EU: 2015 Place of Supply Changes - Understanding the changes

Elemzések

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások - A változások részletei

2015. január 1-jétől az EU-s szolgáltatók által magánszemélyeknek és nem vállalati ügyfeleknek biztosított távközlési, műsorszórási, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az igénybevevő tagállamában lesznek adókötelesek.

Ez a változás jelenti az uniós áfa-csomag utolsó szakaszát, amelynek keretében új közösségi áfa-szabályozás került bevezetésre a szolgáltatások helyére vonatkozóan, és a Közösségen belüli áfa-visszaigénylési folyamat is megújult.Az áfa-csomag első szakasza 2010. január 1-jén lépett hatályba.

 

Az elektronikus szolgáltatások áfájára vonatkozó egyablakos rendszer (VoES) is módosításra kerül oly módon, hogy összhangban legyen a 2015. január 1-jétől életbe lépő új szabályokkal.

Az igénybevétel helyének meghatározása

A szolgáltatók számára a legfontosabb kérdés, hogy helyesen meg tudják határozni az igénybevevők helyét. Erre azért van szükség, hogy a megfelelő áfakulcsot tudják alkalmazni. A kérdés megnyugtató rendezése érdekében a jogszabályok számos olyan vélelmet tartalmaznak, amelyek mind a 28 uniós tagállamban kötelező erővel bírnak majd.

A folyamat első lépése a legtöbb esetben annak meghatározása lesz, hogy a végrehajtási rendelet tervezetében rögzített vélelmek bármelyike fennáll-e. Az igénybevétel helyének meghatározását segítő feltételek négy kategóriába sorolhatók:

Fizikai jelenlét

Amennyiben a távközlési, műsorszórási, illetve elektronikus szolgáltatások nyújtója szolgáltatásait olyan állandó helyszínen nyújtja, mint amilyen egy

·         telefonfülke;

·         wifi hotspot;

·         internetkávézó;

·         étterem; 

·         szálloda előcsarnoka,

ahol a szolgáltatás kedvezményezettjének fizikai jelenléte szükséges ahhoz, hogy részére a szolgáltatást nyújtani lehessen, a vélelem arra irányul, hogy a szolgáltatás nyújtásának helye az adott hely.

Ha ez a helyszín egy Közösségen belüli személyszállítást lebonyolító hajó vagy repülőgép fedélzetén vagy vonaton található, akkor a szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország a személyszállítás indulási országa.

Vezetékes hálózatok

A vezetékes hálózaton keresztül nyújtott távközlési, műsorszórási, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében a vélelem arra irányul, hogy a szolgáltatásnyújtás helye a vezetékes vonal telepítési helye.

Mobilhálózatok

A mobilhálózaton keresztül nyújtott távközlési, műsorszórási, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében a vélelem arra irányul, hogy a szolgáltatásnyújtás helye a szolgáltatás igénybevételéhez használt SIM-kártya mobil országkódja szerinti tagállam.

Kódkártyák

Az olyan távközlési, műsorszórási, illetve elektronikus szolgáltatások esetében, amelyek nyújtásához dekóder vagy más hasonló eszköz, illetve kódkártya szükséges, és amelyek nyújtásához nincs szükség vezetékes vonalra, a vélelem arra irányul, hogy a szolgáltatásnyújtás helye az a hely, ahol a dekóder vagy más hasonló eszköz található, vagy ha ez a hely nem ismert, akkor az a hely, ahova a kódkártyát a használat céljából elküldték.

Amennyiben a fenti vélelmek egyike sem releváns, az igénybevevő lakóhelyének, illetve székhelyének megállapítása során a szolgáltatónak az alábbiak közül két egymást alátámasztó bizonyítékot kell megszereznie:

a) az igénybevevő számlázási címe;

b) az igénybevevő által használt eszköz IP-címe, vagy bármely földrajzi helymeghatározási módszerrel megállapított hely;

c) banki adatok, például az a hely, ahol a fizetésre használt bankszámla található, valamint az igénybevevőnek a bank által nyilvántartott számlázási címe;

d) az igénybevevő által használt előfizetői azonosító modul (SIM) kártyán tárolt nemzetközi mobil előfizetői azonosító (IMSI) mobil országkódja (MCC);

e) annak a vezetékes vonalnak a helye, amelyen keresztül az igénybevevő igénybe veszi a szolgáltatást; 

f) egyéb, kereskedelmi szempontból releváns információk.

 

Folyamatos teljesítésű szolgáltatások 2015. január 1-jét követően

A 2015-ös változások számos olyan szolgáltatót érintenek, amelyek folyamatos teljesítésű szolgáltatásokat nyújtanak. Ilyenek például az éves előfizetések, illetve tagságok.

A folyamatos teljesítésű szolgáltatások esetében a 2015. január 1-je előtt lezajlott adóköteles ügyletek tekintetében a szolgáltatásnyújtás helye az a hely, ahol a szolgáltató székhelye található, függetlenül attól, hogy a folyamatos teljesítésű szolgáltatás nyújtására ténylegesen mikor kerül sor.

A 2015. január 1-jén, illetve azt követően lezajlott adóköteles ügyletek esetében a szolgáltatásnyújtás helye az a hely, ahol az igénybevevő lakóhelye vagy székhelye található, függetlenül akkor, hogy a szolgáltatás, illetve folyamatos teljesítésű szolgáltatás nyújtása mikor kezdődött meg.

 

Aggregátor oldalakon, mobiltelefonon és online piactereken keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatások

Bizonyos tranzakciók esetében pontosan meg kell tudni határozni, hogy ki a szolgáltatás nyújtója, hiszen csak így lehet megállapítani, hogy kit terhel az áfafizetési kötelezettség. Ez érvényes többek között a távközlési hálózatokon, illetve online piactereken keresztül nyújtott szolgáltatásokra.

A jogszabálytervezet értelmében ilyen esetekben az online piacteret üzemeltető, illetve távközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók úgy kezelendők, hogy a saját nevükben járnak el; ez alól kivételt képez, ha külön feltüntetik, és egyértelműen igazolható (mind a szerződést, mind az igénybevevő részére nyújtott tájékoztatást tekintve), hogy a szolgáltatást más személy nyújtja. Ez alapján alaphelyzetben az online piacterek üzemeltetőinek (és más hasonló gazdálkodóknak) az új szabályok szerint kell majd elszámolniuk az áfát.

Az adókötelezettség abban az esetben terhelhet más szolgáltatót, ha a kiállított, illetve átadott számlán vagy nyugtán az a szolgáltató van feltüntetve szolgáltatóként.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a fenti rendelkezések nem érvényesek azokra az elektronikus szolgáltatást nyújtó gazdálkodónak nem minősülő adóalanyokra (tehát azokra, amelyek az elektronikus, illetve telefonszolgáltatások (így például az IP-telefónia) esetében csak a fizetés feldolgozásához szükséges szolgáltatásokat nyújtják), amelyek nem vesznek részt az elektronikus, illetve telefonszolgáltatások nyújtásában.

Éppen ezért minden szolgáltatónak meg kell vizsgálnia, hogy miként nyújtanak szolgáltatásokat külső közvetítők, illetve piacterek igénybevételével.

EU: A szolgáltatás helyét érintő 2015-ös változások
Hasznosnak találta?