Global tax compliance and reporting - insights and trends : objectives and priorities

Elemzések

Globális adóadminisztrációs és bevallási piackutatás - tapasztalatok és trendek: célkitűzések és prioritások

Üdvözöljük a Deloitte legfrissebb adóadminisztrációs és bevallási piackutatásában, ami egy átfogó, független, a világ legnagyobb multinacionális vállalatainak reprezentatív mintájában végzett, több mint 250 adóügyi döntéshozó strukturált interjújára alapuló felmérés. A felmérést 2010-ben és 2012 végén készítettük.

Ez az oldal az üzleti célkitűzéseket, adóadminisztrációs és bevallási prioritásokat, a múltbeli és jelenlegi kutatásokat, illetve közvetlen piaci tapasztalatainkat tárgyalja, ismerteti a legfontosabb eredményeket, reflektál a fejleményekre, és bemutatja a fejlődés jövőbeli irányairól alkotott elképzeléseinket is.

Témakörök

Vezetői összefoglaló – célkitűzések és prioritások

Amint azt a 2010-es tanulmányunk is megmutatta, legújabb kutatásunk is egyértelműen arra az eredményre jutott, hogy a globális adóigazgatók számára a legfontosabb prioritás a minőség (a megkérdezettek 87%-a szerint az egyik legfontosabb prioritás) és az ellenőrzés (74%). Legutóbbi eredményeink szerint a legmeghökkentőbb az, hogy a költségek továbbra is a prioritási lista alján találhatók. Valójában jelentőségük még csökkent is a 2010-es felmérés óta. Úgy tűnik, hogy a hibás adóadminisztráció adóigazgatók által érzékelt kockázatai és költségei gyakran többet nyomnak a latba, mint a helyesen elkészített adóadminisztráció költsége. Egyértelmű fejlődés, hogy a folyamathatékonyság jelentősége folyamatosan nő. Bár a teljes listán a jelentősége még mindig csak a negyedik helyen áll, 2010 óta 13%-kal nőtt azoknak a globális adóigazgatóknak a száma, akik a folyamathatékonyságot kiemelt helyen említették.

Üzleti célok

Abból kiindulva, hogy az üzleti célok jelenthetik általában a legnagyobb motivációt, a globális adóigazgatókat elsődleges üzleti céljaikról kérdeztük. Többségük a tényleges adókulcsot és a kockázatkezelést említette, mint fő mozgatórugót. Meglepő módon, különösen az adott gazdasági körülmények között, a működési hatékonyság és költségcsökkentés most kevésbé tűnt lényegesnek.

Adóadminisztráció és bevallási prioritások

Amikor a konkrét adóadminisztráció és bevallási prioritások kerültek szóba, a 2010-es felmérés a minőségre és ellenőrzésre helyezte a hangsúlyt, még a költségek és folyamathatékonyság ellenében is. Ez a minőségtudatosság tükröződött az adóigazgatók jövőképében is, hiszen 50%-uk azt állította, hogy a szabályozói és adótörvény-változások kezelése lesz az elkövetkezendő három év legfőbb adóadminisztrációs feladata.

Globális adóadminisztrációs és bevallási piackutatás 2012

Az adóadminisztráció és bevallás kezelését érintő jövőbeli tényezők

K.: Kérjük, mondja el, hogy a következő tényezők közül mit gondol, melyik fogja befolyásolni a következő három évben a globális adóadminisztráció és bevallás menetét. Melyik kettő lesz a legfőbb prioritás?

 

Az alapok legyenek rendben

Amint azt a 2010-es tanulmányunk is megmutatta, legújabb kutatásunk is egyértelműen arra az eredményre jutott, hogy a globális adóigazgatók számára a legfontosabb prioritás a minőség (a megkérdezettek 87%-a szerint az egyik legfontosabb prioritás) és az ellenőrzés (74%).

Ha ezt tovább boncolgatjuk minőségi szempontból, akkor arra jutunk, hogy leginkább arra van szükség, hogy globálisan megbízható legyen az adóbevallások és pénzügyi beszámolók elkészítésének és benyújtásának folyamata. Ennek érdekében az igazgatók a globális működés valós idejű átlátására törekszenek, és arra, hogy minden helyesen és pontosan készüljön el és kerüljön benyújtásra.

