Global tax compliance and reporting - insights and trends : resourcing

Elemzések

Globális adóadminisztrációs és bevallási piackutatás - tapasztalatok és trendek: Erőforrások

Üdvözöljük a Deloitte legfrissebb adóadminisztrációs és bevallási piackutatásában, ami egy átfogó, független, a világ legnagyobb multinacionális vállalatainak reprezentatív mintájában végzett, több mint 250 adóügyi döntéshozó strukturált interjújára alapuló felmérés. A felmérést 2010-ben és 2012 végén készítettük.

Ezek az oldalak a múltbeli és jelenlegi kutatásokat – illetve közvetlen piaci tapasztalatainkat – tárgyalják, ismertetik a legfontosabb eredményeket, reflektálnak a fejleményekre, és bemutatják a fejlődés jövőbeli irányairól alkotott elképzeléseinket is.

Témakörök

Vezetői összefoglaló – Erőforrások

A megfelelő szakértelem biztosítása ritkán egyértelmű választás eredménye a házon belüli és a kiszervezett szolgáltatás között. Ehelyett a hibrid megoldások dominálnak, ahol a belső és külső erőforrásokat részleges kiszervezéses modellben vetjük be, ami helyi szinten megfelelő adószakértelmet biztosít a folyamat minden fázisában.

Rugalmas erőforráskezelés

2010-ben a globális adózási feladatok erőforrásainak megszervezése az egyes vállalatokon belül is jelentősen eltért. Azt láttuk, hogy a vállalati központokon kívül gyakran eltérő volt a házon belüli szakértelem színvonala. A működési és jelentési struktúrák gyakran csupán "kialakultak", ahelyett, hogy azokat megtervezték volna. A struktúrák kialakulását többnyire a korábbi tapasztalatoknak, az egyes országok házon belüli szakértelmének, a helyi pénzügyi kontrollerek módszereinek, illetve a külső adótanácsadókkal való helyi kapcsolatoknak a kombinációja határozta meg.

Ezért mivel a csoportok adóigazgatói az adóadminisztráció és bevallás terén globálisan komolyabb ellenőrzésre vágytak, egyértelművé vált, hogy a megfelelő szakértelem biztosítása ritkán volt egyértelmű választás eredménye a házon belüli és a kiszervezett szolgáltatás között. Ehelyett a hibrid megoldások domináltak, ahol a belső és külső erőforrásokat részleges kiszervezéses modellben vetik be a szervezetek, ami helyi szinten a folyamat minden szakaszában megfelelő adószakértelmet biztosít.

Globális adóadminisztrációs és bevallási piackutatás 2012

Egységes szolgáltatások

Amikor az embernek és a szakértelemnek a folyamatban betöltött szerepéről van szó, nyilvánvaló, hogy amint 2010-ben is, a kedvelt modell a belső és külső erőforrások kombinációja, ami nagymértékben a vállalat globális szervezetében már meglévő adottságokra alapszik.

Amerikai vagy európai székhelyű multinacionális vállalatok esetében különösen jellemző a távolabb – különösen az ázsiai csendes-óceáni térségben – található működési egységek felől érkező külső támogatás. Ennek mozgatórugója gyakran a vállalatok új piacok felé történő bővülése (és a helyi adószakértelem hiánya) vagy a feltörekvő piacokon megszerzett új egységek integrációjának igénye.

"Adószakértelmünk világszerte eltérő, és külső szakértőkre van szükségünk a hiányosságok kitöltésére."

anonim, adóigazgató

Erőforrások a jövőben

A valószínűsíthető környezeti változások milyen változásokat hoznak az erőforrások terén a vállalatok és szolgáltatók számára? Az adóadminisztráció és a bevallások készítése, azaz az adóérzékeny adatok jelentése az ERP-ben és más pénzügyi rendszerekben forrásszinten, várhatóan egyre inkább automatizált formában fog történni.

Ezért valószínű, hogy a globális adóosztály erőforráskezelése viszonylag takarékos marad, és a hangsúly mind globális, mind pedig regionális székhely szinten a szenior adószakértők megtartására helyeződik. Ezek a szakemberek szorosabban együttműködnek a pénzügyi funkcióval és aktívan részt vesznek a tágabb értelemben vett működésben is, és így teremtenek hozzáadott értéket.

A további és egyszeri erőforrrásigények valószínűleg a külső szolgáltatók rugalmas igénybe vételével teljesíthetők – akár gyakrabb helyi, belföldi kiküldetéseken keresztül is –, hogy a helyi pénzügyi csapatok helyi adószakértelemmel kiegészíthetők legyenek.

Emberi erőforrás

Az integrált technológia és automatizálás növekvő szerepe ellenére az emberi erőforrás természetesen továbbra is szerves része marad az adóadminisztrációs és bevallási feladatok elvégzésének, és az "offshore" szolgáltatóközpontok részére történő kiszervezés is valószínűleg egyre nagyobb teret kap az adatok és folyamatok regionális és globális egységesítésével párhuzamosan.

Az aktuális fejlemények azt is sejtetik, hogy az alacsony költségű erőforrásközpontok nagyobb mértékű igénybe vételét a jelenleg "feltörekvőnek" nevezett piacok fokozott diverzifikálódása mozgatja. Ez egyrészt azoknak az igényeknek az eredményeképpen jelenik meg, melyeket a növekedő multinacionális vállalatok ezekben a régiókban támasztanak (már a kutatásunk is azt sugallja, hogy az egyik legnagyobb eltolódás a központosított modellek és a nagyobb mértékű kiszervezés felé az ázsiai csendes-óceáni régió felől fog érkezni), másrészt pedig az egyre komplexebb és alacsonyabb költségű globális erőforrásközpontokon keresztül.

Jelenleg India a piacvezető, azonban Dél-Kelet-Ázsia és Afrika egyes részei a jövőben nagyobb szerepet fognak játszani, mivel a képzett munkaerő színvonala és mennyisége ezekben a régiókban nő, és az "érintetlen" erőforrásközpontok keresése pedig folytatódik.

Hasznosnak találta?