EU: 2015 Place of Supply Changes - Overview of the new rules

Elemzések

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások - Áttekintés az új szabályokról

2015. január 1-jétől az EU-s szolgáltatók által magánszemélyeknek és nem vállalati ügyfeleknek biztosított távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az igénybevevő tagállamában lesznek adókötelesek.

Témakörök

Ez a változás jelenti az uniós áfa-csomag utolsó szakaszát, amelynek keretében új közösségi áfa-szabályozás került bevezetésre a szolgáltatások helyére vonatkozóan, és a Közösségen belüli áfa-visszaigénylési folyamat is megújult.Az áfa-csomag első szakasza 2010. január 1-jén lépett hatályba.

 

Az elektronikus szolgáltatások áfájára vonatkozó egyablakos rendszer (VoES) is módosításra kerül oly módon, hogy összhangban legyen a 2015. január 1-jétől életbe lépő új szabályokkal.

 

Érintett szolgáltatások

Az érintett szolgáltatásokról részletesebb tájékoztatást egy végrehajtási rendelet tartalmaz majd, amely a Hivatalos Közlönyben fog megjelenni a közeljövőben. A rendelet meghatározza, hogy mely konkrét szolgáltatások tartoznak a módosítás által érintett szolgáltatások három csoportjába. A meghatározások részletes ismertetése az "A" mellékletben található.

Érintett vevők

A távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus szolgáltatások akkor kezelendők úgy, hogy azokat nem adóalanyoknak nyújtották (B2C konstrukció), ha az igénybevevő a Közösségen belüli székhellyel, illetve lakóhellyel rendelkezik.

 

Jelenlegi helyzet

A Közösségen belül letelepedett szolgáltatók esetében a Közösségen belül B2C konstrukcióban nyújtott távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus szolgáltatások jelenleg úgy kezelendők, mintha azokat a szolgáltató székhelye szerinti tagállamban nyújtották volna, függetlenül attól, hogy hol található az igénybevevő. Ez azt jelenti, hogy például egy brit székhelyű szolgáltató esetében a B2C konstrukcióban lebonyolított teljes forgalom az Egyesült Királyságban adóköteles, függetlenül attól, hogy az Unió mely tagállamában található az igénybevevő lakóhelye, illetve székhelye. Amennyiben egy szolgáltató olyan távközlési és műsorszórási szolgáltatásokat is nyújt, amelyeket az igénybevevő az Unió területén kívül vesz igénybe, úgy a szolgáltatásnak ezt az elemét nem terheli áfa.

A Közösségen kívül letelepedett szolgáltatók esetében a B2C konstrukcióban nyújtott távközlési és műsorszórási szolgáltatások jelenleg úgy kezelendők, mintha azokat a szolgáltató székhelye szerinti tagállamban nyújtották volna (a tényleges igénybevételre vonatkozó konkrét szabályok figyelembevételével). Ez az adópozíció azonban megváltozik, ha a szolgáltatások igénybevétele az Unión belül történik, ez esetben ugyanis áfa terheli a szolgáltatást.

A Közösségen kívül letelepedett szolgáltatók által elektronikus úton, B2C konstrukcióban nyújtott szolgáltatások úgy kezelendők, mintha azokat az igénybevevő székhelye, illetve lakóhelye szerinti tagállamban nyújtották volna. Az érintett szolgáltatók számára a jelenlegi egyablakos rendszer (VoES) biztosít lehetőséget, illetve keretrendszert az érintett tagállamokban felmerülő áfa elszámolására.

A B2C konstrukcióban megvalósuló szolgáltatásnyújtások esetében az adókötelezettség felmerülésének helye kapcsán a jelenlegi helyzetet az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Távközlési és műsorszórási szolgáltatások

Közösségen belüli szolgáltató

Közösségen kívüli szolgáltató

Közösségen belüli vevő

A szolgáltató tagállamában adóköteles

Nem tartozik az áfa-szabályozás hatálya alá

Közösségen kívüli vevő

Nem tartozik az áfa-szabályozás hatálya alá

Nem tartozik az áfa-szabályozás hatálya alá

Az adópozíció a fentiekhez képest változik, ha a szolgáltatás tényleges igénybevétele ettől eltérő adókövetkezményt eredményezne. Ha például egy a Közösségen belül letelepedett szolgáltató egy a Közösségen kívüli vevőnek nyújt távközlési szolgáltatásokat, akkor az a kiindulópont, hogy ezek a szolgáltatások nem tartoznak az áfa hatálya alá. Abban az esetben viszont, ha a szolgáltatások tényleges igénybevétele a Közösség területén belül történik, akkor áfa-kötelezettség merül fel.

Elektronikus szolgáltatások

Közösségen belüli szolgáltató

Közösségen kívüli szolgáltató

Közösségen belüli vevő

A szolgáltató tagállamában adóköteles

A vevő tagállamában adóköteles

Közösségen kívüli vevő

Nem tartozik az áfa-szabályozás hatálya alá

Nem tartozik az áfa-szabályozás hatálya alá

Változások 2015-ben

2015. január 1-jétől a Közösségen belül letelepedett szolgáltatók által B2C konstrukcióban nem adóalanyok számára teljesített távközlési, műsorszórási, valamint egyéb elektronikus úton nyújtott szolgáltatások úgy kezelendők, mintha azokat a szolgáltatás igénybevevőjének székhelye, illetve lakóhelye szerinti uniós tagállamban nyújtották volna.

Éppen ezért az ilyen jellegű szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak az áfát az igénybevevő székhelye, illetve lakóhelye szerinti tagállamban érvényes áfa-kulcs figyelembevételével kell majd elszámolniuk. Mindez független attól, hogy maga a szolgáltató melyik tagállamban rendelkezik székhellyel, illetve adóügyi illetőséggel. Éppen ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatóknak minden olyan uniós tagállamban be kell majd jelentkezniük az áfa hatálya alá, ahol vevőik vannak (az alternatív megoldást lásd alább). Nem lesz minimum értékhatár, ez pedig azt jelenti, hogy egy szolgáltatónak egy adott tagállamban abban az esetben is be kell jelentkeznie az áfa hatálya alá, ha abban a tagállamban csak egyetlen vevő részére nyújtott szolgáltatást.

Alternatív megoldásként az érintett szolgáltatók választhatják azt a lehetőséget is (ahelyett, hogy minden olyan tagállamban bejelentkeznének az áfa hatálya alá, ahol van legalább egy vevőjük), hogy a Közösség egész területére kiterjedően egyetlen elektronikus bevallásban számolják el az áfát. Ezt az adóbevallást annak a tagállamnak az adóhatóságához lehet benyújtani, ahol a szolgáltató székhelye található ("azonosítót kiadó tagállam"). Ez a szűkített egyablakos ügyintézési rendszer ("MOSS") lényege. A szűkített egyablakos ügyintézés hasonló lesz a jelenleg a Közösségen belül le nem telepedett szolgáltatókra vonatkozó egyablakos rendszerhez, tehát lehetővé fogja tenni, hogy a szolgáltatók egyetlen elektronikus bevallásban szerepeltessék mind a 28 uniós tagállamban, B2C konstrukcióban teljesített szolgáltatásaik értékét.

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások
Hasznosnak találta?