Sajtóközlemények

Minden cégcsoport számára figyelmeztető jel az EU legutóbbi, Apple-lel kapcsolatos jelentése

Sajtóközlemény

Eljárás indul Írország és közvetett módon az Apple ellen, tiltott állami támogatás nyújtásának gyanúja miatt.

2014. október 6.

Az egyes társaságok állami támogatás révén történő előnyhöz juttatása szigorúan tilos az Európai Unióban, ezt azonban korábban jellemzően csak a közvetlenül nyújtott támogatások oldaláról vizsgálták a hatóságok, a speciális adórezsimek (egyedi vállalati adó-megállapodások) ebből a szempontból eddig kevésbé voltak fókuszban.

Az Európai Bizottság a vizsgálata keretében most mégis részletekbe menően ellenőrizte az Apple adózását Írországban, és megállapította, hogy a cégcsoport jogosulatlan előnyt szerzett versenytársaival szemben, azzal, hogy a társaság által ténylegesen fizetendő társasági adó mértéke rendkívül alacsony volt. Az Apple esete mellett két másik cég, a Fiat és a Starbucks is az Európai Bizottság látószögébe került, amelyek az amerikai elektronikai gyártóhoz hasonlóan alacsony társasági adó kulccsal kecsegtető országok bevonásával alakították ki a cégcsoport struktúráját.

Gémesi Péter, a Deloitte transzferár üzletágának vezetője elmondta:Az ehhez hasonló struktúrák felállítása akár alig néhány százalékos effektív társasági adó kulcsot is eredményezhet a cégcsoportok részére, amely mind az USA, mind az Európai Unió viszonylatában rendkívül alacsonynak mondható. Ezért is keltheti fel különösen ez a gyakorlat a hatóságok figyelmét. A szóban forgó vizsgálatok egyik legfontosabb területe az alacsony adókulcs elérésének egyik kritikus pillére, a csoporton belüli elszámoló árak (transzferárak) meghatározása. Ez nem véletlen, hiszen az árak kialakításával óriási összegeket lehet megmozgatni és a kedvezőbb adózású területekre irányítani.”

A nyugalom ára a pontos elszámolás

Az ehhez hasonló ügyek egyik sarkalatos pontja a kapcsolt felek között alkalmazandó transzferárak kérdése. A cégcsoportokon belül helyesen kialakított elszámolási elveknek ugyanis pont az a lényege, hogy az érintett társaságok az egymással (vagyis a kapcsolt felekkel) bonyolított ügyleteik során megjelenő jövedelmeiket – többek között – a társaságok valódi tevékenysége és ténylegesen vállalt kockázataik alapján allokálják.

„Az Apple ügye jól szemlélteti az EU-ban, illetve világszerte megfigyelhető, egyre szigorúbb szabályozási gyakorlatot, amely az egyes multinacionális cégek globális tevékenységének kifinomultabb ellenőrizhetőségét célozza, függetlenül attól, hogy a cégcsoport mely országokban rendelkezik székhellyel vagy kapcsolt vállalkozással” – tette hozzá Gémesi Péter.

Ezért kiemelt jelentőségű az egyes cégek által kialakított csoporton belüli transzferárazási politika minősége. Aki nem rendelkezik a megfelelő részletességű elemzésekkel és dokumentációval, amelyek a csoporton belül alkalmazott árképzés szokásos piaci jellegét megfelelően alátámasztják, komoly következményekre számíthat.

Fontos tehát, hogy a társaságok úgy alakítsák ki saját transzferár-politikájukat, hogy abban tekintettel legyenek a cégcsoport tevékenységének egészére, és saját üzleti stratégiájukra is. Lényeges, hogy ezen belül jól körülhatárolható legyen az egyes országokban végzett tevékenység, a kapcsolódó funkciók és kockázatok, illetve az egyes területeken elvárt jövedelmezőség.

A cégek a kapcsolódó transzferár-kockázatokat gyakran csak egy-egy országra kihegyezve próbálják kezelni, míg a többiek érdekeit figyelmen kívül hagyják, vagy felületes dokumentumok elkészítésével igyekeznek javítani a helyzeten. A folyamatban lévő nemzetközi ügyekből és kezdeményezésekből azonban jól látszik, hogy ez a megközelítés immár egyre kevésbé elegendő. A transzferárazás nem véletlenül lett a legdinamikusabban növekvő adózási probléma az elmúlt években, és vált a magyar adóhatóság egyik kiemelten ellenőrzött témájává is.

Bemutatkoznak a Deloitte szakértői

Gémesi Péter, igazgató, adó- és jogi tanácsadás

Péter igazgató a Deloitte adóosztályán, a transzferár csoport vezetője, komoly tapasztalattal a nemzetközi adózás területén is. Több iparágat és tranzakciót; szolgáltatásokat, értékesítési, pénzügyi és licencügyleteket, szerződéses gyártóvá, korlátozott kockázatú forgalmazóvá való átalakulást érintő projektet vezetett. Kiváló kapcsolata van a hatóságokkal, vállalja a különféle hatóságok által kiadott állásfoglalások, feltételes adómegállapítási, előzetes ármegállapítási határozatok megszerzését.

Hasznosnak találta?

Kapcsolódó témák