Sajtóközlemények

Felül kell vizsgálni a pénzügyi intézmények jelentéstételi folyamatait

Sajtóközlemény

Budapest, 2015. június 3.

Az adóelkerülés ellen folytatott küzdelemben a FATCA után újabb nagyágyút vetettek be: az automatikus információcsere globális modelljét, mely 2016. január 1-jétől új jelentéstételi kötelezettséget ír elő a pénzügyi intézmények számára. Az alábbiakban a Deloitte az új szabályozás koncepciója, az ügyfél-azonosítási procedúra és a jelentési adattartalom legfontosabb eltéréseit foglalja össze.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet  (OECD) modelljének két eleme van: az illetékes hatóságok közötti együttműködés kérdését érintő modellegyezmény, valamint a jelentéstételi és ügyfél-azonosítási kötelezettséget érintő modellegyezmény (CRS). 2014 októberében több mint 50 ország, köztük Magyarország is aláírta az OECD modell alapján létrehozott, illetékes hatóságok közötti együttműködés kérdését érintő multilaterális egyezményt. Ezzel párhuzamosan, 2014 decemberében az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2014/107/EU irányelvet a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról. Az irányelv a tagállamok számára kötelezővé teszi az OECD modell alkalmazását. 

Az egyezmény alapján az aláíró országok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a FATCA jelentéstételi kötelezettséghez hasonló tartalommal egymás adózóinak pénzügyi számlaadataira vonatkozóan adatot cserélnek egymással. Ezzel párhuzamosan az aláíró országok ugyanezzel az adattartalommal jelentéstételi kötelezettséget írnak elő a pénzügyi intézmények számára. A jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez a szabályozás részletes, új ügyfelekre vonatkozó ügyfél-azonosítási, illetve meglévő ügyfelekre alkalmazandó átvilágítási folyamatot határoz meg” – emelte ki Veszprémi István, a Deloitte Adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Az új szabályrendszer 2016. január 1-jén lép hatályba, ettől az időponttól kezdődően kell megkezdeni az új ügyfelek CRS szerinti átvilágítását, és ekkortól indul a meglévő ügyfelek átvilágítási folyamata is. Az első jelentéstételi kötelezettséget a 2016-as évre vonatkozóan kell majd teljesíteni. 

Komoly változások

Bár az OECD modellje a FATCA szabályozásra épül, a szabályozás koncepciója, az ügyfél-azonosítási folyamat lépései és a jelentés adattartalma között nagyszámú és jelentős eltérés található.

A legjelentősebb különbség, hogy a FATCA szabályozással összehasonlítva sokkal bővebb ügyfélkört érint a jelentéstételi kötelezettség. Míg a FATCA adatszolgáltatás csak az amerikai adózókat, illetve az amerikai adóügyi illetőségű, tényleges tulajdonossal rendelkező passzív társaságokat érinti, addig a CRS alapján minden olyan ügyfél számlája jelentendő, aki az egyezményt aláíró országok valamelyikében adóügyi illetőséggel rendelkezik. Jelentendő számláknak minősülnek ezen felül a passzív társaságok számlái, ha tényleges tulajdonosuk valamelyik aláíró országban adóügyi illetőséggel rendelkezik.

A jelentendő ügyfélkörön kívül eltér a jelentés adattartalma is: a FATCA adatszolgáltatás során jelentendő adatokon kívül jelentendő adatnak minősül például az adóügyi illetőség országa, illetve lakossági ügyfelek esetében a születési hely és idő is. Tovább nehezíti a felkészülést, hogy az ügyfél-azonosítási folyamat és a meglévő ügyfelek átvilágítási folyamatának lépései is jelentősen eltérnek.

Mivel az eltérések jelentősek, a meglévő folyamatokat és rendszereket teljes körűen felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat és fejlesztéseket az év végéig el kell végezni. A szabályozás hatályba lépéséig alig több, mint fél év áll rendelkezésre, ezért a korábbi tapasztalatokból kiindulva a felkészülést minél előbb érdemes megkezdeni– tette hozzá Veszprémi István. 

Bemutatkoznak a Deloitte szakértői

Veszprémi István, partner, adó- és jogi tanácsadás

Veszprémi Istvánt az egyik legelismertebb hazai adószakértőként tartják számon. 2008 júniusa óta a Deloitte partnere, de korábban igazgatóként már éveken át szerepet vállalt a Deloitte Adóosztályának menedzsmentjében. Veszprémi a pénzintézeti szektorra szakosodott adótanácsadói csapat vezetője, és ő felel a vállalatfelvásárláshoz és összeolvadáshoz (M&A) kapcsolódó adótanácsadói üzletág irányításáért is. Fő szakterülete a Deloitte-nál a személyi jövedelemadóval, társasági adózással, általános forgalmi adózással és a kapcsolt vállalkozások közti árazással (transzferárakkal) kapcsolatos tanácsadás. Ügyfelei közé több jelentős hazai és multinacionális vállalat, köztük több nagy pénzintézet, illetve energiaipari vállalat is tartozik.

Hasznosnak találta?