A bizonytalanság kezelése

Legutóbbi eredményeink szerint a legmeghökkentőbb az, hogy a költségek továbbra is a prioritási lista alján találhatók. Valójában jelentőségük még csökkent is a 2010-es felmérés óta. Úgy tűnik, hogy a hibás adóadminisztráció adóigazgatók által érzékelt kockázatai és költségei gyakran többet nyomnak a latba, mint a helyesen elkészített adóadminisztráció költsége.

Az bizonyos, hogy az a tény, hogy a szabályozási és törvényi változások kezelése még mindig egy olyan tényező, ami a válaszadók szerint a legnagyobb hatással van a szervezet jövőjére, adóadminisztrációjára és jelentéseire azt sugallja, hogy az adóigazgatókat továbbra is nyugtalanítja a terület növekvő komplexitása.

A globális cégek adózásáért felelős személyeknek feladja a leckét, hogy az adóhatóságok az adatok nagyobb átláthatóságát próbálják elérni olyan módszerekkel, mint az e-bevallás, amihez még hozzáadódik a határokon keresztüli együttműködés fokozódása.

Kvalitatív vizsgálatunk szintén azt támasztja alá, hogy a minőség és ellenőrzés kiemelt szerepét tovább erősíti a globális szervezetekre gyakorolt nyomás, hogy "jó" adófizetőkként járjanak el világszerte, hiszen ez társadalmi felelősségvállalásuk része.

Az adóadminisztrációval és bevallással kapcsolatos tényezők relatív jelentősége

K.: A következő tényezők esetében kérjük jelölje, hogy az ön vállalkozása szempontjából ez nagy, közepes vagy viszonylag kis jelentőségű tényező-e!

 

 

Az adóadminisztráció egyszerűsítése.

Egyértelmű fejlődés, hogy a folyamathatékonyság jelentősége folyamatosan nő. Bár a teljes listán a jelentősége még mindig csak a negyedik helyen áll, 2010 óta 13%-kal nőtt azoknak a globális adóigazgatóknak a száma, akik a folyamathatékonyságot kiemelt helyen említették.

Ennek ellenére, mikor a jelenlegi modellről kérdeztük őket, akkor pont a folyamathatékonyság volt az a terület, amivel kapcsolatban a döntéshozók a legelégedetlenebbek voltak: a legutóbbi felmérésünkben a válaszadóknak csak 45%-a válaszolta azt, hogy elégedett a jelenlegi modellel ilyen szempontból.

A folyamathatékonyságot kvalitatív szempontból is gyakran említik. Az olyan kifejezések, mint a "standardizált módszerek", "következetes folyamatok", "hibacsökkentés", "gyorsabb teljesítés" és "egyszerűsítés" egyre gyakrabban fordulnak elő a globális adóigazgatókkal folytatott interjúk során.

Valóban, ez utóbbi kifejezés jól összefoglalja a globális adóosztályok általános véleményét: egyszerűsítésre vágynak és arra, hogy a globális adóadminisztráció átláthatóbb legyen.

Belső mozgatórugók

A folyamathatékonyság és egyszerűsítés nagyszerűen illik ahhoz a törekvéshez, hogy a cégek jobban kihasználják saját erőforrásaikat: átcsoportosíthatnák őket a manuális adóadminisztrációs feladatoktól a működést hasznosabban támogató feladatokhoz.

Az adóigazgatók gondolkodását befolyásoló másik tényező a pénzügyi átalakításhoz kapcsolódik. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy vagy a cég pénzügyi vezetője gyakorol az adóosztályokra ilyen irányú nyomást, vagy az adóigazgatók maguk fordulnak proaktívan a folyamathatékonyság felé.

Az adóadminisztrációval és bevallással kapcsolatos tényezők relatív jelentősége

K.: A következő tényezők esetében kérjük jelölje, hogy az ön vállalkozása szempontjából ez nagy, közepes vagy viszonylag kis jelentőségű tényező-e!

