EU: 2015 Place of Supply Changes - How can an organization prepare?

Elemzések

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások - Felkészülés a változásokra

2015. január 1-jétől az EU-s szolgáltatók által magánszemélyeknek és nem vállalati ügyfeleknek biztosított távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az igénybevevő tagállamában lesznek adókötelesek.

Ez a változás jelenti az uniós áfa-csomag utolsó szakaszát, amelynek keretében új közösségi áfa-szabályozás került bevezetésre a szolgáltatások helyére vonatkozóan, és a Közösségen belüli áfa-visszaigénylési folyamat is megújult.Az áfa-csomag első szakasza 2010. január 1-jén lépett hatályba.

 

Az elektronikus szolgáltatások áfájára vonatkozó egyablakos rendszer (VoES) is módosításra kerül oly módon, hogy összhangban legyen a 2015. január 1-jétől életbe lépő új szabályokkal.

A hatályba lépő változásokra való felkészülés során a gazdálkodóknak az alábbi szempontokat kell figyelembe venniük:

 • Nyújtanak-e határon átnyúló távközlési, műsorszórási, illetve egyéb elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat;
 • Ezek a szolgáltatások B2C konstrukcióban valósulnak-e meg, illetve hogyan lehet eldönteni, hogy egy igénybevevő nem adóalanynak minősül-e;
 • Hogyan lehet megállapítani, hogy hol történt az igénybevétel, illetve milyen jellegű szerződésmódosításra és rendszerbeli változtatásokra van szükség ahhoz, hogy ehhez az információhoz hozzá lehessen jutni;
 • A számlázási rendszerben esetlegesen végrehajtandó változtatások, például a többi tagállam számlázási előírásainak való megfelelés érdekében;
 • Hogyan biztosítható a megfelelő áfakulcs alkalmazása az adó felszámítása és elszámolása során;
 • Mindegyik tagállamban jogosultak-e a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer igénybevételére, vagy be kell-e jelentkezni bizonyos esetekben a helyi áfa hatálya alá;
 • Felmerülnek-e egyéb adóadminisztrációs kötelezettségek más tagállamokban az új szabályok következtében, illetve hogyan lehet hatékonyan teljesíteni ezeket a kötelezettségeket;
 • Hogyan határozható meg, hogy ki a szolgáltató a B2C konstrukcióban nyújtott szolgáltatások esetében, ha a tartalmat mobileszközökön, illetve több aggregátor oldalon keresztül biztosítják;
 • Hogyan hatnak a tagállamokban érvényes eltérő áfakulcsok a nyereségre, és kell-e bármilyen változtatást eszközölni az árképzés terén;
 • Hogyan befolyásolják az esetleges árváltozások a fogyasztói szokásokat; 
 • Hogyan érintenék a változások a csomagban értékesített termékeket és szolgáltatásokat (például a nyomtatott folyóiratok és online hozzáférés csomagban történő értékesítését).
EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások -
Hasznosnak találta?