Sajtóközlemények

Az egyedi kormánydöntésen alapuló regionális beruházási támogatás igénylésének új szabályai

Sajtóközlemény

Ismét lehetőség van egyedi kormánydöntésen alapuló regionális beruházási támogatás (EKD támogatás) igénylésére.

2014. szeptember 19.

Márkus Csaba, a Deloitte Zrt. Kutatás-fejlesztési és Állami támogatások üzletágának igazgatója elmondta: A regionális támogatási térkép változásai következtében Budapesten és több Pest megyei településen nagyvállalatok számára a regionális beruházási támogatás nem érhető el a jövőben, ugyanakkor egyes Pest megyei településeken a támogatási intenzitás (az elérhető támogatás százalékban kifejezett maximuma) 35 százalékra emelkedett. Pest megye egyes más településein a támogatási intenzitás 20 százalék, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók teljes területén 50 százalék, Közép-Dunántúl régióban 35 százalék, Nyugat-Dunántúl régióban pedig 25 százalék.

A támogatás feltétele, hogy a beruházás keretében meghatározott számú új munkahelyet kell létrehozni: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban 50, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Magyarország régiókban pedig 100 új munkahelyet. Az új rendelet az alábbi új támogathatósági feltételeket fogalmazza meg az egyes beruházási típusokhoz:

 • A „termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházások”: az elszámolható költségek összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre, a támogatási kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
 • A „már meglévő létesítményben végzett tevékenységnek új tevékenységgel történő kibővítését eredményező beruházások”: az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

A Deloitte Zrt. az alábbi táblázatban foglalta össze, hogy az ország egyes területein legalább mekkora elszámolható költség összegű beruházással lehet támogatást elnyerni beruházási típusonként és vállalatmérettől függően: 

Beruházás helyszíne (régió)

Minimum elszámolható költség (folyó áron)

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 

Induló beruházás és munkahely-teremtési célú induló beruházás esetén is 10 millió euró

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl 

Induló beruházás: 20 millió euró, munkahely-teremtési célú induló beruházás: 10 millió euró

Közép-Magyarország régió támogatható települései

KKV beruházó esetén:

Induló beruházás: 20 millió euró

Munkahely-teremtési célú induló beruházás: 10 millió euró

Nagyvállalat beruházó esetén:

Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: 20 millió euró

Munkahely-teremtési célú, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás:10 millió euró

 

A fenti táblázat szerinti „új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás” azokat a beruházásokat jelenti, amelyek tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányulnak és új létesítmény létrehozatalát, vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezik, amelyek nem minősülnek azonos vagy hasonló tevékenységnek (szintén idetartoznak még a fenti feltételeknek megfelelő létesítményfelvásárlások is).

A támogatás keretében a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, amelyek vagy a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költségei, vagy pedig a beruházás által – a beruházás megkezdésétől számított 3 éven belül - létrehozott munkahelyek 24 hónapra számított becsült személyi jellegű ráfordításai lehetnek.

További fontos változások

A beruházás megkezdésének fogalma – a közelmúlt gyakorlatának megfelelően – úgy módosult, hogy az építési munkák esetén az építési naplóba történő bejegyzés mellett az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja is jelentheti a beruházás megkezdését.

A nagyberuházás fogalmát pontosította a jogalkotó: a jövőben a beruházótól független félnek nem minősülő beruházók által a támogatási kérelemben szereplő beruházással csak az azonos megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházásokat kell összeszámítani egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül.

A korábbi szabályoktól eltérően már nem nyújtható támogatás az alábbi beruházási típusokhoz:

 • Kereskedelmi tevékenységhez,
 • Turisztikai tevékenységre irányuló beruházáshoz,
 • Kutatási infrastruktúrához,
 • Bármely más vissza nem térítendő támogatásban részesült beruházásokhoz, amennyiben az adott támogatás nyújtásának nem feltétele az EKD regionális beruházási támogatás.

Az alábbi esetekben kötelező a támogatást előzetesen engedélyeztetni az Európai Bizottsággal:

 • A támogatást jelenértéken legalább 100 millió euró elszámolható költségű beruházáshoz igényelték.
 • A beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén, vagy ezt tervezi a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két évben.

Lényeges változás, amely megkönnyíti a támogatás igénylését, hogy azon támogatások esetében, melyeknél az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása nem szükséges, a jövőben az ösztönző hatást a kérelem benyújtása igazolja, így nincs szükség az ösztönző hatás külön dokumentumban való alátámasztására.

kifejezetten mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházásokra vonatkozó szabályok (pl. a minimum 12 millió euró összegű támogatási igény felett az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges) kikerültek az új rendeletből, a mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló támogatható beruházásokra is az általános szabályok vonatkoznak. 

Bemutatkoznak a Deloitte szakértői

Dr. Márkus Csaba, Igazgató

A Deloitte Zrt. Kutatás-fejlesztési és Állami támogatások üzletágának igazgatója

Dr. Márkus Csaba a Deloitte Zrt. Kutatás-fejlesztési és Állami támogatások üzletágának igazgatója. Szakterületéhez tartoznak az Európai Unió szabályozási és szabályozáspolitikai kérdései, egyes uniós intézmények előtti eljárások illetve az uniós jog magyarországi és más tagállambéli implementációja, valamint ennek üzleti alkalmazása.

A szakértő komoly szakmai tapasztalatra tekint vissza a külföldi cégek jelentős magyarországi beruházásaihoz kapcsolódó tanácsadás területén, átfogó és naprakész ismeretekkel rendelkezik az uniós pályázati források felhasználásának módját és hatékonyságát illetően, mindenekelőtt a nagy- és középvállalatokra vonatkozóan, és számos kutatás-fejlesztési adókedvezmény igénybe vételével kapcsolatos komplex tanácsadási projektben vett részt.

Márkus Csaba szakterületéhez tartozó főbb témakörök:

 • Magyarországi befektetési környezet és versenyképesség
 • A jelentős külföldi beruházásokhoz kapcsolódó egyedi támogatások rendszere
 • Uniós pénzek hatékony felhasználása, uniós (társ)finanszírozású pályázatok csapdahelyzetei (nagy- és középvállalatok számára)
 • Uniós jogi, szabályozási és szabályozáspolitikai kérdések (pl. állami támogatások, közszolgáltatások szabályozása és finanszírozása, belső piaci szabályozás stb.)
 • Az EU-jog magyarországi implementációja és alkalmazása, hazai vállalatok tapasztalatai
 •  Fejlesztési adókedvezmények alkalmazása, notifikációs anyagok összeállításában történő közreműködés
Hasznosnak találta?