HírAdó 2015

Elemzések

HírAdó - 2015

A legfrissebb magyar és nemzetközi adózási hírek

Ismerje meg a Deloitte adótanácsadó szakértőinek összefoglalóit és véleményét a 2015-ös magyarországi és nemzetközi adótörvény- és jogszabályváltozásokról!

HírAdó Extra | December

A Kormány az 1387/2015. (VI. 12.) számú határozatában döntött az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról. Ezzel összefüggésben a Parlament elfogadta az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez szükséges törvényt („Törvény”), mely legfőképpen a következő területeket érinti (nem teljes körű felsorolás):

 •  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

2015. december 2.

(PDF, magyar nyelven, 7 oldal)

Újabb lehetséges adótörvény-változások

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a tegnapi nap, 2015. november 30-án újabb adótörvény-változásokat tartalmazó törvényjavaslat került benyújtásra. További részletekért olvassa el hírlevelünket.

Rendkívüli HírAdó, 2015. december 1.

(PDF, magyar nyelven, 4 oldal)

Adótörvény-változások 2016

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Országgyűlés döntött a Kormány által október 13-án benyújtott adótörvény-változásokat tartalmazó törvényjavaslat tárgyában. A több jogszabályt érintő változásokat összefogó módosító törvény jelenleg a Köztársasági elnök aláírására vár.

Rendkívüli HírAdó, 2015. november 24.

(PDF, magyar nyelven, 13 oldal)

Lehetséges változások a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel kapcsolatban

Röviden tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel (a továbbiakban: Kbt.) kapcsolatos változtatásokat tartalmazó törvényjavaslat tervezetéről.

Rendkívüli HírAdó, 2015. november 20.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

Szigorúbbá válnak az áfalevonási jog érvényesítésének adóhatósági ellenőrzés során figyelembevett szempontjai

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az adóhatóság az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembevett szempontjairól 3010/2015. számon útmutatót (Útmutató) tett közzé.

Rendkívüli HírAdó, 2015. november 10.

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

HírAdó Extra | November

Jelen, havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történéseiről, jogszabályváltozásairól, a számviteli szabályok legutóbbi módosulásáról:

 • Az Európai Bizottság eljárása folytán egységesült az élelmiszerlánc-felügyeleti díj mértéke
 • A pályázók számára kedvezően változott a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (a GINOP-2.1.1-15 kódszámú) pályázat feltételei

2015. november 4.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Tagállami együttműködést célzó megállapodások

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2015. október 6-án az Európai Unió gazdasági- és pénzügyminisztereinek tanácsa elfogadta azon irányelvre vonatkozó javaslatot, amely előírja az Európai Unió tagállamai közti kötelező információcserét az állásfoglalásokra vonatkozóan.

Rendkívüli HírAdó, 2015. október 10.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

HírAdó Extra | Október

 • A frissen megjelent K+F versenyképességi és kiválósági együttműködéseket támogató pályázati (kódszám: GINOP-2.2.1-15) kiírás
 • Új lényeges információk a nagyvállalatok kapacitásbővítő projektjeit támogató NGM (hazai forrású) kiíráshoz

2015. október 7.

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

Megjelent az új K+F versenyképességi és kiválósági együttműködéseket támogató pályázati felhívás

Tájékoztatjuk, hogy 2015. szeptember 30-án megjelent a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” (GINOP-2.2.1-15 kódszámú) pályázati kiírás 50 milliárd forint keretösszeggel.

Rendkívüli HírAdó, 2015. október 2.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

Új főtanácsnoki indítványok magyar vonatkozású ügyekben az Európai Unió Bírósága előtt

A napokban két, magyar vonatkozású, az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő ügyben született főtanácsnoki indítvány. A főtanácsnoki indítvány a Bíróságot nem köti, azonban abból előzetes várakozásokat lehet levonni az ítéletek tartalmát illetően.

Rendkívüli HírAdó, 2015. szeptember 23.

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

HírAdó Extra | 2015. szeptember

Szeptemberi hírlevelünkből megismerhetik a családi adókedvezményt érintő legfrissebb változásokat, bemutatjuk az EKÁER kötelezettségek tekintetében megjelent adóhatósági iránymutatásokat és a feldolgozóipari nagyvállalatok számára elérhető új vissza nem térítendő támogatási lehetőségeket.

