EU: 2015 Place of Supply Changes - EU references and appendix

Elemzések

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások - Hivatkozott uniós jogszabályok, mellékletek

2015. január 1-jétől az EU-s szolgáltatók által magánszemélyeknek és nem vállalati ügyfeleknek biztosított távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az igénybevevő tagállamában lesznek adókötelesek.

Ez a változás jelenti az uniós áfa-csomag utolsó szakaszát, amelynek keretében új közösségi áfa-szabályozás került bevezetésre a szolgáltatások helyére vonatkozóan, és a Közösségen belüli áfa-visszaigénylési folyamat is megújult.Az áfa-csomag első szakasza 2010. január 1-jén lépett hatályba.

 

Az elektronikus szolgáltatások áfájára vonatkozó egyablakos rendszer (VoES) is módosításra kerül oly módon, hogy összhangban legyen a 2015. január 1-jétől életbe lépő új szabályokkal.

 

Hivatkozott uniós jogszabályok

Cím

Dátum

A Tanács 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (2006. november 28.)

28/11/2006

A Tanács 2008/8/EK irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról (2008. február 12.)

12/02/2008

A Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (átdolgozás) (2011. március 15.)

 

15/03/2011

A Bizottság 815/2012/EU végrehajtási rendelete a 904/2010/EU tanácsi rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (2012. szeptember 13.)

13/09/2012

A Tanács 967/2012/EU rendelete a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó, nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról (2012. október 9.)

9/10/2012

A Tanács 1042/2013/EU végrehajtási rendelete a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

 

07/10/2013

Útmutató a szűkített egyablakos ügyintézéshez

23/10/2013

The explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic services that enter into force in 2015

03/04/2014

Az Európai Bizottság weboldala: Elektronikus szolgáltatások áfája

 

Az Európai Bizottság weboldala: Távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatások

 

"A" melléklet

Távközlési szolgáltatások

A meglévő végrehajtási rendeletek értelmében a távközlési szolgáltatások körébe az alábbiak tartoznak. Az alábbi felsorolás nem teljes körű:

(a)    hang, adatok és videó továbbítására és kapcsolására szolgáló vezetékes és mobiltelefon-szolgáltatások, ideértve a képalkotó komponenst is tartalmazó telefonos szolgáltatásokat (videotelefon-szolgáltatások);

(b)   az interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások, ideértve az internetprotokollon keresztüli hangtovábbítást (VoIP);

(c)    hangposta, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívószám-azonosítás, háromutas hívás és más híváskezelési szolgáltatások;

(d)   személyhívó szolgáltatások;

(e)    audioszöveg szolgáltatások;

(f)    fax, távirat és telex;

(g)    internet-hozzáférés, ideértve a világhálóhoz való hozzáférést; 

(h)   az ügyfél kizárólagos használatára szolgáló távközlési összeköttetést biztosító magánhálózati kapcsolatok.

Műsorszórási szolgáltatások

A műsorszórási szolgáltatások audio- és audiovizuális tartalommal rendelkező szolgáltatások, mint például a médiaszolgáltató által és szerkesztői felelőssége mellett, kommunikációs hálózatokon keresztül a lakosság részére – műsorrend alapján, egyidejű meghallgatás vagy megtekintés céljából – nyújtott rádió vagy televízió- műsorszámok.

A műsorszórási szolgáltatások közé kiemelten az alábbiak tartoznak:

(a)    rádió- vagy televízió-hálózaton keresztül közvetített vagy továbbközvetített rádió- vagy televízió-műsorszámok; 

(b)   az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP-streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok, amennyiben a műsorszolgáltatásra rádió- vagy televízió-hálózaton történő közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg kerül sor.

A műsorszórási szolgáltatások nem foglalják magukba az alábbiakat:

(a)    meghatározott lekérhető műsorszámokra vonatkozó információk nyújtása;

(b)   műsorszolgáltatási vagy közvetítési jogok átruházása;

(c)    műsorszolgáltatás vételére szolgáló műszaki berendezések vagy létesítmények bérbeadása; 

(d)   az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok, kivéve, ha azokat a közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg hagyományos rádió- vagy televízió-hálózatokon keresztül is közvetítik.

Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások

A közösségi áfa-szabályozás nem tartalmaz meghatározást az "elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra" vonatkozóan. A 2006/112/EK irányelv II. melléklete azonban az alábbi indikatív jellegű felsorolást tartalmazza:

(a)    webhelyszolgáltatások biztosítása, webhosting, programok és felszerelések távkarbantartása;;

(b)   szoftverértékesítés és -frissítés;

(c)    képek, szövegek és információk, valamint adatbázis-hozzáférés szolgáltatása;

(d)   zenék, filmek és játékok biztosítása, beleértve a szerencsejátékokat);

(e)    valamint a politikai, kulturális, művészeti, sport-, tudományos és szórakoztató műsorszolgáltatások és események szolgáltatása; 

(f)    távoktatási szolgáltatások nyújtása.

A 282/2011/EU végrehajtási rendeletének 7. cikke emellett kimondja, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások magukban foglalják az alábbiakat:

(a) digitális termékek – különösen a szoftverek, módosításaik és frissítéseik – értékesítése általában;

(b) vállalkozások vagy magánszemélyek elektronikus hálózaton való jelenlétének biztosításából vagy támogatásából álló szolgáltatások, például webhely vagy weboldal;

(c) a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgáltatások;

(d) online piacként működő weboldalon termék vagy szolgáltatás ellenérték fejében történő értékesítésének engedélyezése, amikor a lehetséges megrendelők automatizált eljárással jelentetik meg ajánlatukat, és a számítógép által automatikusan előállított elektronikus üzenetben kapnak értesítést az értékesítés megtörténtéről; 

(e) internetes szolgáltatói csomagok, amelyekben a távközlési vonatkozás kiegészítő és másodlagos (azaz a csomagok többet biztosítanak az egyszerű internet-hozzáférésnél, és más elemeket is tartalmaznak, például a hírekhez, időjárás- jelentéshez, idegenforgalmi tájékoztatáshoz való hozzáférést nyújtó oldalakat; játékokat; weboldaltárhely szolgáltatást; csevegőoldalakat stb.).

Hasznosnak találta?