 

Változási kedv

Amint korábbi részekben már tárgyaltuk, a cégek mindig is viszolyogtak az adóadminisztrációs és bevallási rendszerek változtatásától. Bár gyakran érezték a fejlődés szükségét, vonakodtak jelentősebb változtatásokat bevezetni. Legutóbbi felmérésünk szerint azonban ez a tendencia megváltozni látszik.

Azon túl, hogy az adóigazgatók egyre elégedetlenebbek a jelenlegi adóadminisztrációs és bevallási modellekkel, most egyre inkább hajlanak a változtatásokra. Felmérésünk szerint azoknak a 45%-a, akik csak egy-két szempontból voltak elégedettek egyben azt is mondták, hogy az elkövetkező három év során változásokat terveznek az adóadminisztrációs és bevallási rendszerükben.

Úgy tűnik, hogy az elégedettség nő, ahogy a cégek a 2. és 3. modellre váltanak. Felmérésünk azt is mutatja továbbá, hogy a jövőben jelentős elmozdulás lesz az 1. módszertől. Ezzel párhuzamosan várható, hogy megnő a kiszervezés olyan régiókban, mint az ázsiai csendes-óceáni régió, ahol a válaszadó cégek 44%-a mondta, hogy az elkövetkező három évben több lesz az outsourcing.

Hangsúly az értéken

Érdekes megfigyelni, hogy a "hozzáadott értékkel" való elégedettség a 3. modell esetén a legalacsonyabb. További válaszokból kiderül, hogy frusztrációt okoz a haladó gondolkozású vállalatoknak, hogy a hozzáadott érték még várat magára. Ezeknek a globális igazgatóknak a jövőbeli sikerét az határozza meg, hogy megvalósítható-e egy igazán értékeken alapuló adóadminisztrációs módszer, amely valóban kézzelfogható előnyökkel járna. Úgy tűnik, hogy a harmadik módszer modelljei esetén megfigyelt elégedetlenség azért a legmagasabb, mert ez a modell enged legnagyobb teret a központi, több országra kiterjedő adatok felhasználásának.

Az adóadminisztrációval és bevallással kapcsolatos tényezők relatív jelentősége

K.: A következő tényezők esetében kérjük jelölje, hogy az ön vállalkozása szempontjából ez nagy, közepes vagy viszonylag kis jelentőségű tényező-e!

 

A szakértelem értéke

Arra számítunk, hogy a jövőben a tudás és a speciális szakértelem egyre jellemzőbb tulajdonsága lesz az adóosztályoknak és azok tanácsadóinak. Amint már rámutattunk, egyre több vállalat ismeri fel a folyamatok és adózással kapcsolatos adatok globális szabványosításának előnyeit. Ahogy a vállalatok több évnyi következetesen formázott adózási adatot halmoznak fel, amelyek könnyen hozzáférhetők és egyszerűen átlátható formában bemutathatók, számos lehetőség nyílik különböző elemzések végrehajtására.

Ha rendelkezésre állnak a megfelelő rendszerek és adatok, akkor a kifinomult adatelemzés használatával – amely segít felkutatni a tranzakciós kódolási hibákat, felmérni az értékesítési lánc hatékonyságát, azonosítani a magas készpénzes üzleti egységeket és globális csoportokon keresztül lefuttatni adózási forgatókönyveket – a globális adóigazgatók és csoportjaik új lehetőségeket kapnak az üzleti értékek forrásainak felfedezésére és kiaknázására.

Az adatok rendelkezésre állása épp a megfelelő időben történik a globális adóigazgatók számára. A vállalati felelősségvállalást és a vélt adózási magatartás fogyasztókra gyakorolt hatását övező növekvő aggodalom miatt a globális átláthatóság és az információhoz való hozzáférés egyre fontosabbá válik.

Ahogy az adóadminisztráció egyre inkább az értékteremtés kiindulópontjává válik ahelyett, hogy maga a cél lenne, kezd valóban átalakulni a jelentősége.

Hasznosnak találta?