HírAdó Extra, 2015. szeptember 2.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Megjelentek az új K+F pályázati kiírások a köz- és vállalati szféra szereplői részére

Az elmúlt napokban megjelent a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás és egyidejűleg a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás. Olvassa el, hogy kik és milyen feltételek mellett igényelhetik a támogatásokat!

Rendkívüli HírADÓ, 2015. augusztus 27.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

A számviteli törvény módosulása

A közelmúltban módosult a számvitelről szóló törvény. A módosítás legjelentősebb következményeként – összhangban az uniós irányelvekkel – a 2016. üzleti évtől kezdődően eltörlésre kerültek a rendkívüli eredménykategóriák. Olvassa el, milyen változások lesznek az elszámolásban, és milyen hatással lehet a társaságok árképzésére a módosítás!

HírADÓ Extra, 2015. augusztus 5.

(PDF, magyar nyelven, 4 oldal)

Az Európai Unió Bizottságának döntése az élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohányipari különadó tárgyában

Az Európai Unió Bizottsága az élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohányipari különadó alkalmazásának felfüggesztéséről, és ezzel párhuzamosan a két adó részletes vizsgálatáról döntött. Olvassa el rövid összefoglalónkat!

Rendkívüli HírADÓ, 2015.július 20.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

Változások a számlázásban és az adatszolgáltatásban

A jogszabályváltozások eredményeképpen a számlák adattartalma egységes és strukturált formában fog az adóhatóság rendelkezésére állni az adóellenőrzések során. Következésképpen, az adóhatóság az eddigieknél szélesebb körű rálátást nyerhet az adózók tevékenységére. Olvassa el összefoglalónkat!

Rendkívüli HírADÓ, 2015. július 3.

(PDF, magyar nyelven, 4 oldal)

HírADÓ Extra | 2015. július

Az elmúlt időszak jelentősebb adózást érintő történései, jogszabályváltozásai, köztük a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó adóváltozások

2015. július 1.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

HírADÓ Extra | 2015. június

 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény módosítása
 • Adóhatósági tájékoztató az EKÁER rendszerrel kapcsolatos adóhatósági és adózói informatikai hibákról
 • Változások a termékdíj szabályozásában
 • Pályázati kiírások várható ütemezése (GINOP ÉFK, NKFIH)

2015. június 3.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Elfogadták a reklámadó módosítását

Az Országgyűlés 2015. május 27-én elfogadta a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Rtv”) módosításait tartalmazó jogszabálytervezetet. Az elfogadott módosító javaslat jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár, majd ezt követően a Köztársasági Elnök aláírása után kerülhet kihirdetésre.

Rendkívüli HírADÓ, 2015. május 28.

(PDF, magyar nyelven, 12 oldal)

Adótörvény-módosítások

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. május 14-én beterjesztette törvényjavaslatát ("Javaslat"), az egyes adótörvények 2016-os módosításaira vonatozóan. A Javaslatban előterjesztett és Ügyfeleink szempontjából kiemelkedő fontossággal bíró egyes módosításokat ismertetjük.

Rendkívüli HírADÓ, 2015. május 18.

(PDF, magyar nyelven, 4 oldal)

HírADÓ Extra | 2015. május

 • Új áfaszabályok időszaki elszámolású ügyletekre vonatkozóan
 • Harmadik országbeli munkavállalókat érintő korlátozás

2015. május 7.

(PDF, magyar nyelven, 4 oldal)

Módosul a reklámadó: mindenkinek érdemes áttekinteni a korábbi kalkulációját

A Tervezet számos olyan új szabályt, választási lehetőséget tartalmaz, amely jelentősen érintheti az adóalanyok adókötelezettségét, akár a 2014-es évben is, ezért javasolt a pénzügyi modellezés, korábbi kalkulációk, költségvetés felülvizsgálata. Olvassa el a részleteket!

Rendkívüli HírADÓ, 2015. május 5.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

Az Európai Unió Bizottságának hivatalos döntése a reklámadó felfüggesztése tárgyában

Az Európai Unió Bizottsága („Bizottság”) vizsgálati eljárás megindításáról határozott a magyarországi reklámadó tekintetében. Olvassa el a részleteket!

