EU: 2015 Place of Supply Changes - How can Deloitte help

Elemzések

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások - Miben tud segíteni a Deloitte?

2015. január 1-jétől az EU-s szolgáltatók által magánszemélyeknek és nem vállalati ügyfeleknek biztosított távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az igénybevevő tagállamában lesznek adókötelesek.

Ez a változás jelenti az uniós áfa-csomag utolsó szakaszát, amelynek keretében új közösségi áfa-szabályozás került bevezetésre a szolgáltatások helyére vonatkozóan, és a Közösségen belüli áfa-visszaigénylési folyamat is megújult.Az áfa-csomag első szakasza 2010. január 1-jén lépett hatályba.

 

Az elektronikus szolgáltatások áfájára vonatkozó egyablakos rendszer (VoES) is módosításra kerül oly módon, hogy összhangban legyen a 2015. január 1-jétől életbe lépő új szabályokkal.

 

A Deloitte számos területen áll ügyfelei rendelkezésére, és személyre szabott megoldásokat kínál az előttük álló kihívásokra. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen szolgáltatásokat kínálunk, illetve már nyújtunk is bizonyos ügyfeleinknek.

 

Megvalósíthatósági tanulmányok

· A 2015-ös módosítások hatásainak elemzése, valamint az új szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében végrehajtandó változtatások azonosítása.

· Tanácsadás az Európai Bizottság, illetve a helyi adóhatóságok által a módosításokkal kapcsolatban kiadott további útmutatásokkal kapcsolatban, valamint annak vizsgálata, hogy ezek az útmutatások milyen módon befolyásolják a vállalkozások felkészülését a változásra.

 

Informatikai rendszerek

· Segítségnyújtás a számviteli és számlázási rendszereken végrehajtandó esetleges módosítások azonosításában.

· Tanácsadás a szolgáltatásnyújtás helyének pontos meghatározásához szükséges adatok és rendszerek kapcsán.

· A meglévő rendszerekben jelen lévő, a szabálymódosítások alkalmazását megakadályozó hiányosságok azonosítása és vizsgálata, valamint manuális megoldási lehetőségek kidolgozása és szükség szerint a szoftverek módosítása.

· A rendszerek tesztelése az éles üzem beindítását megelőzően az új szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

 

Jogszabályi megfelelés

· A szabálymódosítások következtében létrejövő pótlólagos jogszabályi megfelelési kötelezettségek azonosítása.

· Segítségnyújtás a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe, illetve az egyes tagállamok adórendszerébe való bejelentkezés során.

· A jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos feladatok kiszervezése a Deloitte Belgiumban található európai compliance központján keresztül.

 

Tanácsadás

· Olyan helyzetek azonosítása, amikor a szabálymódosítások bizonyos iparágakban bonyolult problémákat okozhatnak a vállalkozások számára.

· Segítségnyújtás az ügyfelek részére a módosítások által a nyereségszintre, az érintett szolgáltatások árképzésére, illetve a fogyasztói magatartásra gyakorolt hatás felmérésében.

· Tanácsadás a módosítások által érintett, B2C konstrukcióban nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek áfakövetkezményei kapcsán.

· Tanácsadás a mobiltelefonokon, illetve hasonló eszközökön keresztül történő tartalomszolgáltatás áfakezelése kapcsán, azt tisztázandó, hogy kinek kell elszámolnia az áfát.

· Tanácsadás a vállalkozások számára a szűkített egyablakos ügyintézés előnyei és hátrányai tekintetében, valamint arra vonatkozóan, hogy megéri-e átváltani az új rendszerre a más tagállamokban az áfa hatálya alá történő bejelentkezéshez, illetve annak megtartásához képest.

· Tanácsadás arra vonatkozóan, hogy miként állapítható meg, hogy az igénybevevők minden bizonnyal nem minősülnek majd adóalanynak, továbbá annak kapcsán, hogy miként célszerű meghatározni a szolgáltatás igénybevételének helyét az új szabályok tekintetében.

· Tanácsadás arra vonatkozóan, hogy milyen bevallást kell használni a B2C konstrukcióban nyújtott szolgáltatások kapcsán abban az esetben, ha a vállalkozás a Közösség más tagállamaiban már bejelentkezett az áfa hatálya alá, illetve ott telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

· Tanácsadás az elektronikus szolgáltatásokat és termékeket egyaránt tartalmazó csomagok értékelésére vonatkozóan.

· Segítségnyújtás a Közösség különböző tagállamaira érvényes számlázási előírások alaposabb megismerésében és betartásában.

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások
Hasznosnak találta?