European tax survey 2014: Rising to the challenge

Elemzések

Európai Adófelmérés 2014: A kihívások leküzdése

A Deloitte immár második alkalommal készítette el az éves rendszerességű Európai Adófelmérést, melynek célja, hogy feltérképezze az aktuális gazdasági és pénzügyi trendeket, valamint a cégek adózására gyakorolt hatásait.

Témakörök

A Deloitte Európai Adófelmérésének 2014-es kiadása 2014 őszén készült el, és bár az utóbbi időben számos európai országban ismét növekedés volt megfigyelhető (még ha csekély is), az eurózóna még mindig gyengélkedik. Az OECD - a G20-ak kezdeményezésére - 2013-ban elkészítette az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás kezeléséről szóló, "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) című intézkedési tervét, melynek az volt a célja, hogy a nemzetközi adózási elveket a modern kereskedelmi rendszerekhez igazítsa, illetve hangsúlyozza a korrekt és tisztességes magatartás fontosságát a nemzetközi adózás rendszerében. A Deloitte immár második alkalommal készítette el éves rendszerességű Európai adófelmérését, melynek célja, hogy feltérképezze az említett tendenciák következményeit, valamint a változásoknak a cégek adózására gyakorolt hatásait, mindezt az európai adózási szakemberek szemszögéből. A felmérésben több mint 800-an vettek részt.

Az Európai Adófelmérés 2014-es kiadásának megállapításai:  

  • Adózási szempontból az Egyesült Királyság és Hollandia számít a legvonzóbb európai országnak;
  • A megkérdezettek 49%-a az adórendszer kiszámíthatóbbá tételét sürgette;
  • A válaszadók valamivel több mint fele (51%) nyilatkozott úgy, hogy az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás kezeléséről szóló BEPS projekt fontos a cégük adózása szempontjából, míg 65%-uk vélekedett úgy, hogy a kezdeményezésnek nincs hatása a vállalkozásukra.

A felmérés 2013-as kiadásához hasonlóan a megkérdezettek szerint Hollandia a legvonzóbb ország adózási szempontból, nem sokkal megelőzve az Egyesült Királyságot. A válaszadók pozitívan értékelték az Egyesült Királyság versenyképes adórendszerét, az adóhatóság átlátható működését és az egyszerű adóadminisztrációt. Kiemelték továbbá a holland adóhatóság esetében az együttműködési készséget, a kommunikáció hatékonyságát, az alapos tájékoztatást, valamint az egyszerű és átlátható eljárási rendet - mindezek pedig a megkérdezettek szerint a vállalkozások és a gazdasági növekedés szempontjából előnyt jelentenek.

A versenyképesség növekedését elősegítő tényezők

A válaszadók közel fele (49%) vélte úgy, hogy az adórendszer egyszerűsítése pozitívan befolyásolná a versenyképességet, és majdnem ugyanennyien (48%) állították, hogy a kiszámíthatóbb jövő is ezt eredményezné, míg 28%-uk az adóhatóság következetességének és együttműködési készségének fontosságát hangsúlyozta.

James Wright, a Deloitte brit tagvállalatának adótanácsadási partnere elmondta: "Az adózási szakemberek kiszámítható jogszabályi környezetet szeretnének, mivel szerintük ez az a tényező, amely a leginkább elősegítené országuk kereskedelmi versenyképességének növekedését. Nem csak a bizonytalanságot igyekeznek azonban elkerülni - szerintük ugyanis az adórendszer egyszerűsítése is pozitívan befolyásolná országuk versenyképességét."

Az Európában végzett gazdasági tevékenység kihívásai

A megkérdezettek nagyobbik hányada (54%) vélte úgy, hogy számukra az egyik legnagyobb kihívást az országukban uralkodó nagyfokú bizonytalanság jelenti. Ők a legjelentősebb kihívások között a gyakori jogszabály-változásokat (39%), az adóhatóságok által közzétett iránymutatások ellentmondásait, következetlenségeit és rendszeres változtatásait (28%), valamint az elhúzódó jogvitákat (12%) jelölték meg.

Az adózási szakemberek válasza az OECD intézkedéseire

Arra a kérdésre, hogy mekkora jelentősége van a BEPS projektnek cégük adózása szempontjából, a megkérdezettek valamivel több mint fele (51%) válaszolta azt, hogy fontos vagy nagyon fontos. Az Egyesült Királyságot tekintve a válaszadók több mint fele (57%) állította, hogy megkezdték a felkészülést.

Wright hozzátette: "A közeljövőben jelentős változások várhatók, hiszen a G20-ak célja, hogy átfogó, kiegyensúlyozott és hatékony stratégiákat dolgozzon ki az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás által érintett országok számára, ez pedig további bizonytalanságot szül, még akkor is, ha a G20-ak céljai világosak.

A BEPS projekt szinte minden országban hatással lesz a cégek működésére. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban például a cégek képviselőinek 80%-a, illetve 65%-a vélekedett úgy, hogy a kezdeményezés fontos a cégük adózása szempontjából. Az eredmények alapján azonban megállapítható, hogy érdekes módon a megkérdezettek egy része úgy vélte, hogy a projektnek nincs jelentősége a cégük számára. Szintén meglepő, hogy csupán 35%-uk gondolta úgy, hogy a projekt fontos a cégük vezetése szempontjából, 69%-uk pedig még nem kezdte meg a felkészülést a várható következményekre. Azok közül, akik már számolnak a BEPS akcióterv hatásaival, a válaszadók fele tett lépéseket a transzferár-dokumentációs kötelezettségnek való megfelelés irányába, és 11%-uk a hibrid összeférhetetlenségi megállapodásokkal kapcsolatban. Csupán 47%-uk volt azon a véleményen, hogy a BEPS projekt befolyásolni fogja az adózási stratégiájukat, illetve növelni fogja az adóadminisztrációs költségeiket."

Az adózás a figyelem középpontjában

A megkérdezettek több mint fele (56%) szerint intenzívebb párbeszéd és figyelem övezte a társaságiadó-stratégiát, elsősorban a részvényesek részéről. A válaszadók nagy része állította, hogy a külső (77%), illetve belső (60%) érdekeltektől nem kaptak olyan kérést, hogy indokolják meg adózási stratégiájukat.

A nyugat-európai megkérdezettek nagyobb arányban vélték úgy, hogy az adózás a figyelem középpontjába került, mint a kelet-európaiak. Ami Nyugat-Európát illeti, a brit válaszadók 81%-a, a franciák 80%-a és a hollandok 74%-a volt azon a véleményen, hogy nagyobb figyelem övezi az adózást, mint korábban. Ezzel szemben Kelet- és Dél-Európában ennek a témának nincs aktualitása, hiszen például a bolgár cégek adózási igazgatóinak 86%-a szerint az adózás nem központibb téma, mint egy évvel korábban.

A felmérést itt töltheti le!

Európai Adófelmérés: A kihívások leküzdése

Hasznosnak találta?