁ; EZ ÉRVÉNYES TÖBBEK KÖZÖTT A DELOITTE CSOPORT MÁS TAGVÁLLALATAI, ILLETVE AZOK ALKALMAZOTTAI ÁLTAL ÜZEMELTETETT EGYÉB WEBOLDALAKRA IS.  A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM TESZ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILYEN JELLEGŰ WEBOLDALAKKAL,TARTALMAKKAL, ILLETVE ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATBAN, ÉS AZ ILYEN JELLEGŰ WEBOLDALAKRA, TARTALMAKRA, ILLETVE ESZKÖZÖKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOKNAK A JELEN WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE NEM ÉRTELMEZENDŐ ÚGY, HOGY A DELOITTE MAGYARORSZÁG EGYETÉRT AZOK TARTALMÁVAL.  

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM KIZÁRÓLAG A DELOITTE MAGYARORSZÁGRA VONATKOZNAK, HANEM ANNAK ÖSSZES ALKALMAZOTTJÁRA, ILLETVE A DELOITTE CSOPORT MINDEN MÁS TAGVÁLLALATÁRA ÉS AZOK ALKALMAZOTTAIRA IS.  

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, LEGYEN SZÓ SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLY SZERINTI VAGY MAGÁNJOGI (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL FAKADÓ) FELELŐSSÉGRŐL.

További feltételek

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely pontja egy adott jogrend szerint érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, úgy (i) az érintett pontokat oly módon kell átfogalmazni, hogy az adott jogrend szerint a lehető legpontosabban tükrözzék az érintett pontok eredeti szándékát, a jelen Felhasználási feltételek többi pontja pedig változatlanul érvényben marad, továbbá (ii) minden más jogrend szerint a jelen Felhasználási feltételek minden pontja változatlanul érvényben marad.

A jelen Felhasználási feltételeket bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk. A módosított Felhasználási feltételek a Felhasználási feltételekhivatkozás alatt (ezen az oldalon, amelyet Ön éppen megtekint), vagy a jelen Weboldalon belül máshol tekinthetők meg.  Ezek a módosítások közzétételkor válnak Önre nézve kötelező érvényűvé, kivéve, ha erről kifejezetten másként rendelkezünk.  A módosított Felhasználási feltételeket a jelen Weboldalon tekintheti meg, és az Ön felelőssége, hogy a változtatásokkal tisztában legyen.  Azzal, hogy Ön a jelen Weboldalt a jelen Felhasználási feltételek módosítását követően is meglátogatja, Ön elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.