Adótörvény-változások 2016

Elemzések

Adótörvény-változások 2016

Sajtóközlemény

Budapest, 2015 december 3.

A Deloitte áttekinti a Kormány által november 30-án benyújtott adótörvény-változásokat tartalmazó legújabb törvényjavaslatokat, külön érintve az adózás rendjét, a társasági adót, a helyi iparűzési adót és a vámot érintő legfontosabb módosításokat.

Adózás rendjét érintő módosítások

Becslés alkalmazhatósága

A módosítás szerint a vagyonosodási vizsgálatban becslés alkalmazásának kizárólag a vagyon elleni bűncselekmények, a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények, a költségvetést károsító bűncselekmények, a pénzmosás és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt indított büntetőeljárás esetén van helye.

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem

A felettes adóhatóság továbbra is kérelemre vagy hivatalból, az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter a jövőben csak hivatalból tesz felügyeleti intézkedést, ha az ügyben eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel megtámadható végzése (intézkedése) jogszabálysértő, vagy a határozat, az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés meghozatalára (intézkedésre) jogszabálysértő módon nem került sor. Ennek nyomatékosításaként a módosító javaslat az átmeneti rendelkezésekkel összhangban rögzíti, hogy az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter a 2016. január 1-jét követően benyújtásra kerülő felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Emellett a korábbi szabályokkal összhangban az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV-ot irányító miniszter abban az esetben jár el, ha a felettes adóhatóság az ügyben már döntést hozott, illetve nem tehet felügyeleti intézkedést, ha az ügyben eljárt adóhatóság döntését bíróság már felülvizsgálta. Az iratok felterjesztésére, a költségmentesség elbírálására, az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó rendelkezések, valamint a döntésre vonatkozó rendelkezések érdemben nem módosulnak” – emelte ki Veszprémi István, a Deloitte Adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Felülellenőrzés

A módosítás értelmében a felülellenőrzés megállapításairól hozott határozat ellen az állami adó- és vámhatóság vezetője helyett a NAV-ot irányító miniszterhez benyújtott fellebbezésnek van helye. Ezen módosítás már a folyamatban lévő eljárások során is alkalmazandó.

Társasági adó – Látvány-csapatsportok támogatása

A frissen benyújtott javaslat 30 napra hosszabbítaná meg az adózó rendelkezésére álló bejelentési határidőt az alaptámogatás és kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítéséről, és eltörölné továbbá a bejelentés jogvesztő jellegére vonatkozó rendelkezést is.

A kiterjesztett határidőt először a 2015-2016-os támogatási időszakra, 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben lehetne alkalmazni. A javaslat emellett lehetőséget adna, hogy a 2015. adóévi társasági adóbevallás tekintetében az adózó kérelem alapján mentesüljön a jelenleg a bejelentésére nyitva álló 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő jogkövetkezmények és az adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól. A kérelem benyújtására a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig lenne lehetőség. 

Helyi iparűzési adó

A módosítás pontosítja a január 1-jétől hatályos, az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő adókedvezmény alkalmazásának szabályait. Az ideiglenes iparűzési adóhoz, illetve az útdíjhoz kapcsolódó adókedvezményhez hasonlóan a több önkormányzat illetékességi területén fennálló adókötelezettség esetén az új adócsökkentési lehetőség is a települési adóalapnak a vállalkozási szintű adóalapban képviselt aránya szerint, legfeljebb a fizetendő adó összegéig vehető igénybe.

Vámot érintő módosítások

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítási javaslat szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításának következtében azon belül megvalósul az adóág és a vámág teljes integrációja. Egyértelműsítésre kerül, hogy a jövőben a „Vámhatóság” és a „Vámhivatal” fogalmak alatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámigazgatóságait és azok kirendeltségeit kell érteni.

A szervezeti átalakulás következtében pontosításra kerül a végrehajtási eljárás lefolytatása, melyre a hatályba lépést követően az Art. rendelkezései lesznek az irányadók.

A szervezeti integrációval megvalósul az eddig a vámhatóság és az adóhatóság által külön nyilvántartott folyószámlák integrációja is, mely következtében pontosításra kerülnek az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozás erejéig történő visszatartás szabályai. A javaslat értelmében az állami adó- és vámhatóság az adós számára visszatéríthető vámot és nem közösségi adót és díjat az adós vámtartozása, nem közösségi adó és díjtartozása, vámigazgatási bírság tartozása, korrekciós pótlék tartozása, illetve az állami vám- és adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása összegéig visszatarthatja.

A népegészségügyi termékadót érintő módosítások

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény kiegészül az egészségmegőrző program definíciójával. A törvényjavaslat értelmében az adóalanyok csökkenthetik a neta összegét – legfeljebb az egyébként fizetendő adóösszeg 10%-áig terjedő mértékben – az egészségmegőrző programjaik költségével.

Bemutatkoznak a Deloitte szakértői

Veszprémi István, partner, adó- és jogi tanácsadás

Veszprémi Istvánt az egyik legelismertebb hazai adószakértőként tartják számon. 2008 júniusa óta a Deloitte partnere, de korábban igazgatóként már éveken át szerepet vállalt a Deloitte Adóosztályának menedzsmentjében. Veszprémi a pénzintézeti szektorra szakosodott adótanácsadói csapat vezetője, és ő felel a vállalatfelvásárláshoz és összeolvadáshoz (M&A) kapcsolódó adótanácsadói üzletág irányításáért is. Fő szakterülete a Deloitte-nál a személyi jövedelemadóval, társasági adózással, általános forgalmi adózással és a kapcsolt vállalkozások közti árazással (transzferárakkal) kapcsolatos tanácsadás. Ügyfelei közé több jelentős hazai és multinacionális vállalat, köztük több nagy pénzintézet, illetve energiaipari vállalat is tartozik.

Hasznosnak találta?