Rendkívüli HírADÓ, 2015. április 17.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

HírADÓ Extra | 2015. április

 • Láthatáron a magyar – amerikai szociális biztonságról szóló egyezmény
 • Ésszerű gazdálkodás problémaköre kapcsolt tranzakciók esetébe

2015. április 1.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Felfüggesztésre került a reklámadó

Vizsgálat indult a reklámadó ügyében annak megállapítására, hogy a reklámadó szabályozása összhangban áll-e az állami támogatásokra vonatkozó Európai Uniós szabályozással. Olvassa el a részleteket!

Rendkívüli HírADÓ, 2015.március 13.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

HírAdó Extra | 2015. március

A számban összegyűjtöttük az elmúlt hónap és a következő hetek jelentősebb jogszabályváltozásai által generált feladatokat, potenciális problémaköröket.

2015. március 4.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Új EKÁER rendelet

Hírlevelünkben a Nemzetgazdasági Minisztérium által február 27-én kihirdetett új EKÁER rendelet (a nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről) jelentősebb módosításait foglaltuk össze.

Rendkívüli HírADÓ, 2015. március 2.

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

A képzési, tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások szabályai

2015. február 14-én új NGM rendelet lépett hatályba a képzési, tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásokról. Ismerje meg a legfontosabb tudnivalókat!

Rendkívüli HírADÓ, 2015. február 19.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

HírADÓ Extra | 2015. február

 • Újabb változások várhatók a jövedéki biztosítékkal kapcsolatban
 • Biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülés az európai uniós társfinanszírozott pályázatok esetében
 • A 2015. január 1-től hatályos KFItv. alapján a vállalatcsoportokhoz tartozó kisméretű vállalkozások is mentesülhetnek az innovációs járulékfizetés alól
 • Új magyar-amerikai Szociális Biztonsági Megállapodás

2015. február 6.

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer - halasztás márciusig

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a kormányzati honlapon ma jelent meg a hír, mely szerint a kormány a piaci szereplők javaslataira figyelemmel 2015. március 1-ig meghosszabbítja az EKAER próbaüzemét.

Rendkívüli HírADÓ, 2015. január 22.
 

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer - Február 1-jétől már büntet a hatóság!

2015. január 1-jén hatályba léptek az adózás rendjéről szóló törvény Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert (a továbbiakban: EKÁER) bevezető módosításai, valamint az EKÁER részletszabályait, illetve a kockázatos termékek meghatározását tartalmazó minisztériumi rendeletek.

Rendkívüli HírADÓ, 2015. január 15.

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

Az „átlátható szervezet” státusz szabályozásában bekövetkezett változások

A módosítás hátterében az áll, hogy költségvetési támogatást kizárólag azok a szervezetek kaphatnak, amelyek átláthatónak minősülnek, azaz megfelelnek a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (Nvt.) meghatározott követelményeknek.

Rendkívüli HírADÓ, 2015. január 13.

(PDF, magyar nyelven, 2 oldal)

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik - Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

A program célja, hogy meghatározott iparágakban tevékenykedő európai társaságok - elsősorban KKV-k - számára lehetőséget biztosítson a délkelet-ázsiai piacokon történő megjelenésre, új üzleti és befektetői kapcsolatok létesítésére, potenciális üzleti partnerekkel történő találkozásra.

Rendkívüli HírAdó, 2015. január 12.

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

HírADÓ Extra | 2015. január

 • Transzferár nyilvántartási szabályok változása
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék – akár 5 évre visszamenőleg töröltethető

2015. január 7.
 

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

A HírAdó évfolyamai*

*Az egyes évfolyamok megtekintéséhez kattintson a megfelelő évszámra

Nemzetközi hírlevelek

Az alábbi linkeken a Deloitte szakértői által készített hírleveleket olvashatják a világ minden tájáról.

Iratkozzon fel, hogy az adóhírleveleket közvelenül e-mailen kapja.

Global Rewards Updates (Munkavállalói juttatások)

Nemzetközi HírAdó

Transzferár HírAdó

Hasznosnak találta?